توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   کامپوزیت-Flow Fill

پس از استفاده از خود فلورید آزاد می کند   با نور سفت می شود و واکنش خوبی به اشعه دارد.   پس از استفاده از خود فلورید آزاد می کند   با نور سفت می شود و واکنش خوبی به اشعه دارد. مصرفی دندان پزشکی عمومی اندو | ترمیمی

ویرایش شده: 05/08/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
کامپوزیت-Feinsthybride NF

استیبرید اعلا کامپوزیتی با اجزای متشکله نانو است که با نور سفت میشود و کار با آن بسیار راحت است.این کامپوزیت با شفافیت بالای خود به طور تقریبا نامرئی با ماده دندانی انطباق پیدا می کند. این ماده قابلیت شکل دهی عالی در موقعیت های دشوار را دارد.مانند قابلیت بالای اشعه گیری این ماده...

ویرایش شده: 05/08/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   کامپوزیت-Flow Fill

پس از استفاده از خود فلورید آزاد می کند   با نور سفت می شود و واکنش خوبی به اشعه دارد.   پس از استفاده از خود فلورید آزاد می کند   با نور سفت می شود و واکنش خوبی به اشعه دارد. مصرفی دندان پزشکی عمومی اندو | ترمیمی

ویرایش شده: 05/08/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
کامپوزیت-Feinsthybride NF

استیبرید اعلا کامپوزیتی با اجزای متشکله نانو است که با نور سفت میشود و کار با آن بسیار راحت است.این کامپوزیت با شفافیت بالای خود به طور تقریبا نامرئی با ماده دندانی انطباق پیدا می کند. این ماده قابلیت شکل دهی عالی در موقعیت های دشوار را دارد.مانند قابلیت بالای اشعه گیری این ماده...

ویرایش شده: 05/08/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
آمالگام قلع-Copper-Amalgam NG2

این نوع آمالگام دارای قلع بسیار و فاقد آلیاژ گاما 2 است. ترکیب متشکل از سفروییدها و اجزای سوهان کاری شده آلیاژ امکان پرداختی عالی را فراهم میکند.به هنگام کار گذاشتن آن نیروی کمی نیاز است،ضمن آن که قابلیت تراش عالی دارد.این نوع آمالگام از ویژگی فیزیکی ممتازی برخوردار بوده و کمترین...

ویرایش شده: 30/07/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
آمالگام-Amalgam

حاوی نقره و بدون گاما-2 از تراشه های با دقت وظرافت تولید شده درون محفظه ایمنی و این باعث می شود تا اندازه دقیقی از آن را استفاده کنیم. کد:706331-706332-706333 .ترکیبات:  %69,3 نقره 19,4% قلع %0/4روی مس%10,9 مصرفی دندان پزشکی عمومی اندو | ترمیمی

ویرایش شده: 29/07/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
ماده پرکردن موقت نوری-Temporary Cement

ماده پر کردنی موقت که با نور سفت می شود و به سهولت و سرعت قابل استفاده است. کد:702343 این ماده به طور قالبی در می آید وهیچ تکه ای از خود بر جا نمی گذارد. دو عدد سرنگ 5میلی گرم مصرفی دندان پزشکی عمومی اندو | ترمیمی

ویرایش شده: 29/07/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   کامپوزیت-Flow Fill

پس از استفاده از خود فلورید آزاد می کند   با نور سفت می شود و واکنش خوبی به اشعه دارد.   پس از استفاده از خود فلورید آزاد می کند   با نور سفت می شود و واکنش خوبی به اشعه دارد. مصرفی دندان پزشکی عمومی اندو | ترمیمی

ویرایش شده: 05/08/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
کامپوزیت-Feinsthybride NF

استیبرید اعلا کامپوزیتی با اجزای متشکله نانو است که با نور سفت میشود و کار با آن بسیار راحت است.این کامپوزیت با شفافیت بالای خود به طور تقریبا نامرئی با ماده دندانی انطباق پیدا می کند. این ماده قابلیت شکل دهی عالی در موقعیت های دشوار را دارد.مانند قابلیت بالای اشعه گیری این ماده...

ویرایش شده: 05/08/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
آمالگام قلع-Copper-Amalgam NG2

این نوع آمالگام دارای قلع بسیار و فاقد آلیاژ گاما 2 است. ترکیب متشکل از سفروییدها و اجزای سوهان کاری شده آلیاژ امکان پرداختی عالی را فراهم میکند.به هنگام کار گذاشتن آن نیروی کمی نیاز است،ضمن آن که قابلیت تراش عالی دارد.این نوع آمالگام از ویژگی فیزیکی ممتازی برخوردار بوده و کمترین...

ویرایش شده: 30/07/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
آمالگام-Amalgam

حاوی نقره و بدون گاما-2 از تراشه های با دقت وظرافت تولید شده درون محفظه ایمنی و این باعث می شود تا اندازه دقیقی از آن را استفاده کنیم. کد:706331-706332-706333 .ترکیبات:  %69,3 نقره 19,4% قلع %0/4روی مس%10,9 مصرفی دندان پزشکی عمومی اندو | ترمیمی

ویرایش شده: 29/07/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
ماده پرکردن موقت نوری-Temporary Cement

ماده پر کردنی موقت که با نور سفت می شود و به سهولت و سرعت قابل استفاده است. کد:702343 این ماده به طور قالبی در می آید وهیچ تکه ای از خود بر جا نمی گذارد. دو عدد سرنگ 5میلی گرم مصرفی دندان پزشکی عمومی اندو | ترمیمی

ویرایش شده: 29/07/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید