توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   تیپ درون دهانی-Tips

قطعه100 کد:701251 قطعه100 مصرفی دندان پزشکی عمومی پروتز | لابراتواری

ویرایش شده: 28/07/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
پوتی-A-Silicon

ماده پیش قالبگیری قابل ورز برای تکنیک ترمیم و سندویچ کد:701120-701122 ماده پیش قالبگیری قابل ورز برای تکنیک ترمیم و سندویچ بسته بندی معمولی ،2*450 میلی گرم مصرفی دندان پزشکی عمومی پروتز | لابراتواری

ویرایش شده: 28/07/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   تیپ درون دهانی-Tips

قطعه100 کد:701251 قطعه100 مصرفی دندان پزشکی عمومی پروتز | لابراتواری

ویرایش شده: 28/07/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
پوتی-A-Silicon

ماده پیش قالبگیری قابل ورز برای تکنیک ترمیم و سندویچ کد:701120-701122 ماده پیش قالبگیری قابل ورز برای تکنیک ترمیم و سندویچ بسته بندی معمولی ،2*450 میلی گرم مصرفی دندان پزشکی عمومی پروتز | لابراتواری

ویرایش شده: 28/07/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
بایت -Bite

ماده رجیستر دندانی بر روی پایه سیلیکون،سفت شدن سریع،با سختی نهایی عالی،دارای ثبات ابعاد کد:701192-701190 2عدد پوکه 50 میل  12سوند مخلوط کن مصرفی دندان پزشکی عمومی پروتز | لابراتواری

ویرایش شده: 28/07/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
واش -A-Correctur

ماده قالبگیری رقیق و روان  برای تکنیک ترمیم سندویچ و تکنیک قالبگیری دوبل کد:701128-701126 ترمیم کننده نوری به صورت معمولی و سریع     2عدد پوکه 50 میلی             12 سوند مخلوط کن مصرفی دندان پزشکی عمومی پروتز | لابراتواری

ویرایش شده: 28/07/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   تیپ درون دهانی-Tips

قطعه100 کد:701251 قطعه100 مصرفی دندان پزشکی عمومی پروتز | لابراتواری

ویرایش شده: 28/07/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
پوتی-A-Silicon

ماده پیش قالبگیری قابل ورز برای تکنیک ترمیم و سندویچ کد:701120-701122 ماده پیش قالبگیری قابل ورز برای تکنیک ترمیم و سندویچ بسته بندی معمولی ،2*450 میلی گرم مصرفی دندان پزشکی عمومی پروتز | لابراتواری

ویرایش شده: 28/07/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
بایت -Bite

ماده رجیستر دندانی بر روی پایه سیلیکون،سفت شدن سریع،با سختی نهایی عالی،دارای ثبات ابعاد کد:701192-701190 2عدد پوکه 50 میل  12سوند مخلوط کن مصرفی دندان پزشکی عمومی پروتز | لابراتواری

ویرایش شده: 28/07/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
واش -A-Correctur

ماده قالبگیری رقیق و روان  برای تکنیک ترمیم سندویچ و تکنیک قالبگیری دوبل کد:701128-701126 ترمیم کننده نوری به صورت معمولی و سریع     2عدد پوکه 50 میلی             12 سوند مخلوط کن مصرفی دندان پزشکی عمومی پروتز | لابراتواری

ویرایش شده: 28/07/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید