توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   کنگره 4 راینولوژی و جراحی پلاستیک صورت خاورمیانه | اردیبهشت 1393

چهارمین کنگره راینولوژی و جراحی پلاستیک صورت خاورمیانه 3 تا 4 اردیبهشت 1393 در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود.

ویرایش شده: 20/04/2014
مسیر: ایردن / خبر
کنگره 9 دانشجویان مدیریت و اقتصاد سلامت | اردیبهشت 1393

... علوم مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران، معاونت درمان و توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و مرکز پژوهش های علمی دانشجویان در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود.

ویرایش شده: 20/04/2014
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   کنگره 4 راینولوژی و جراحی پلاستیک صورت خاورمیانه | اردیبهشت 1393

چهارمین کنگره راینولوژی و جراحی پلاستیک صورت خاورمیانه 3 تا 4 اردیبهشت 1393 در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود.

ویرایش شده: 20/04/2014
مسیر: ایردن / خبر
کنگره 9 دانشجویان مدیریت و اقتصاد سلامت | اردیبهشت 1393

... علوم مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران، معاونت درمان و توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و مرکز پژوهش های علمی دانشجویان در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود.

ویرایش شده: 20/04/2014
مسیر: ایردن / خبر
دخالت افراد غیرمتعهد، باعث افزایش جراحی های زیبایی غیر ضروری شده است

دکتر سیدعلیرضا مصباحی عضو آکادمی جراحان گوش، گلو و بینی آمریکا، نسبت به گرایش آقایان ایرانی برای داشتن بینی دخترانه در جراحی های زیبایی هشدار داد و گفت: متاسفانه اخیرا در مراجعات آقایان برای عمل زیبایی بینی، آنها از پزشک خودشان می خواهند که بینی آنها را دخترانه عمل کند.  دکتر...

ویرایش شده: 16/10/2013
مسیر: ایردن / خبر
کنگره 4 بین المللی راینولوژی و جراحی پلاستیک صورت | مهر 1392

چهارمین کنگره بین المللی راینولوژی و جراحی پلاستیک صورت 16 تا 19 مهر 1392 در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود.

ویرایش شده: 26/03/2013
مسیر: ایردن / خبر
همایش 8 پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل رویان | شهریور 1392

هشتمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل رویان 13 تا 15 شهریور 1392 به میزبانی پژوهشگاه رویان در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود.

ویرایش شده: 25/03/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   کنگره 4 راینولوژی و جراحی پلاستیک صورت خاورمیانه | اردیبهشت 1393

چهارمین کنگره راینولوژی و جراحی پلاستیک صورت خاورمیانه 3 تا 4 اردیبهشت 1393 در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود.

ویرایش شده: 20/04/2014
مسیر: ایردن / خبر
کنگره 9 دانشجویان مدیریت و اقتصاد سلامت | اردیبهشت 1393

... علوم مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران، معاونت درمان و توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و مرکز پژوهش های علمی دانشجویان در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود.

ویرایش شده: 20/04/2014
مسیر: ایردن / خبر
دخالت افراد غیرمتعهد، باعث افزایش جراحی های زیبایی غیر ضروری شده است

دکتر سیدعلیرضا مصباحی عضو آکادمی جراحان گوش، گلو و بینی آمریکا، نسبت به گرایش آقایان ایرانی برای داشتن بینی دخترانه در جراحی های زیبایی هشدار داد و گفت: متاسفانه اخیرا در مراجعات آقایان برای عمل زیبایی بینی، آنها از پزشک خودشان می خواهند که بینی آنها را دخترانه عمل کند.  دکتر...

ویرایش شده: 16/10/2013
مسیر: ایردن / خبر
کنگره 4 بین المللی راینولوژی و جراحی پلاستیک صورت | مهر 1392

چهارمین کنگره بین المللی راینولوژی و جراحی پلاستیک صورت 16 تا 19 مهر 1392 در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود.

ویرایش شده: 26/03/2013
مسیر: ایردن / خبر
همایش 8 پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل رویان | شهریور 1392

هشتمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل رویان 13 تا 15 شهریور 1392 به میزبانی پژوهشگاه رویان در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود.

ویرایش شده: 25/03/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید