توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   کنگره 11 کودکان | تیر 1391

یازدهمین کنگره انجمن دندان پزشکی ایران- 21 تا 23 تیر ماه 1391 The 11th Annual Congress of Iranian Academy of Pediatric Dentistry 11-13 July 2012 مرکز همایش های بیمارستان میلاد تهران پیام رئیس کنگره به نام خداوند سبحان در شرایطی به استقبال کنگره یازدهم انجمن دندانپزشکی کودکان ایران ...

ویرایش شده: 25/05/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی کودکان
کنگره 7 کودکان | تیر 1387

هفتمین کنگره علمی سالانه انجمن دندان پزشکی کودکان ایران تهران.مرکز همایش های بیمارستان میلاد-19 الی 21 تیرماه 1387 پیام رئیس کنگره خداوند متعال و بی همتا را سپاس می گوئیم که به ما این فرصت را داد که با توکل به ذات پاکش و همت و همیاری توام با مهر و محبت و صداقت همکاران عزیز و صمیمی توانستیم...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی کودکان

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   کنگره 11 کودکان | تیر 1391

یازدهمین کنگره انجمن دندان پزشکی ایران- 21 تا 23 تیر ماه 1391 The 11th Annual Congress of Iranian Academy of Pediatric Dentistry 11-13 July 2012 مرکز همایش های بیمارستان میلاد تهران پیام رئیس کنگره به نام خداوند سبحان در شرایطی به استقبال کنگره یازدهم انجمن دندانپزشکی کودکان ایران ...

ویرایش شده: 25/05/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی کودکان
کنگره 7 کودکان | تیر 1387

هفتمین کنگره علمی سالانه انجمن دندان پزشکی کودکان ایران تهران.مرکز همایش های بیمارستان میلاد-19 الی 21 تیرماه 1387 پیام رئیس کنگره خداوند متعال و بی همتا را سپاس می گوئیم که به ما این فرصت را داد که با توکل به ذات پاکش و همت و همیاری توام با مهر و محبت و صداقت همکاران عزیز و صمیمی توانستیم...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی کودکان
کنگره 4 کودکان | تیر 1384

چهارمین کنگره انجمن دندان پزشکی کودکان ایران 29-31 تیر1384 مرکز همایش های بیمارستان میلاد با رویکرد بالینی شورای برگزاری رئیس هیات مدیره انجمن: دکتر مجتبی وحیدگلپایگانی سرپرست کنگره: دکتر عبدالحمید ظفرمند دبیر علمی: دکتر علی کوثری دبیر اجرایی: دکتر غلامحسین رمضانی کمیته انتشارات...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی کودکان
کنگره 10 کودکان | تیر 1390

دهمین کنگره انجمن دندان پزشکی ایران- 22 تا 24 تیر ماه 1390 The 10th Annual Congress of Iranian Academy of Pediatric Dentistry- 13-15 July 2011 لطفاً نطرات خود را در زیر مرقوم فرمایید: شورای برگزاری رئيس هيئت مديره و سرپرست كنگره 10: دكتر مجتبي وحيد گلپايگاني دبير اجرايي كنگره: دكتر مصطفي محاوري دبير كميته علمي: دكتر مسعود...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی کودکان
کنگره 5 کودکان | تیر 1385

پنجمین کنگره بین المللی انجمن دندان پزشکی کودکان ایران مرکز همایش های بیمارستان میلاد تهران 28 الی 30 تیرماه 1385

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی کودکان

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   کنگره 11 کودکان | تیر 1391

یازدهمین کنگره انجمن دندان پزشکی ایران- 21 تا 23 تیر ماه 1391 The 11th Annual Congress of Iranian Academy of Pediatric Dentistry 11-13 July 2012 مرکز همایش های بیمارستان میلاد تهران پیام رئیس کنگره به نام خداوند سبحان در شرایطی به استقبال کنگره یازدهم انجمن دندانپزشکی کودکان ایران ...

ویرایش شده: 25/05/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی کودکان
کنگره 7 کودکان | تیر 1387

هفتمین کنگره علمی سالانه انجمن دندان پزشکی کودکان ایران تهران.مرکز همایش های بیمارستان میلاد-19 الی 21 تیرماه 1387 پیام رئیس کنگره خداوند متعال و بی همتا را سپاس می گوئیم که به ما این فرصت را داد که با توکل به ذات پاکش و همت و همیاری توام با مهر و محبت و صداقت همکاران عزیز و صمیمی توانستیم...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی کودکان
کنگره 4 کودکان | تیر 1384

چهارمین کنگره انجمن دندان پزشکی کودکان ایران 29-31 تیر1384 مرکز همایش های بیمارستان میلاد با رویکرد بالینی شورای برگزاری رئیس هیات مدیره انجمن: دکتر مجتبی وحیدگلپایگانی سرپرست کنگره: دکتر عبدالحمید ظفرمند دبیر علمی: دکتر علی کوثری دبیر اجرایی: دکتر غلامحسین رمضانی کمیته انتشارات...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی کودکان
کنگره 10 کودکان | تیر 1390

دهمین کنگره انجمن دندان پزشکی ایران- 22 تا 24 تیر ماه 1390 The 10th Annual Congress of Iranian Academy of Pediatric Dentistry- 13-15 July 2011 لطفاً نطرات خود را در زیر مرقوم فرمایید: شورای برگزاری رئيس هيئت مديره و سرپرست كنگره 10: دكتر مجتبي وحيد گلپايگاني دبير اجرايي كنگره: دكتر مصطفي محاوري دبير كميته علمي: دكتر مسعود...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی کودکان
کنگره 5 کودکان | تیر 1385

پنجمین کنگره بین المللی انجمن دندان پزشکی کودکان ایران مرکز همایش های بیمارستان میلاد تهران 28 الی 30 تیرماه 1385

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی کودکان

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید