توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   کنگره 7 دندان پزشکی نیروهای مسلح | مهر 1392

هفتمین کنگره دندان پزشکی نیروهای مسلح 17 تا 19 مهر ماه 1392 در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار می شود.

ویرایش شده: 24/07/2013
مسیر: ایردن / خبر
هلال احمر از تأسیس تا امروز

... دستجات متخاصم می‌باشند. - علامت هلال احمر نشان اختصاصی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بوده و استفاده از این علامت به استثناء بهداری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بدون اجازه قبلی از جمعیت ممنوع است. - کلیه وزارت‌خانه ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها ومؤسسات دولتی بالاخص ...

ویرایش شده: 06/02/2013
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   کنگره 7 دندان پزشکی نیروهای مسلح | مهر 1392

هفتمین کنگره دندان پزشکی نیروهای مسلح 17 تا 19 مهر ماه 1392 در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار می شود.

ویرایش شده: 24/07/2013
مسیر: ایردن / خبر
کنگره 6 دندان‌پزشکی نیروهای مسلح- مهر1390

ششمین کنگره دندان پزشکی نیروهای مسلح مهرماه 90 برگزار شد. ایردن، پایگاه دندان پزشکی ایرانیان-  کنگره ششم نیروهای مسلح در تاریخ 20 تا 22 مهر ماه 1390 در هتل المپیک تهران ...

ویرایش شده: 08/10/2011
مسیر: ایردن / خبر
کنگره 5 دندان پزشکی نیروهای مسلح- مهر 1388

پنجمین کنگره دندان پزشکی نیروهای مسلح از روز هشتم مهر ماه به مدت سه روز در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار می شود. پنجمین كنگره دندان پزشكی نیروهای مسلح ...

ویرایش شده: 30/09/2009
مسیر: ایردن / خبر
هلال احمر از تأسیس تا امروز

... دستجات متخاصم می‌باشند. - علامت هلال احمر نشان اختصاصی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بوده و استفاده از این علامت به استثناء بهداری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بدون اجازه قبلی از جمعیت ممنوع است. - کلیه وزارت‌خانه ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها ومؤسسات دولتی بالاخص ...

ویرایش شده: 06/02/2013
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
ادغام خدمات بهداشت دندان در طرح پزشك خانواده

وزير بهداشت خبر داد توزيع عادلانه دندان پزشكان در سطح كشور با اولويت مناطق محروم و تدوين برنامه به منظور ادغام خدمات بهداشت دهان در برنامه پزشك خانواده از برنامه هايي است كه وزارت بهداشت آن را در دستور كار خود دارد. وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اختتاميه پنجمين كنگره دندان...

ویرایش شده: 06/10/2009
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   کنگره 7 دندان پزشکی نیروهای مسلح | مهر 1392

هفتمین کنگره دندان پزشکی نیروهای مسلح 17 تا 19 مهر ماه 1392 در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار می شود.

ویرایش شده: 24/07/2013
مسیر: ایردن / خبر
کنگره 6 دندان‌پزشکی نیروهای مسلح- مهر1390

ششمین کنگره دندان پزشکی نیروهای مسلح مهرماه 90 برگزار شد. ایردن، پایگاه دندان پزشکی ایرانیان-  کنگره ششم نیروهای مسلح در تاریخ 20 تا 22 مهر ماه 1390 در هتل المپیک تهران ...

ویرایش شده: 08/10/2011
مسیر: ایردن / خبر
کنگره 5 دندان پزشکی نیروهای مسلح- مهر 1388

پنجمین کنگره دندان پزشکی نیروهای مسلح از روز هشتم مهر ماه به مدت سه روز در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار می شود. پنجمین كنگره دندان پزشكی نیروهای مسلح ...

ویرایش شده: 30/09/2009
مسیر: ایردن / خبر
هلال احمر از تأسیس تا امروز

... دستجات متخاصم می‌باشند. - علامت هلال احمر نشان اختصاصی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بوده و استفاده از این علامت به استثناء بهداری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بدون اجازه قبلی از جمعیت ممنوع است. - کلیه وزارت‌خانه ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها ومؤسسات دولتی بالاخص ...

ویرایش شده: 06/02/2013
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
ادغام خدمات بهداشت دندان در طرح پزشك خانواده

وزير بهداشت خبر داد توزيع عادلانه دندان پزشكان در سطح كشور با اولويت مناطق محروم و تدوين برنامه به منظور ادغام خدمات بهداشت دهان در برنامه پزشك خانواده از برنامه هايي است كه وزارت بهداشت آن را در دستور كار خود دارد. وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اختتاميه پنجمين كنگره دندان...

ویرایش شده: 06/10/2009
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید