توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   یک بیمار، بیست دندان پزشک، صفر توافق!

تفاوت اساسی در تشخیص و هزینه های درمانی دندان پزشکان وقتی نیاز به بررسی دندان هایمان پیدا می کنیم، همه ما به دندان پزشک مراجعه می کنیم و به نظر او درباره نیازهای درمانی خود و هزینه مورد مطالبه ی او اعتماد می کنیم. در یک مطالعه، دندان پزشکان معتبر کانادایی مورد آزمون قرار می گیرند...

ویرایش شده: 17/09/2017
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
دندان‌پزشکی؛ تمام منابع ما مربوط به دیگران است

پایگاه خبری تابناک از قول دکتر محمد جمشیدیان، که دندان پزشک جهادی معرفی شده نوشت: "در واقع علمی به نام دندان‌پزشکی در ایران وجود ندارد. چرا که تمامی منابع ما مربوط به کشورهای دیگر است و هیچ پژوهشی در سطح کشور انجام نشده است. هیچ تحقیق و پژوهشی در بیماری های دندانی مناطق مختلف...

ویرایش شده: 02/05/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   یک بیمار، بیست دندان پزشک، صفر توافق!

تفاوت اساسی در تشخیص و هزینه های درمانی دندان پزشکان وقتی نیاز به بررسی دندان هایمان پیدا می کنیم، همه ما به دندان پزشک مراجعه می کنیم و به نظر او درباره نیازهای درمانی خود و هزینه مورد مطالبه ی او اعتماد می کنیم. در یک مطالعه، دندان پزشکان معتبر کانادایی مورد آزمون قرار می گیرند...

ویرایش شده: 17/09/2017
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
دندان‌پزشکی؛ تمام منابع ما مربوط به دیگران است

پایگاه خبری تابناک از قول دکتر محمد جمشیدیان، که دندان پزشک جهادی معرفی شده نوشت: "در واقع علمی به نام دندان‌پزشکی در ایران وجود ندارد. چرا که تمامی منابع ما مربوط به کشورهای دیگر است و هیچ پژوهشی در سطح کشور انجام نشده است. هیچ تحقیق و پژوهشی در بیماری های دندانی مناطق مختلف...

ویرایش شده: 02/05/2016
مسیر: ایردن / خبر
هزینه‌های دندانی؛ پرداخت مردم نزدیک ۱۰۰% است

دکتر علیرضا زالی رییس سازمان نظام پزشکی گفت: "متاسفانه پرداخت از جیب مردم در حوزه دندان‌پزشکی نزدیک به صد درصد است. بر این اساس انتظار می‌رود ارایه پوشش بیمه‌ای مناسب برای خدمات دندان‌پزشکی از اولویت‌های نظام سلامت در نظر گرفته شود." رییس کل سازمان نظام پزشکی ضمن اشاره...

ویرایش شده: 15/04/2016
مسیر: ایردن / خبر
کشیدن دندان؛ تنها خدمت دندان‌پزشکی ۴۰% مردم ماست

دکتر ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت گفت: "طبق آخرین آمارها حدود 18.5 درصد از هزینه‌های پرداختی از جیب مردم تنها به خاطر هزینه‌های دندان‌پزشکی است و این درحالی است که حدود 40 درصد از مردم یعنی 4 دهک از خدمات دندان‌پزشکی محروم هستند و دریافت خدمات دندان‌پزشکی در آنها فقط در...

ویرایش شده: 06/04/2016
مسیر: ایردن / خبر
بیماران و حق الزحمه دندان‌پزشکان

بیماران و حق الزحمه دندان‌پزشکان دکتر علی مرسلی اهری - دستیار تخصصی اندو دانشکده دندان پزشکی اصفهان واقعیت این است که بیماران دوست ندارند پولی به دندان‌پزشک پرداخت کنند.دندان‌پزشکی یک هزینه اضافی و بی مورد است که هیچ کس دوست ندارد پول های نازنینش را به کسی بدهد که معلوم...

ویرایش شده: 30/11/2013
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   یک بیمار، بیست دندان پزشک، صفر توافق!

تفاوت اساسی در تشخیص و هزینه های درمانی دندان پزشکان وقتی نیاز به بررسی دندان هایمان پیدا می کنیم، همه ما به دندان پزشک مراجعه می کنیم و به نظر او درباره نیازهای درمانی خود و هزینه مورد مطالبه ی او اعتماد می کنیم. در یک مطالعه، دندان پزشکان معتبر کانادایی مورد آزمون قرار می گیرند...

ویرایش شده: 17/09/2017
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
دندان‌پزشکی؛ تمام منابع ما مربوط به دیگران است

پایگاه خبری تابناک از قول دکتر محمد جمشیدیان، که دندان پزشک جهادی معرفی شده نوشت: "در واقع علمی به نام دندان‌پزشکی در ایران وجود ندارد. چرا که تمامی منابع ما مربوط به کشورهای دیگر است و هیچ پژوهشی در سطح کشور انجام نشده است. هیچ تحقیق و پژوهشی در بیماری های دندانی مناطق مختلف...

ویرایش شده: 02/05/2016
مسیر: ایردن / خبر
هزینه‌های دندانی؛ پرداخت مردم نزدیک ۱۰۰% است

دکتر علیرضا زالی رییس سازمان نظام پزشکی گفت: "متاسفانه پرداخت از جیب مردم در حوزه دندان‌پزشکی نزدیک به صد درصد است. بر این اساس انتظار می‌رود ارایه پوشش بیمه‌ای مناسب برای خدمات دندان‌پزشکی از اولویت‌های نظام سلامت در نظر گرفته شود." رییس کل سازمان نظام پزشکی ضمن اشاره...

ویرایش شده: 15/04/2016
مسیر: ایردن / خبر
کشیدن دندان؛ تنها خدمت دندان‌پزشکی ۴۰% مردم ماست

دکتر ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت گفت: "طبق آخرین آمارها حدود 18.5 درصد از هزینه‌های پرداختی از جیب مردم تنها به خاطر هزینه‌های دندان‌پزشکی است و این درحالی است که حدود 40 درصد از مردم یعنی 4 دهک از خدمات دندان‌پزشکی محروم هستند و دریافت خدمات دندان‌پزشکی در آنها فقط در...

ویرایش شده: 06/04/2016
مسیر: ایردن / خبر
بیماران و حق الزحمه دندان‌پزشکان

بیماران و حق الزحمه دندان‌پزشکان دکتر علی مرسلی اهری - دستیار تخصصی اندو دانشکده دندان پزشکی اصفهان واقعیت این است که بیماران دوست ندارند پولی به دندان‌پزشک پرداخت کنند.دندان‌پزشکی یک هزینه اضافی و بی مورد است که هیچ کس دوست ندارد پول های نازنینش را به کسی بدهد که معلوم...

ویرایش شده: 30/11/2013
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید