توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   پول سلامت؛ به طرف درست سرازیر نشد

دکتر مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و وزیر اسبق بهداشت گفت: "در هیچ جای دنیا فاصله درآمد بین پزشک و سایر کادر درمانی به اندازه ایران نیست، گفت: کجای دنیا پزشک ۵۰ برابر سایر گروه های غیرپزشک درآمد دارد؟ بی عدالتی نمی تواند نظم ایجاد کند و من ضد پزشک نیستم بلکه مخالف...

ویرایش شده: 14/02/2016
مسیر: ایردن / خبر
پرستاری اعتراض کرد و اخراج شد، پرستاری درگذشت‎

... مردم متوجه این کاستیها شوند... مسئولین که می‌دانند هنوز از شوک اخراج خارج نشدیم که پرستاری از نیشابور طعمه ی آنفلوآنزا شد... قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور، از جامعه پرستاری درخواست کرد به احترام فوت پرستار نیشابوری که جان خود را در راه خدمت به مردم از دست داد، یک هفته با روبان ...

ویرایش شده: 29/12/2015
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   پول سلامت؛ به طرف درست سرازیر نشد

دکتر مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و وزیر اسبق بهداشت گفت: "در هیچ جای دنیا فاصله درآمد بین پزشک و سایر کادر درمانی به اندازه ایران نیست، گفت: کجای دنیا پزشک ۵۰ برابر سایر گروه های غیرپزشک درآمد دارد؟ بی عدالتی نمی تواند نظم ایجاد کند و من ضد پزشک نیستم بلکه مخالف...

ویرایش شده: 14/02/2016
مسیر: ایردن / خبر
پرستاری اعتراض کرد و اخراج شد، پرستاری درگذشت‎

... مردم متوجه این کاستیها شوند... مسئولین که می‌دانند هنوز از شوک اخراج خارج نشدیم که پرستاری از نیشابور طعمه ی آنفلوآنزا شد... قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور، از جامعه پرستاری درخواست کرد به احترام فوت پرستار نیشابوری که جان خود را در راه خدمت به مردم از دست داد، یک هفته با روبان ...

ویرایش شده: 29/12/2015
مسیر: ایردن / خبر
هفت سال است قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاران منتظر آیین نامه است

یعقوب جعفری رئیس شورای عالی نظام پرستاری کشور درباره تعیین تکلیف اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری گفت: هفت سال پیش در ششم تیر سال 1386 قانون تعرفه گذاری خدمات با رای ...

ویرایش شده: 25/10/2014
مسیر: ایردن / خبر
دوگانگی در اجرای قوانین تناقضی بزرگ و غیر منطقی است

حمید ثقینی رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری سبزوار، دوگانگی در اجرای قوانین را تناقضی بزرگ و غیر منطقی خواند و گفت: وقتی کارکنان نظام سلامت این تناقضات را می بینند، دچار ...

ویرایش شده: 19/10/2014
مسیر: ایردن / خبر
عجله دولت برای تدوین تعرفه های پرستاری

... بررسی تعرفه های پرستاری واتخاذ تصمیم نهایی برای ارائه به شورای عالی بیمه سلامت فردا تشکیل جلسه خواهد داد. غضنفر میرزابیگی رئیس کل سازمان نظام پرستاری با اشاره به مصوبه 12 روز قبل هیئت دولت مبنی بر اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و مهلت ده روزه رئیس جمهور به دستگاه های مسئول ...

ویرایش شده: 10/06/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   پول سلامت؛ به طرف درست سرازیر نشد

دکتر مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و وزیر اسبق بهداشت گفت: "در هیچ جای دنیا فاصله درآمد بین پزشک و سایر کادر درمانی به اندازه ایران نیست، گفت: کجای دنیا پزشک ۵۰ برابر سایر گروه های غیرپزشک درآمد دارد؟ بی عدالتی نمی تواند نظم ایجاد کند و من ضد پزشک نیستم بلکه مخالف...

ویرایش شده: 14/02/2016
مسیر: ایردن / خبر
پرستاری اعتراض کرد و اخراج شد، پرستاری درگذشت‎

... مردم متوجه این کاستیها شوند... مسئولین که می‌دانند هنوز از شوک اخراج خارج نشدیم که پرستاری از نیشابور طعمه ی آنفلوآنزا شد... قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور، از جامعه پرستاری درخواست کرد به احترام فوت پرستار نیشابوری که جان خود را در راه خدمت به مردم از دست داد، یک هفته با روبان ...

ویرایش شده: 29/12/2015
مسیر: ایردن / خبر
هفت سال است قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاران منتظر آیین نامه است

یعقوب جعفری رئیس شورای عالی نظام پرستاری کشور درباره تعیین تکلیف اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری گفت: هفت سال پیش در ششم تیر سال 1386 قانون تعرفه گذاری خدمات با رای ...

ویرایش شده: 25/10/2014
مسیر: ایردن / خبر
دوگانگی در اجرای قوانین تناقضی بزرگ و غیر منطقی است

حمید ثقینی رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری سبزوار، دوگانگی در اجرای قوانین را تناقضی بزرگ و غیر منطقی خواند و گفت: وقتی کارکنان نظام سلامت این تناقضات را می بینند، دچار ...

ویرایش شده: 19/10/2014
مسیر: ایردن / خبر
عجله دولت برای تدوین تعرفه های پرستاری

... بررسی تعرفه های پرستاری واتخاذ تصمیم نهایی برای ارائه به شورای عالی بیمه سلامت فردا تشکیل جلسه خواهد داد. غضنفر میرزابیگی رئیس کل سازمان نظام پرستاری با اشاره به مصوبه 12 روز قبل هیئت دولت مبنی بر اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و مهلت ده روزه رئیس جمهور به دستگاه های مسئول ...

ویرایش شده: 10/06/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید