توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   متناسب با جامعه دانشگاهی قدم برداریم، با تمرکزی عالمانه و حرفه ای

سیدطه هاشمی در حکمی از سوی میرزاده سرپرست دانشگاه آزاد به عنوان معاون فرهنگی این دانشگاه منصوب شد. هاشمی گفت: استراتژی ما این خواهد بود که متناسب با نیاز جامعه دانشگاهی قدم برداشته و برای برنامه ریزی و برنامه ...

ویرایش شده: 04/10/2013
مسیر: ایردن / خبر
اسامی مفاخر علمی بر دانشگاهها گذاشته می شود

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم گفت: طرح تغییر نام دانشگاه ها به مفاخر علمی و فرهنگی کشور از مهر ماه کلید می خورد.  غلامرضا خواجه سروی معاون ...

ویرایش شده: 31/07/2012
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   متناسب با جامعه دانشگاهی قدم برداریم، با تمرکزی عالمانه و حرفه ای

سیدطه هاشمی در حکمی از سوی میرزاده سرپرست دانشگاه آزاد به عنوان معاون فرهنگی این دانشگاه منصوب شد. هاشمی گفت: استراتژی ما این خواهد بود که متناسب با نیاز جامعه دانشگاهی قدم برداشته و برای برنامه ریزی و برنامه ...

ویرایش شده: 04/10/2013
مسیر: ایردن / خبر
اسامی مفاخر علمی بر دانشگاهها گذاشته می شود

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم گفت: طرح تغییر نام دانشگاه ها به مفاخر علمی و فرهنگی کشور از مهر ماه کلید می خورد.  غلامرضا خواجه سروی معاون ...

ویرایش شده: 31/07/2012
مسیر: ایردن / خبر
اخلاق پزشکی، محوراساسی چهارمین جشنواره فرهنگی دانشجویان

معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از برگزاری چهارمین جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور در کرمان خبر داد. علی اسدی پور معاون ...

ویرایش شده: 15/07/2012
مسیر: ایردن / خبر
یک درصد داتشجویان دانشگاه تهران مانکن هستند

معاون فرهنگی دانشگاه تهران با بیان اینکه یک درصد دانشجویان این دانشگاه بدحجاب هستند٬ از اخراج چند دانشجوی دختر به خاطر «بدحجابی» خبر ...

ویرایش شده: 08/07/2012
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   متناسب با جامعه دانشگاهی قدم برداریم، با تمرکزی عالمانه و حرفه ای

سیدطه هاشمی در حکمی از سوی میرزاده سرپرست دانشگاه آزاد به عنوان معاون فرهنگی این دانشگاه منصوب شد. هاشمی گفت: استراتژی ما این خواهد بود که متناسب با نیاز جامعه دانشگاهی قدم برداشته و برای برنامه ریزی و برنامه ...

ویرایش شده: 04/10/2013
مسیر: ایردن / خبر
اسامی مفاخر علمی بر دانشگاهها گذاشته می شود

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم گفت: طرح تغییر نام دانشگاه ها به مفاخر علمی و فرهنگی کشور از مهر ماه کلید می خورد.  غلامرضا خواجه سروی معاون ...

ویرایش شده: 31/07/2012
مسیر: ایردن / خبر
اخلاق پزشکی، محوراساسی چهارمین جشنواره فرهنگی دانشجویان

معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از برگزاری چهارمین جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور در کرمان خبر داد. علی اسدی پور معاون ...

ویرایش شده: 15/07/2012
مسیر: ایردن / خبر
یک درصد داتشجویان دانشگاه تهران مانکن هستند

معاون فرهنگی دانشگاه تهران با بیان اینکه یک درصد دانشجویان این دانشگاه بدحجاب هستند٬ از اخراج چند دانشجوی دختر به خاطر «بدحجابی» خبر ...

ویرایش شده: 08/07/2012
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید