توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   آزمون دانشجویان خارج متقاضی انتقال به داخل کشور برگزار شد

... برگزار می شود و اولین دوره آن برای دانشجویان رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در پنجشنبه دوم بهمن برگزار شده است. متولی برگزاری آزمون مرکز سنجش آموزش پزشکی با همکاری دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت هستند و هزینه ثبت نام ...

ویرایش شده: 29/01/2015
مسیر: ایردن / خبر
جزئیات شرکت در آزمون دستیاری دندان پزشکی 1392 اعلام شد

 زمان و شرایط شرکت در بیست و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی دندان پزشکی در سال 1392 اعلام شد بيست و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار در رشته هاي تخصصي دندان پزشكي ( سال 1392 ) با توجه به زمان بندي زير و رعايت شرايط مندرج در آئين نامه ها و مقرراتي كه از اين به بعد اعلام ميگردد٬ به...

ویرایش شده: 14/11/2012
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   آزمون دانشجویان خارج متقاضی انتقال به داخل کشور برگزار شد

... برگزار می شود و اولین دوره آن برای دانشجویان رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در پنجشنبه دوم بهمن برگزار شده است. متولی برگزاری آزمون مرکز سنجش آموزش پزشکی با همکاری دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت هستند و هزینه ثبت نام ...

ویرایش شده: 29/01/2015
مسیر: ایردن / خبر
جزئیات شرکت در آزمون دستیاری دندان پزشکی 1392 اعلام شد

 زمان و شرایط شرکت در بیست و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی دندان پزشکی در سال 1392 اعلام شد بيست و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار در رشته هاي تخصصي دندان پزشكي ( سال 1392 ) با توجه به زمان بندي زير و رعايت شرايط مندرج در آئين نامه ها و مقرراتي كه از اين به بعد اعلام ميگردد٬ به...

ویرایش شده: 14/11/2012
مسیر: ایردن / خبر
تغییرات جدید و مهلت ویرایش فرم دستیاری دندان پزشکی

... دندان پزشکی که اقدام به انتخاب رشته/محل کرده اند، در صورت تمایل از ساعت 10 صبح روز شنبه 21 مرداد ماه 91 می توانند (به مدت 24 ساعت) با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به ویرایش فرم انتخاب رشته/محل خود اقدام کنند. این زمان قابل تمدید نیست. بر اساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش دندان ...

ویرایش شده: 09/08/2012
مسیر: ایردن / خبر
آغاز ثبت نام آزمون دستیاری دندان‌پزشکی 1391

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/867/azmoon.jpg آغاز ثبت نام آزمون دستیاری دندان‌پزشکی 1391 ثبت نام بیست و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی دندان پزشکی سال 91 از 20 فروردین با مراجعه به سایت مرکز سنجش در این آزمون آغاز شد.

ویرایش شده: 09/04/2012

آغاز ثبت نام آزمون دستیاری دندان‌پزشکی 1391

... سال 91 می توانند از امروز 20 فروردین با مراجعه به سایت مرکز سنجش در این آزمون ثبت نام کنند. ثبت نام به صورت اینترنتی و از طریق پایگاه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی http://sanjeshp.ir انجام خواهد شد و مهلت ثبت نام تمدید نمی شود. کلیه مدارک مندرج در دفترچه راهنما باید از سوی داوطلب اسکن شده و ...

ویرایش شده: 08/04/2012
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   آزمون دانشجویان خارج متقاضی انتقال به داخل کشور برگزار شد

... برگزار می شود و اولین دوره آن برای دانشجویان رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در پنجشنبه دوم بهمن برگزار شده است. متولی برگزاری آزمون مرکز سنجش آموزش پزشکی با همکاری دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت هستند و هزینه ثبت نام ...

ویرایش شده: 29/01/2015
مسیر: ایردن / خبر
جزئیات شرکت در آزمون دستیاری دندان پزشکی 1392 اعلام شد

 زمان و شرایط شرکت در بیست و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی دندان پزشکی در سال 1392 اعلام شد بيست و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار در رشته هاي تخصصي دندان پزشكي ( سال 1392 ) با توجه به زمان بندي زير و رعايت شرايط مندرج در آئين نامه ها و مقرراتي كه از اين به بعد اعلام ميگردد٬ به...

ویرایش شده: 14/11/2012
مسیر: ایردن / خبر
تغییرات جدید و مهلت ویرایش فرم دستیاری دندان پزشکی

... دندان پزشکی که اقدام به انتخاب رشته/محل کرده اند، در صورت تمایل از ساعت 10 صبح روز شنبه 21 مرداد ماه 91 می توانند (به مدت 24 ساعت) با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به ویرایش فرم انتخاب رشته/محل خود اقدام کنند. این زمان قابل تمدید نیست. بر اساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش دندان ...

ویرایش شده: 09/08/2012
مسیر: ایردن / خبر
آغاز ثبت نام آزمون دستیاری دندان‌پزشکی 1391

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/867/azmoon.jpg آغاز ثبت نام آزمون دستیاری دندان‌پزشکی 1391 ثبت نام بیست و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی دندان پزشکی سال 91 از 20 فروردین با مراجعه به سایت مرکز سنجش در این آزمون آغاز شد.

0  
ویرایش شده: 09/04/2012

آغاز ثبت نام آزمون دستیاری دندان‌پزشکی 1391

... سال 91 می توانند از امروز 20 فروردین با مراجعه به سایت مرکز سنجش در این آزمون ثبت نام کنند. ثبت نام به صورت اینترنتی و از طریق پایگاه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی http://sanjeshp.ir انجام خواهد شد و مهلت ثبت نام تمدید نمی شود. کلیه مدارک مندرج در دفترچه راهنما باید از سوی داوطلب اسکن شده و ...

ویرایش شده: 08/04/2012
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید