توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   بازاریابی پویا - دکتر روستا

... جهانی شدن و بین المللی شدن بازارها كاهش قیمت ها اثر بخشی عوامل مربوط به تبلیغات و ترویج روش بهبود خدمات برخی از پاسخ ها برای چالش های فوق مشتری مداری و برخورد با هر مشتری به عنوان یك مشتری منحصر به فرد بازاریابی چریكی Guerrilla Marketing : یعنی فرصت طلبی و شكار بلافاصله فرصت بازاریابی ...

ویرایش شده: 13/11/2012
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
ده اشتباه بزرگ در زمینه‌ خدمات به مشتریان

نگارنده: irden. /upload/iblock/0ad/10eshtebah-.jpg ده اشتباه بزرگ در زمینه‌ خدمات به مشتریان مطلب زیر که ترجمه ای از یک مقاله منتشر شده در پایگاه آل بیزینس است، به خوبی توسط آقای فرهاد امیری انجام شده است. از آنجا که مطب دندان پزشکی نوعی کار بازرگانی است که در آن کالا "خدمات دندانی" و مشتری...

ویرایش شده: 29/02/2012


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   بازاریابی پویا - دکتر روستا

... جهانی شدن و بین المللی شدن بازارها كاهش قیمت ها اثر بخشی عوامل مربوط به تبلیغات و ترویج روش بهبود خدمات برخی از پاسخ ها برای چالش های فوق مشتری مداری و برخورد با هر مشتری به عنوان یك مشتری منحصر به فرد بازاریابی چریكی Guerrilla Marketing : یعنی فرصت طلبی و شكار بلافاصله فرصت بازاریابی ...

ویرایش شده: 13/11/2012
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
ده اشتباه بزرگ در زمینه‌ خدمات به مشتریان

نگارنده: irden. /upload/iblock/0ad/10eshtebah-.jpg ده اشتباه بزرگ در زمینه‌ خدمات به مشتریان مطلب زیر که ترجمه ای از یک مقاله منتشر شده در پایگاه آل بیزینس است، به خوبی توسط آقای فرهاد امیری انجام شده است. از آنجا که مطب دندان پزشکی نوعی کار بازرگانی است که در آن کالا "خدمات دندانی" و مشتری...

ویرایش شده: 29/02/2012

بازاریابی پویا - دکتر روستا

نگارنده: میهمان. /upload/iblock/98b/26796-bazar.jpg بازاریابی پویا - دکتر روستا در گذشته با تبلیغات brand ایجاد می کردند، ولی دربازاریابی نوین از طریق رفتار مناسب و تداوم رفتار، brand ایجاد می شود. توجه به مشتری‌یابی در گذشته و تاکید بیشتر به حفظ مشتری و رشد مشتری در بازاریابی نوین. باید سعی کنیم...

ویرایش شده: 26/02/2012

ده اشتباه بزرگ در زمینه‌ خدمات به مشتریان

مطلب زیر که ترجمه ای از یک مقاله منتشر شده در پایگاه آل بیزینس است، به خوبی توسط آقای فرهاد امیری انجام شده است. از آنجا که مطب دندان پزشکی نوعی کار بازرگانی است که در آن کالا "خدمات دندانی" و مشتری "بیمار دندان پزشکی" خوانده می شود، پیگیری و رعایت اصول تجارت یا Business، که...

ویرایش شده: 08/02/2012
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   بازاریابی پویا - دکتر روستا

... جهانی شدن و بین المللی شدن بازارها كاهش قیمت ها اثر بخشی عوامل مربوط به تبلیغات و ترویج روش بهبود خدمات برخی از پاسخ ها برای چالش های فوق مشتری مداری و برخورد با هر مشتری به عنوان یك مشتری منحصر به فرد بازاریابی چریكی Guerrilla Marketing : یعنی فرصت طلبی و شكار بلافاصله فرصت بازاریابی ...

ویرایش شده: 13/11/2012
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
ده اشتباه بزرگ در زمینه‌ خدمات به مشتریان

نگارنده: irden. /upload/iblock/0ad/10eshtebah-.jpg ده اشتباه بزرگ در زمینه‌ خدمات به مشتریان مطلب زیر که ترجمه ای از یک مقاله منتشر شده در پایگاه آل بیزینس است، به خوبی توسط آقای فرهاد امیری انجام شده است. از آنجا که مطب دندان پزشکی نوعی کار بازرگانی است که در آن کالا "خدمات دندانی" و مشتری...

0  
ویرایش شده: 29/02/2012

بازاریابی پویا - دکتر روستا

نگارنده: میهمان. /upload/iblock/98b/26796-bazar.jpg بازاریابی پویا - دکتر روستا در گذشته با تبلیغات brand ایجاد می کردند، ولی دربازاریابی نوین از طریق رفتار مناسب و تداوم رفتار، brand ایجاد می شود. توجه به مشتری‌یابی در گذشته و تاکید بیشتر به حفظ مشتری و رشد مشتری در بازاریابی نوین. باید سعی کنیم...

0  
ویرایش شده: 26/02/2012

ده اشتباه بزرگ در زمینه‌ خدمات به مشتریان

مطلب زیر که ترجمه ای از یک مقاله منتشر شده در پایگاه آل بیزینس است، به خوبی توسط آقای فرهاد امیری انجام شده است. از آنجا که مطب دندان پزشکی نوعی کار بازرگانی است که در آن کالا "خدمات دندانی" و مشتری "بیمار دندان پزشکی" خوانده می شود، پیگیری و رعایت اصول تجارت یا Business، که...

ویرایش شده: 08/02/2012
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید