توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   شناخت کالا | دندان پزشکی

عمومی | پریو-جراحی | پروتز-لابراتوار | اندو-ترمیمی | ارتو-اطفال | اشعه-تصویر | لیزر-ایمپلنت | اداری

ویرایش شده: 27/04/2016
مسیر: ایردن / آموزش / ملزومات دندان پزشکان
اتحادیه صنف تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات و مواد مصرفی دندان پزشکی تهران

معرفی اتحادیه صنف تهیه و توزیع کنندگان تجهیرات و مواد مصرفی دندان پزشکی تهران. خ آزادی، مقابل دانشکده دامپزشکی، ساختمان برجساز، بلوک آ، طبقه سوم، شماره 14 تلفن: 02166426283 - 02166420169 فکس: 02166937041

ویرایش شده: 01/06/2014
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی / اتحادیه صنف

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   شناخت کالا | دندان پزشکی

عمومی | پریو-جراحی | پروتز-لابراتوار | اندو-ترمیمی | ارتو-اطفال | اشعه-تصویر | لیزر-ایمپلنت | اداری

ویرایش شده: 27/04/2016
مسیر: ایردن / آموزش / ملزومات دندان پزشکان
اتحادیه صنف تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات و مواد مصرفی دندان پزشکی تهران

معرفی اتحادیه صنف تهیه و توزیع کنندگان تجهیرات و مواد مصرفی دندان پزشکی تهران. خ آزادی، مقابل دانشکده دامپزشکی، ساختمان برجساز، بلوک آ، طبقه سوم، شماره 14 تلفن: 02166426283 - 02166420169 فکس: 02166937041

ویرایش شده: 01/06/2014
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی / اتحادیه صنف
شناخت کالا | دندان پزشکی

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / آموزش / دارو و دندان پزشکی
افزایش قیمت مواد بیش از قیمت تجهیزات به دندان پزشکان فشار آورده است

... وجود ندارد و واردکنندگان بخش خصوصی خودشان با ارز آزاد اقدام به واردات کرده‌اند. به گفته وی دندان پزشکان بیشترین حجم خرید را از فروشگاههای مواد دندان پزشکی انجام می‌دهند. جهان تاب با اشاره به این‌که ماهانه دست کم بین 800 هزار تا دو میلیون تومان در دندان پزشکی‌ها صرف خرید مواد ...

ویرایش شده: 17/10/2012
مسیر: ایردن / خبر
مراکز دندان پزشکی از مواد چینی استفاده می کنند

نگارنده: irden. /upload/iblock/eb2/ida-fars.jpg بسیاری از مراکز دندانپزشکی از مواد چینی غیراستاندارد استفاده می کنند مدیر نمایشگاه سومین کنگره کشوری انجمن دندانپزشکی ایران گفت: "گرانی مواد و تجهیزات دندان پزشکی سبب شده، بسیاری از مراکز دولتی و خیریه ارایه دهنده خدمات دندانپزشکی ارزان...

ویرایش شده: 26/01/2012


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   شناخت کالا | دندان پزشکی

عمومی | پریو-جراحی | پروتز-لابراتوار | اندو-ترمیمی | ارتو-اطفال | اشعه-تصویر | لیزر-ایمپلنت | اداری

ویرایش شده: 27/04/2016
مسیر: ایردن / آموزش / ملزومات دندان پزشکان
اتحادیه صنف تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات و مواد مصرفی دندان پزشکی تهران

معرفی اتحادیه صنف تهیه و توزیع کنندگان تجهیرات و مواد مصرفی دندان پزشکی تهران. خ آزادی، مقابل دانشکده دامپزشکی، ساختمان برجساز، بلوک آ، طبقه سوم، شماره 14 تلفن: 02166426283 - 02166420169 فکس: 02166937041

ویرایش شده: 01/06/2014
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی / اتحادیه صنف
شناخت کالا | دندان پزشکی

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / آموزش / دارو و دندان پزشکی
افزایش قیمت مواد بیش از قیمت تجهیزات به دندان پزشکان فشار آورده است

... وجود ندارد و واردکنندگان بخش خصوصی خودشان با ارز آزاد اقدام به واردات کرده‌اند. به گفته وی دندان پزشکان بیشترین حجم خرید را از فروشگاههای مواد دندان پزشکی انجام می‌دهند. جهان تاب با اشاره به این‌که ماهانه دست کم بین 800 هزار تا دو میلیون تومان در دندان پزشکی‌ها صرف خرید مواد ...

ویرایش شده: 17/10/2012
مسیر: ایردن / خبر
مراکز دندان پزشکی از مواد چینی استفاده می کنند

نگارنده: irden. /upload/iblock/eb2/ida-fars.jpg بسیاری از مراکز دندانپزشکی از مواد چینی غیراستاندارد استفاده می کنند مدیر نمایشگاه سومین کنگره کشوری انجمن دندانپزشکی ایران گفت: "گرانی مواد و تجهیزات دندان پزشکی سبب شده، بسیاری از مراکز دولتی و خیریه ارایه دهنده خدمات دندانپزشکی ارزان...

0  
ویرایش شده: 26/01/2012


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید