توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   کنگره 48 انجمن دندان پزشکی

کنگره48 انجمن دندان پزشکی ایران 30 مهر تا 3 آبان 1387 - سالن همایش های برج میلاد شورای اجرایی چهل و هشتمین کنگره علمی سالانه انجمن دندان پزشکی ایران رئیس کنگره 48: دکتر محمدرضا طاهریان دبیر علمی: دکتر مسعود اجلالی دبیراجرایی: دکتر علی تاجرنیا مسئول کمیته مالی: دکتر غلامرضا غزنوی مسئول...

ویرایش شده: 26/04/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان پزشکی | انجمن دندان پزشکی
کنگره 46 انجمن دندان پزشکی

... برای همه دست اندرکاران کنگره، بخصوص دکتر یزدانی، دکتر طاهریان، دکتر طلایی پور، آقای شاپوری، دکتر برگ ریزان و تمام مدیران باتجربه و بزرگ این همایش علمی که ماهها تلاش مداوم و خستگی ناپذیر ایشان موجب پیدایش این شرایط مطلوب گردید آرزوی موفقیت دارد

ویرایش شده: 02/07/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان پزشکی | انجمن دندان پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   کنگره 48 انجمن دندان پزشکی

کنگره48 انجمن دندان پزشکی ایران 30 مهر تا 3 آبان 1387 - سالن همایش های برج میلاد شورای اجرایی چهل و هشتمین کنگره علمی سالانه انجمن دندان پزشکی ایران رئیس کنگره 48: دکتر محمدرضا طاهریان دبیر علمی: دکتر مسعود اجلالی دبیراجرایی: دکتر علی تاجرنیا مسئول کمیته مالی: دکتر غلامرضا غزنوی مسئول...

ویرایش شده: 26/04/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان پزشکی | انجمن دندان پزشکی
کنگره 46 انجمن دندان پزشکی

... برای همه دست اندرکاران کنگره، بخصوص دکتر یزدانی، دکتر طاهریان، دکتر طلایی پور، آقای شاپوری، دکتر برگ ریزان و تمام مدیران باتجربه و بزرگ این همایش علمی که ماهها تلاش مداوم و خستگی ناپذیر ایشان موجب پیدایش این شرایط مطلوب گردید آرزوی موفقیت دارد

ویرایش شده: 02/07/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان پزشکی | انجمن دندان پزشکی
کنگره 49 انجمن دندان پزشکی

    دکتر محمود ترابی نژاد 1:18:27 مصاحبه با دكترعلی تاجرنیا دکتر غلامرضاغزنوی 52:58   01:18:49 سخنان شرکت کنندگان در پنل "آینده انجمن، نیازهای ساختاری" سمینار بازنگری اساسنامه انجمن دندان پزشکی ایران

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان پزشکی | انجمن دندان پزشکی
کنگره 52 انجمن دندان پزشکی

آموزش از شکست ها، راهبر موفقیت ثبت نام آنلاین کنگره 52 پایان یافت جدول نرخ ثبت نام کنگره 52 ثبت نام تا تاریخ 91/2/1 ثبت نام تا تاریخ 91/2/15 ثبت نام در روز اول کنگره در صورت وجود ظرفیت دندان پزشکان 1,000,000 ریال 1,200,000 ریال 1,500,000 ریال بهداشتکاران و تکنسین ها 300,000 ریال 350,000 ریال - دانشجویان 100,000...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان پزشکی | انجمن دندان پزشکی
کنگره 50 انجمن دندان پزشکی

کنگره 50 انجمن دندان پزشکی ایران مرکز همایش های برج میلاد- 21 تا 24 اردیبهشت 1389 نظرات چند همکار درمورد کنگره 50 - آخرین لحظات برنامه برای شنیدن مصاحبه های زیر، لطفاً روی مثلث وسط تصویر کلیک کنید مصاحبه با دکتر غلامرضا غزنوی، رئیس انجمن دندانپزشکی ایران   مصاحبه با دکتر جعفر دادمنش،...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان پزشکی | انجمن دندان پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   کنگره 48 انجمن دندان پزشکی

کنگره48 انجمن دندان پزشکی ایران 30 مهر تا 3 آبان 1387 - سالن همایش های برج میلاد شورای اجرایی چهل و هشتمین کنگره علمی سالانه انجمن دندان پزشکی ایران رئیس کنگره 48: دکتر محمدرضا طاهریان دبیر علمی: دکتر مسعود اجلالی دبیراجرایی: دکتر علی تاجرنیا مسئول کمیته مالی: دکتر غلامرضا غزنوی مسئول...

ویرایش شده: 26/04/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان پزشکی | انجمن دندان پزشکی
کنگره 46 انجمن دندان پزشکی

... برای همه دست اندرکاران کنگره، بخصوص دکتر یزدانی، دکتر طاهریان، دکتر طلایی پور، آقای شاپوری، دکتر برگ ریزان و تمام مدیران باتجربه و بزرگ این همایش علمی که ماهها تلاش مداوم و خستگی ناپذیر ایشان موجب پیدایش این شرایط مطلوب گردید آرزوی موفقیت دارد

ویرایش شده: 02/07/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان پزشکی | انجمن دندان پزشکی
کنگره 49 انجمن دندان پزشکی

    دکتر محمود ترابی نژاد 1:18:27 مصاحبه با دكترعلی تاجرنیا دکتر غلامرضاغزنوی 52:58   01:18:49 سخنان شرکت کنندگان در پنل "آینده انجمن، نیازهای ساختاری" سمینار بازنگری اساسنامه انجمن دندان پزشکی ایران

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان پزشکی | انجمن دندان پزشکی
کنگره 52 انجمن دندان پزشکی

آموزش از شکست ها، راهبر موفقیت ثبت نام آنلاین کنگره 52 پایان یافت جدول نرخ ثبت نام کنگره 52 ثبت نام تا تاریخ 91/2/1 ثبت نام تا تاریخ 91/2/15 ثبت نام در روز اول کنگره در صورت وجود ظرفیت دندان پزشکان 1,000,000 ریال 1,200,000 ریال 1,500,000 ریال بهداشتکاران و تکنسین ها 300,000 ریال 350,000 ریال - دانشجویان 100,000...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان پزشکی | انجمن دندان پزشکی
کنگره 50 انجمن دندان پزشکی

کنگره 50 انجمن دندان پزشکی ایران مرکز همایش های برج میلاد- 21 تا 24 اردیبهشت 1389 نظرات چند همکار درمورد کنگره 50 - آخرین لحظات برنامه برای شنیدن مصاحبه های زیر، لطفاً روی مثلث وسط تصویر کلیک کنید مصاحبه با دکتر غلامرضا غزنوی، رئیس انجمن دندانپزشکی ایران   مصاحبه با دکتر جعفر دادمنش،...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان پزشکی | انجمن دندان پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید