توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   Yazdanpanah, Mahdi | دکتر مهدی یزدان پناه

نقاشی: آبرنگ, کاریکاتور | انیمیشن - فعالیت در برگزاری اولین، دومین وسومین کنگره ی دندان پزشکی  1342- 1343- 1344 با اجرای آفیش های هنری و پوستر های ...

ویرایش شده: 22/03/2016
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندان‌پزشک و همکار
دکتر مهدی یزدان پناه - دندانپزشک و هنرمند نقاش Dr.Mehdi Yazdanpanah

روزگاران را چه شد | کتاب دکتر مهدی یزدان پناه خاطره های هنری دکتر مهدی یزدان پناه نمایشگاه نقاشی دکتر یزدان پناه در کنگره 50 انجمن دندان پزشکی ایران دکترمهدی یزدان پناه .  متولد1318درشهرستان کاشمر  دانش آموخته دندان پزشکی دانشگاه تهران ...

ویرایش شده: 21/04/2015
مسیر: ایردن / سایت / دکتر مهدی یزدان پناه

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   Yazdanpanah, Mahdi | دکتر مهدی یزدان پناه

نقاشی: آبرنگ, کاریکاتور | انیمیشن - فعالیت در برگزاری اولین، دومین وسومین کنگره ی دندان پزشکی  1342- 1343- 1344 با اجرای آفیش های هنری و پوستر های ...

ویرایش شده: 22/03/2016
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندان‌پزشک و همکار
دکتر مهدی یزدان پناه - دندانپزشک و هنرمند نقاش Dr.Mehdi Yazdanpanah

روزگاران را چه شد | کتاب دکتر مهدی یزدان پناه خاطره های هنری دکتر مهدی یزدان پناه نمایشگاه نقاشی دکتر یزدان پناه در کنگره 50 انجمن دندان پزشکی ایران دکترمهدی یزدان پناه .  متولد1318درشهرستان کاشمر  دانش آموخته دندان پزشکی دانشگاه تهران ...

ویرایش شده: 21/04/2015
مسیر: ایردن / سایت / دکتر مهدی یزدان پناه
Sondouzi, Amiresmeil | دکتر امیراسماعیل سندوزی

مدیریت: آموزش | ادبیات: داستان کوتاه, داستان بلند | هنر: نقاشی (رنگ روغن,آکریلیک، تکه چسبانی) / طراحی / تندیس 1315- دبستان ادیب تهران 1322- دبیرستان ادیب و فیروز بهرام تهران 1328- دانشگاه تهران، دکترای ...

ویرایش شده: 20/04/2015
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندان‌پزشک و همکار
آلبوم آثار دکتر امیر اسماعیل سندوزی

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / دکتر دندان پزشک
آلبوم آثار دکتر امیر اسماعیل سندوزی

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / دکتر دندان پزشک

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   Yazdanpanah, Mahdi | دکتر مهدی یزدان پناه

نقاشی: آبرنگ, کاریکاتور | انیمیشن - فعالیت در برگزاری اولین، دومین وسومین کنگره ی دندان پزشکی  1342- 1343- 1344 با اجرای آفیش های هنری و پوستر های ...

ویرایش شده: 22/03/2016
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندان‌پزشک و همکار
دکتر مهدی یزدان پناه - دندانپزشک و هنرمند نقاش Dr.Mehdi Yazdanpanah

روزگاران را چه شد | کتاب دکتر مهدی یزدان پناه خاطره های هنری دکتر مهدی یزدان پناه نمایشگاه نقاشی دکتر یزدان پناه در کنگره 50 انجمن دندان پزشکی ایران دکترمهدی یزدان پناه .  متولد1318درشهرستان کاشمر  دانش آموخته دندان پزشکی دانشگاه تهران ...

ویرایش شده: 21/04/2015
مسیر: ایردن / سایت / دکتر مهدی یزدان پناه
Sondouzi, Amiresmeil | دکتر امیراسماعیل سندوزی

مدیریت: آموزش | ادبیات: داستان کوتاه, داستان بلند | هنر: نقاشی (رنگ روغن,آکریلیک، تکه چسبانی) / طراحی / تندیس 1315- دبستان ادیب تهران 1322- دبیرستان ادیب و فیروز بهرام تهران 1328- دانشگاه تهران، دکترای ...

ویرایش شده: 20/04/2015
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندان‌پزشک و همکار
آلبوم آثار دکتر امیر اسماعیل سندوزی

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / دکتر دندان پزشک
آلبوم آثار دکتر امیر اسماعیل سندوزی

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / دکتر دندان پزشک

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید