توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   کنگره 10 پروستودنتیست ها | بهمن 1389

دهمین کنگره بین المللی انجمن پروستودونتیست های ایران - 20 تا 22 بهمن ماه 1389 - هتل المپیک bridging the gaps پلی بر فاصله ها   آلبوم عکس کنگره نظرات درمورد کنگره اخبار کنگره امیدواریم با درج نظرات خود به رشد خوبی ها و رفع مشکلات کمک کنید شورای برگزاری: رئیس کنگره: دکتر کاظم مرشدی قائم مقام...

ویرایش شده: 30/05/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پروستودنتیست ها
کنگره 6 دندان پزشکی نیروهای مسلح | مهر 1390

ششمین کنگره دندان پزشکی سالیانه نیروهای مسلح ایران- هتل المپیک تهران - 20 تا 22 مهرماه 1390   آلبوم عکس کنگره نظرات درمورد کنگره اخبار کنگره شورای برگزاری رئیس همایش: دکتر حسین اکبری قائم مقام رئیس ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / نیروهای مسلح

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   کنگره 10 پروستودنتیست ها | بهمن 1389

دهمین کنگره بین المللی انجمن پروستودونتیست های ایران - 20 تا 22 بهمن ماه 1389 - هتل المپیک bridging the gaps پلی بر فاصله ها   آلبوم عکس کنگره نظرات درمورد کنگره اخبار کنگره امیدواریم با درج نظرات خود به رشد خوبی ها و رفع مشکلات کمک کنید شورای برگزاری: رئیس کنگره: دکتر کاظم مرشدی قائم مقام...

ویرایش شده: 30/05/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پروستودنتیست ها
کنگره 6 دندان پزشکی نیروهای مسلح | مهر 1390

ششمین کنگره دندان پزشکی سالیانه نیروهای مسلح ایران- هتل المپیک تهران - 20 تا 22 مهرماه 1390   آلبوم عکس کنگره نظرات درمورد کنگره اخبار کنگره شورای برگزاری رئیس همایش: دکتر حسین اکبری قائم مقام رئیس ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / نیروهای مسلح
کنگره 8 ترمیمی | آبان 1387

هشتمین کنگره انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران 22 الی 24 آبان ماه 1387- هتل المپیک تهران رئیس کنگره: دکتر فرخ آصف زاده

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی ترمیمی
کنگره 4 جراحان دهان، فک و صورت | اسفند 1386

کنگره 4 انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران 1-3 اسفند 1386- هتل المپیک تهران در این کنگره علمی برجسته ترین پژوهشگران و دانشمندان در رشته جراحی دهان و فک و صورت و رشته های مرتبط از کشورهای اردن ، آلمان، ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن جراحان فک و صورت
کنگره 5 جراحان دهان، فک و صورت | بهمن 1387

... معاون دبیر اجرایی 08:26 دکتراخوان آذری عضو مشاوران عالی کنگره 07:24 پنجمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان و فک و صورت ایران 23 تا 25 بهمن 1387- هتل المپیک تهران پیام دکتر حسین بهنیا رئیس کنگره همکاران گرامی با یاری خداوند و با همراهی شما عزیزان، پنجمین کنگره انجمن جراحان دهان، فک ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن جراحان فک و صورت

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   کنگره 10 پروستودنتیست ها | بهمن 1389

دهمین کنگره بین المللی انجمن پروستودونتیست های ایران - 20 تا 22 بهمن ماه 1389 - هتل المپیک bridging the gaps پلی بر فاصله ها   آلبوم عکس کنگره نظرات درمورد کنگره اخبار کنگره امیدواریم با درج نظرات خود به رشد خوبی ها و رفع مشکلات کمک کنید شورای برگزاری: رئیس کنگره: دکتر کاظم مرشدی قائم مقام...

ویرایش شده: 30/05/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پروستودنتیست ها
کنگره 6 دندان پزشکی نیروهای مسلح | مهر 1390

ششمین کنگره دندان پزشکی سالیانه نیروهای مسلح ایران- هتل المپیک تهران - 20 تا 22 مهرماه 1390   آلبوم عکس کنگره نظرات درمورد کنگره اخبار کنگره شورای برگزاری رئیس همایش: دکتر حسین اکبری قائم مقام رئیس ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / نیروهای مسلح
کنگره 8 ترمیمی | آبان 1387

هشتمین کنگره انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران 22 الی 24 آبان ماه 1387- هتل المپیک تهران رئیس کنگره: دکتر فرخ آصف زاده

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی ترمیمی
کنگره 4 جراحان دهان، فک و صورت | اسفند 1386

کنگره 4 انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران 1-3 اسفند 1386- هتل المپیک تهران در این کنگره علمی برجسته ترین پژوهشگران و دانشمندان در رشته جراحی دهان و فک و صورت و رشته های مرتبط از کشورهای اردن ، آلمان، ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن جراحان فک و صورت
کنگره 5 جراحان دهان، فک و صورت | بهمن 1387

... معاون دبیر اجرایی 08:26 دکتراخوان آذری عضو مشاوران عالی کنگره 07:24 پنجمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان و فک و صورت ایران 23 تا 25 بهمن 1387- هتل المپیک تهران پیام دکتر حسین بهنیا رئیس کنگره همکاران گرامی با یاری خداوند و با همراهی شما عزیزان، پنجمین کنگره انجمن جراحان دهان، فک ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن جراحان فک و صورت

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید