توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   نوشابه‌های بدون قند؛ به اندازه انواع معمولی مضر است

... دادند. آنها متوجه شدند نوشابه های حاوی مواد افزودنی اسیدی و نوشابه هایی که سطح (pH) پایینی دارند، حتی اگر بدون قند نیز باشند، آسیب قابل توجهی به مینای دندان می زنند. این مطالعه نشان داد که بیشتر نوشابه های بدون الکل و نوشابه های ورزشی، 30 تا 50 درصد موجب نرم شدن مینای دندان می شوند. همچنین ...

ویرایش شده: 06/02/2016
مسیر: ایردن / آموزش
ذرات نانو قابل جذب در سطح مینای دندان پیدا شد

... استفاده از حامل‌هایی که دارای بارهای الکتریکی مثبت هستند، به روشی برای رساندن داروها به سطح دندان‌ها دست پیدا کنند. از آنجایی که قسمتی از مینای دندان دارای بارهای منفی است، این حامل می‌توانند به سطح دندان بچسبند و در آن محل بمانند. عوامل درمانی که هدفشان کاهش خرابی دندان‌هاست، ...

ویرایش شده: 05/12/2015
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   ذرات نانو قابل جذب در سطح مینای دندان پیدا شد

... استفاده از حامل‌هایی که دارای بارهای الکتریکی مثبت هستند، به روشی برای رساندن داروها به سطح دندان‌ها دست پیدا کنند. از آنجایی که قسمتی از مینای دندان دارای بارهای منفی است، این حامل می‌توانند به سطح دندان بچسبند و در آن محل بمانند. عوامل درمانی که هدفشان کاهش خرابی دندان‌هاست، ...

ویرایش شده: 05/12/2015
مسیر: ایردن / خبر
نوشابه‌های بدون قند؛ به اندازه انواع معمولی مضر است

... دادند. آنها متوجه شدند نوشابه های حاوی مواد افزودنی اسیدی و نوشابه هایی که سطح (pH) پایینی دارند، حتی اگر بدون قند نیز باشند، آسیب قابل توجهی به مینای دندان می زنند. این مطالعه نشان داد که بیشتر نوشابه های بدون الکل و نوشابه های ورزشی، 30 تا 50 درصد موجب نرم شدن مینای دندان می شوند. همچنین ...

ویرایش شده: 06/02/2016
مسیر: ایردن / آموزش
آنزیمی در دندان یافت شد که در رشد مجدد مینا نقش دارد

متخصصان دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در دو مطالعه جدید آنزیمی را در دندان یافته اند که با کمک به رشد مجدد مینای دندان ممکن است در کاهش درد ناشی از پوسیدگی دندان‌ها نیز موثر باشد. متخصصان دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در دو مطالعه جدید آنزیمی را در ...

ویرایش شده: 09/11/2015
مسیر: ایردن / خبر
ضرورت مراقبت از دندان ها

نگارنده: irden. /upload/iblock/bb6/dandan.jpg ضرورت مراقبت از دندان ها آشنایی با ساختمان دندان و چگونگی پیشگیری از پوسیدگی دندانی که نوعی بیماری عفونی تلقی می شود از نکات مهمی است که دانستن آن برای همه ضروری است. 

ویرایش شده: 04/03/2013

ضرورت مراقبت از دندان ها

... است. داخل دهان شامل حلق، فك یا آرواره بالا، فك یا آرواره پایین و دندان ها می شود. در ساختمان هر یك از دندان ها چهار قسمت به شرح زیر وجود دارد: مینای دندان: مینا سخت ترین و مقاوم ترین سنجی است كه در بدن وجود دارد. جنس این ماده آهكی است و تمام سطوح خارجی هر دندان را می پوشاند و باعث حفاظت ...

ویرایش شده: 20/01/2012
مسیر: ایردن / آموزش

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   ذرات نانو قابل جذب در سطح مینای دندان پیدا شد

... استفاده از حامل‌هایی که دارای بارهای الکتریکی مثبت هستند، به روشی برای رساندن داروها به سطح دندان‌ها دست پیدا کنند. از آنجایی که قسمتی از مینای دندان دارای بارهای منفی است، این حامل می‌توانند به سطح دندان بچسبند و در آن محل بمانند. عوامل درمانی که هدفشان کاهش خرابی دندان‌هاست، ...

ویرایش شده: 05/12/2015
مسیر: ایردن / خبر
نوشابه‌های بدون قند؛ به اندازه انواع معمولی مضر است

... دادند. آنها متوجه شدند نوشابه های حاوی مواد افزودنی اسیدی و نوشابه هایی که سطح (pH) پایینی دارند، حتی اگر بدون قند نیز باشند، آسیب قابل توجهی به مینای دندان می زنند. این مطالعه نشان داد که بیشتر نوشابه های بدون الکل و نوشابه های ورزشی، 30 تا 50 درصد موجب نرم شدن مینای دندان می شوند. همچنین ...

ویرایش شده: 06/02/2016
مسیر: ایردن / آموزش
آنزیمی در دندان یافت شد که در رشد مجدد مینا نقش دارد

متخصصان دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در دو مطالعه جدید آنزیمی را در دندان یافته اند که با کمک به رشد مجدد مینای دندان ممکن است در کاهش درد ناشی از پوسیدگی دندان‌ها نیز موثر باشد. متخصصان دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در دو مطالعه جدید آنزیمی را در ...

ویرایش شده: 09/11/2015
مسیر: ایردن / خبر
ضرورت مراقبت از دندان ها

نگارنده: irden. /upload/iblock/bb6/dandan.jpg ضرورت مراقبت از دندان ها آشنایی با ساختمان دندان و چگونگی پیشگیری از پوسیدگی دندانی که نوعی بیماری عفونی تلقی می شود از نکات مهمی است که دانستن آن برای همه ضروری است. 

0  
ویرایش شده: 04/03/2013

ضرورت مراقبت از دندان ها

... است. داخل دهان شامل حلق، فك یا آرواره بالا، فك یا آرواره پایین و دندان ها می شود. در ساختمان هر یك از دندان ها چهار قسمت به شرح زیر وجود دارد: مینای دندان: مینا سخت ترین و مقاوم ترین سنجی است كه در بدن وجود دارد. جنس این ماده آهكی است و تمام سطوح خارجی هر دندان را می پوشاند و باعث حفاظت ...

ویرایش شده: 20/01/2012
مسیر: ایردن / آموزش

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید