توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   کنگره 2 نظام پزشکی برای دندان پزشکان | مهر 1389

آلبوم عکس کنگره نظرات درمورد کنگره اخبار کنگره کنگره 2 دندان پزشکی سازمان نظام پزشکی 7 تا 9 مهر 1389 - هتل المپیک تهران رییس همایش: دکتر سید شهاب الدین صدر معاون آموزشی پژوهشی: دکتر علی اصغر پیوندی دبیر علمی همایش: دکتر علی یزدانی دبیر اجرایی: ...

ویرایش شده: 27/04/2016
مسیر: ایردن / همایش ها / سازمان نظام پزشکی
کنگره 9 ترمیمی | آبان 1388

... دکتر علی یزدانی، دکتر ابراهیم امین صالحی و دکتر مهیار شهبازی مقدم در افتتاحیه کنگره نهمین کنگره انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران 20-22 آبان 1388- هتل المپیک پیام رئیس کنگره کنگره دندان پزشکی، همایش یاران عاشق، مشتاقات دوستی ها و تشنگان علم و نوآوریست سال هاست که با تمام مشکلات و سنگ اندازی ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی ترمیمی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   کنگره 2 نظام پزشکی برای دندان پزشکان | مهر 1389

آلبوم عکس کنگره نظرات درمورد کنگره اخبار کنگره کنگره 2 دندان پزشکی سازمان نظام پزشکی 7 تا 9 مهر 1389 - هتل المپیک تهران رییس همایش: دکتر سید شهاب الدین صدر معاون آموزشی پژوهشی: دکتر علی اصغر پیوندی دبیر علمی همایش: دکتر علی یزدانی دبیر اجرایی: ...

ویرایش شده: 27/04/2016
مسیر: ایردن / همایش ها / سازمان نظام پزشکی
کنگره 9 ترمیمی | آبان 1388

... دکتر علی یزدانی، دکتر ابراهیم امین صالحی و دکتر مهیار شهبازی مقدم در افتتاحیه کنگره نهمین کنگره انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران 20-22 آبان 1388- هتل المپیک پیام رئیس کنگره کنگره دندان پزشکی، همایش یاران عاشق، مشتاقات دوستی ها و تشنگان علم و نوآوریست سال هاست که با تمام مشکلات و سنگ اندازی ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی ترمیمی
کنگره 7 پروستودنتیست ها | بهمن 1386

هفتمین کنگره انجمن پروستودونتیست های ایران 24-26 بهمن 1386 هتل المپیک تهران اعضا هیات مدیره رئیس هیات مدیره: دکتر کاوه سیدان نایب رئیس و خزانه دار: دکتر غلامرضا غزنوی دبیر: دکتر محمدحسین دشتی عضو: ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پروستودنتیست ها
کنگره 8 پروستودنتیست ها | آذر 1387

... و مشخصات شرکت کنندگان محترم و ارسال رایگان گواهی مربوطه می باشد. رفت و آمد شرکت کنندگان به کنگره چگونه خواهد بود؟ بهترین مسیر دستیابی به هتل المپیک محل برگزاری کنگره در سایت انجمن (WWW.TAPR.IR)درج شده است. ضمنا کسانی که تمایل به استفاده از سرویس رفت و آمد به کنگره را دارند، می توانند ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پروستودنتیست ها
کنگره 11 پریودنتیست ها | بهمن 1390

یازدهمین کنگره انجمن پریودنتولوژی ایران 5 تا 7 بهمن 1390- تهران پیام رئیس کنگره مفتخرم به اطلاع همکاران محترم برسانم انجمن پریودنتولوژی ایران در نظر دارد یازدهمین همایش علمی خود را با تم "How dental implantology ends to periodontology" و با حضور بزرگترین و مشهورترین دانشمندان علم پریودنتولوژی...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پریودنتولوژی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   کنگره 2 نظام پزشکی برای دندان پزشکان | مهر 1389

آلبوم عکس کنگره نظرات درمورد کنگره اخبار کنگره کنگره 2 دندان پزشکی سازمان نظام پزشکی 7 تا 9 مهر 1389 - هتل المپیک تهران رییس همایش: دکتر سید شهاب الدین صدر معاون آموزشی پژوهشی: دکتر علی اصغر پیوندی دبیر علمی همایش: دکتر علی یزدانی دبیر اجرایی: ...

ویرایش شده: 27/04/2016
مسیر: ایردن / همایش ها / سازمان نظام پزشکی
کنگره 9 ترمیمی | آبان 1388

... دکتر علی یزدانی، دکتر ابراهیم امین صالحی و دکتر مهیار شهبازی مقدم در افتتاحیه کنگره نهمین کنگره انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران 20-22 آبان 1388- هتل المپیک پیام رئیس کنگره کنگره دندان پزشکی، همایش یاران عاشق، مشتاقات دوستی ها و تشنگان علم و نوآوریست سال هاست که با تمام مشکلات و سنگ اندازی ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی ترمیمی
کنگره 7 پروستودنتیست ها | بهمن 1386

هفتمین کنگره انجمن پروستودونتیست های ایران 24-26 بهمن 1386 هتل المپیک تهران اعضا هیات مدیره رئیس هیات مدیره: دکتر کاوه سیدان نایب رئیس و خزانه دار: دکتر غلامرضا غزنوی دبیر: دکتر محمدحسین دشتی عضو: ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پروستودنتیست ها
کنگره 8 پروستودنتیست ها | آذر 1387

... و مشخصات شرکت کنندگان محترم و ارسال رایگان گواهی مربوطه می باشد. رفت و آمد شرکت کنندگان به کنگره چگونه خواهد بود؟ بهترین مسیر دستیابی به هتل المپیک محل برگزاری کنگره در سایت انجمن (WWW.TAPR.IR)درج شده است. ضمنا کسانی که تمایل به استفاده از سرویس رفت و آمد به کنگره را دارند، می توانند ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پروستودنتیست ها
کنگره 11 پریودنتیست ها | بهمن 1390

یازدهمین کنگره انجمن پریودنتولوژی ایران 5 تا 7 بهمن 1390- تهران پیام رئیس کنگره مفتخرم به اطلاع همکاران محترم برسانم انجمن پریودنتولوژی ایران در نظر دارد یازدهمین همایش علمی خود را با تم "How dental implantology ends to periodontology" و با حضور بزرگترین و مشهورترین دانشمندان علم پریودنتولوژی...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پریودنتولوژی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید