توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   دکتر امیراسماعیل سندوزی | دندان پزشک

... یکی مُرد و دیگری جان بدر برد و به مشهد فرستاده شد که مردم او را "حسن بک خان" صدا می کردند، بدون آنکه بدانند که خان زاده است. پس زمینه متن: نقاشی جنگل از دکتر سندوزی سردیس از هنرمند مجمسه ساز ایرج محمدی " من، همان سالی که دکتر فلمینگ انگلیسی آنتی بیوتیک را کشف و جان میلیون ها ...

ویرایش شده: 07/04/2020
مسیر: ایردن / سایت / دکتر امیر اسماعیل سندوزی
دکتر امیراسماعیل سندوزی | دندان پزشک

Your browser does not support the video tag. بروزر شما قدیمی است و امکان پخش این ویدیو را ندارد. سایت دکتر امیراسماعیل سندوزی

ویرایش شده: 07/04/2020
مسیر: ایردن / سایت / دکتر امیر اسماعیل سندوزی / ایران

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   ,دکتر امیراسماعیل سندوزی, دندان پزشک, برنامه ریز آموزشی, نقاش, مجسمه ساز, Dr.A.E. Sandouzi

میدان آرژانتین ، خیابان احمد قصیر (بخارست ) ، خیابان دوازدهم ، شماره 2 موزه دکتر سندوزی تلفن : 88514122 – 88527041 [email protected] برای تماشای موزه دکتر سندوزی، اینجا کلیک کنید : همایش بزرگ تجلیل از پزشکان هنرمند ارسال پیام: نامه اهدای مطب شخصی و حاصل یک عمر تلاش هنرمند به مردم Your browser does not...

ویرایش شده: 06/04/2020
مسیر: ایردن / سایت / دکتر امیر اسماعیل سندوزی
دکتر امیراسماعیل سندوزی | دندان پزشک

... یکی مُرد و دیگری جان بدر برد و به مشهد فرستاده شد که مردم او را "حسن بک خان" صدا می کردند، بدون آنکه بدانند که خان زاده است. پس زمینه متن: نقاشی جنگل از دکتر سندوزی سردیس از هنرمند مجمسه ساز ایرج محمدی " من، همان سالی که دکتر فلمینگ انگلیسی آنتی بیوتیک را کشف و جان میلیون ها ...

ویرایش شده: 07/04/2020
مسیر: ایردن / سایت / دکتر امیر اسماعیل سندوزی
دکتر امیراسماعیل سندوزی | دندان پزشک

Your browser does not support the video tag. بروزر شما قدیمی است و امکان پخش این ویدیو را ندارد. سایت دکتر امیراسماعیل سندوزی

ویرایش شده: 07/04/2020
مسیر: ایردن / سایت / دکتر امیر اسماعیل سندوزی / ایران
سرشت سرنوشتم | دکتر سندوزی

... صریح تر، روشنتر، شفافتر، شنید و پذیرفت. بنابراین با دل شنیدن و شناخت رفته بودم. پیوست سه داسنان موزه  زندگی‌نامه دکتر سندوزی, امیر اسماعیل, نقاش, نویسندهو هنرمند, مجسمه ساز

ویرایش شده: 20/04/2015
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
دکتر امیراسماعیل سندوزی | دندان پزشک

... یکی مُرد و دیگری جان بدر برد و به مشهد فرستاده شد که مردم او را "حسن بک خان" صدا می کردند، بدون آنکه بدانند که خان زاده است. پس زمینه متن: نقاشی جنگل از دکتر سندوزی سردیس از هنرمند مجمسه ساز ایرج محمدی " من، همان سالی که دکتر فلمینگ انگلیسی آنتی بیوتیک را کشف و جان میلیون ها ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / دکتر امیر اسماعیل سندوزی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   ,دکتر امیراسماعیل سندوزی, دندان پزشک, برنامه ریز آموزشی, نقاش, مجسمه ساز, Dr.A.E. Sandouzi

میدان آرژانتین ، خیابان احمد قصیر (بخارست ) ، خیابان دوازدهم ، شماره 2 موزه دکتر سندوزی تلفن : 88514122 – 88527041 [email protected] برای تماشای موزه دکتر سندوزی، اینجا کلیک کنید : همایش بزرگ تجلیل از پزشکان هنرمند ارسال پیام: نامه اهدای مطب شخصی و حاصل یک عمر تلاش هنرمند به مردم Your browser does not...

ویرایش شده: 06/04/2020
مسیر: ایردن / سایت / دکتر امیر اسماعیل سندوزی
دکتر امیراسماعیل سندوزی | دندان پزشک

... یکی مُرد و دیگری جان بدر برد و به مشهد فرستاده شد که مردم او را "حسن بک خان" صدا می کردند، بدون آنکه بدانند که خان زاده است. پس زمینه متن: نقاشی جنگل از دکتر سندوزی سردیس از هنرمند مجمسه ساز ایرج محمدی " من، همان سالی که دکتر فلمینگ انگلیسی آنتی بیوتیک را کشف و جان میلیون ها ...

ویرایش شده: 07/04/2020
مسیر: ایردن / سایت / دکتر امیر اسماعیل سندوزی
دکتر امیراسماعیل سندوزی | دندان پزشک

Your browser does not support the video tag. بروزر شما قدیمی است و امکان پخش این ویدیو را ندارد. سایت دکتر امیراسماعیل سندوزی

ویرایش شده: 07/04/2020
مسیر: ایردن / سایت / دکتر امیر اسماعیل سندوزی / ایران
سرشت سرنوشتم | دکتر سندوزی

... صریح تر، روشنتر، شفافتر، شنید و پذیرفت. بنابراین با دل شنیدن و شناخت رفته بودم. پیوست سه داسنان موزه  زندگی‌نامه دکتر سندوزی, امیر اسماعیل, نقاش, نویسندهو هنرمند, مجسمه ساز

ویرایش شده: 20/04/2015
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
دکتر امیراسماعیل سندوزی | دندان پزشک

... یکی مُرد و دیگری جان بدر برد و به مشهد فرستاده شد که مردم او را "حسن بک خان" صدا می کردند، بدون آنکه بدانند که خان زاده است. پس زمینه متن: نقاشی جنگل از دکتر سندوزی سردیس از هنرمند مجمسه ساز ایرج محمدی " من، همان سالی که دکتر فلمینگ انگلیسی آنتی بیوتیک را کشف و جان میلیون ها ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / دکتر امیر اسماعیل سندوزی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید