توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   آشنایی با انواع همایش های حرفه ای

دکتر شکفته راد که سابقه‌ی بیش از 27 سال تدریس، 18سال عضویت هیأت علمی دانشگاه و حضور در ده ها همایش داخلی و خارجی را دارد، در این مبحث به طور مختصر مروری دارد بر انواع گردهمایی های حرفه ای. این مختصر مجال مناسبی است برای بحث های بیشتر ...

ویرایش شده: 17/09/2017
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
همایش های انجمن دندانپزشکان عمومی

تعریف انواع گردهمایی های حرفه ای کنگره های انجمن دندان پزشکان عمومی ایران کنگره 10 کنگره 9 کنگره 8 کنگره 7 کنگره 6 کنگره 5 کنگره 4 کنگره 3 کنگره 2 کنگره 1 کنگره 3 اکلوژن کنگره 2 اکلوژن کنگره 1 اکلوژن کنگره 5 کنگره 4 ایمپلنت کنگره 3 ایمپلنت کنگره 2 ایمپلنت کنگره 1 ایمپلنت

ویرایش شده: 24/08/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان‌ پزشکان عمومی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   آشنایی با انواع همایش های حرفه ای

دکتر شکفته راد که سابقه‌ی بیش از 27 سال تدریس، 18سال عضویت هیأت علمی دانشگاه و حضور در ده ها همایش داخلی و خارجی را دارد، در این مبحث به طور مختصر مروری دارد بر انواع گردهمایی های حرفه ای. این مختصر مجال مناسبی است برای بحث های بیشتر ...

ویرایش شده: 17/09/2017
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
همایش های انجمن دندانپزشکان عمومی

تعریف انواع گردهمایی های حرفه ای کنگره های انجمن دندان پزشکان عمومی ایران کنگره 10 کنگره 9 کنگره 8 کنگره 7 کنگره 6 کنگره 5 کنگره 4 کنگره 3 کنگره 2 کنگره 1 کنگره 3 اکلوژن کنگره 2 اکلوژن کنگره 1 اکلوژن کنگره 5 کنگره 4 ایمپلنت کنگره 3 ایمپلنت کنگره 2 ایمپلنت کنگره 1 ایمپلنت

ویرایش شده: 24/08/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان‌ پزشکان عمومی
همایش های انجمن پروستودنتیست های ایران

تعریف انواع گردهمایی های حرفه ای کنگره های انجمن پروستودنتیست های ایران کنگره 15 کنگره 14 کنگره 13 کنگره 12 کنگره11 کنگره10 کنگره9 کنگره8 کنگره7 کنگره6 کنگره5 کنگره4 کنگره3 کنگره2 کنگره1 برای ارسال هرگونه اطلاعات خود لطفاً برای ایردن پیام بفرستید

ویرایش شده: 24/08/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پروستودنتیست ها
همایش های انجمن دندانپزشکی ایران

کنگره های سالانه دندان پزشکی کشور، تا فروردین 1372 (کنگره 33) توسط «جامعه دندان پزشکی ایران» برگزار شد اما از 1373 عملاً اختیار برگزاری همایش ها از جامعه سلب و به تشکل نوپای "انجمن دندان پزشکی ایران" منتقل گردید. در سال 1367 نیز جامعه به طور کلی منحل و برگزاری کنگره ها در اختیار ...

ویرایش شده: 18/11/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان‌پزشکی
همایش های انجمن رادیولوژیست های دهان، فک و صورت ایران

تعریف انواع گردهمایی های حرفه ای کنگره های انجمن رادیولوژیست های دهان، فک و صورت ایران کنگره 5 کنگره 4 کنگره 3 کنگره 2 کنگره 1 کنگره 7 کنگره 6 برای ارسال هرگونه اطلاعات خود لطفاً برای ایردن پیام بفرستید .

ویرایش شده: 10/10/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   آشنایی با انواع همایش های حرفه ای

دکتر شکفته راد که سابقه‌ی بیش از 27 سال تدریس، 18سال عضویت هیأت علمی دانشگاه و حضور در ده ها همایش داخلی و خارجی را دارد، در این مبحث به طور مختصر مروری دارد بر انواع گردهمایی های حرفه ای. این مختصر مجال مناسبی است برای بحث های بیشتر ...

ویرایش شده: 17/09/2017
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
همایش های انجمن دندانپزشکان عمومی

تعریف انواع گردهمایی های حرفه ای کنگره های انجمن دندان پزشکان عمومی ایران کنگره 10 کنگره 9 کنگره 8 کنگره 7 کنگره 6 کنگره 5 کنگره 4 کنگره 3 کنگره 2 کنگره 1 کنگره 3 اکلوژن کنگره 2 اکلوژن کنگره 1 اکلوژن کنگره 5 کنگره 4 ایمپلنت کنگره 3 ایمپلنت کنگره 2 ایمپلنت کنگره 1 ایمپلنت

ویرایش شده: 24/08/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان‌ پزشکان عمومی
همایش های انجمن پروستودنتیست های ایران

تعریف انواع گردهمایی های حرفه ای کنگره های انجمن پروستودنتیست های ایران کنگره 15 کنگره 14 کنگره 13 کنگره 12 کنگره11 کنگره10 کنگره9 کنگره8 کنگره7 کنگره6 کنگره5 کنگره4 کنگره3 کنگره2 کنگره1 برای ارسال هرگونه اطلاعات خود لطفاً برای ایردن پیام بفرستید

ویرایش شده: 24/08/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پروستودنتیست ها
همایش های انجمن دندانپزشکی ایران

کنگره های سالانه دندان پزشکی کشور، تا فروردین 1372 (کنگره 33) توسط «جامعه دندان پزشکی ایران» برگزار شد اما از 1373 عملاً اختیار برگزاری همایش ها از جامعه سلب و به تشکل نوپای "انجمن دندان پزشکی ایران" منتقل گردید. در سال 1367 نیز جامعه به طور کلی منحل و برگزاری کنگره ها در اختیار ...

ویرایش شده: 18/11/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان‌پزشکی
همایش های انجمن رادیولوژیست های دهان، فک و صورت ایران

تعریف انواع گردهمایی های حرفه ای کنگره های انجمن رادیولوژیست های دهان، فک و صورت ایران کنگره 5 کنگره 4 کنگره 3 کنگره 2 کنگره 1 کنگره 7 کنگره 6 برای ارسال هرگونه اطلاعات خود لطفاً برای ایردن پیام بفرستید .

ویرایش شده: 10/10/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید