توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   همایش انجمن علمی بیمار‌ی‌های دهان ایران

تعریف انواع گردهمایی های حرفه ای کنگره های انجمن متخصصین بیماری های دهان ایران    کنگره 5 کنگره 4 کنگره 3 کنگره 2   کنگره 1

ویرایش شده: 09/10/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن بیماری های دهان
همایش های دندان پزشکی جهان در سال 2014

World Dental Meetings 2014 2–5 July | The 61st Congress of European Organisation for Caries Research (ORCA) – Greifswald, Germany 0 X |  The Irden, dental web services - 2014

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / دندان پزشکی جهان

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   همایش انجمن علمی بیمار‌ی‌های دهان ایران

تعریف انواع گردهمایی های حرفه ای کنگره های انجمن متخصصین بیماری های دهان ایران    کنگره 5 کنگره 4 کنگره 3 کنگره 2   کنگره 1

ویرایش شده: 09/10/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن بیماری های دهان
همایش های دندان پزشکی جهان در سال 2014

World Dental Meetings 2014 2–5 July | The 61st Congress of European Organisation for Caries Research (ORCA) – Greifswald, Germany 0 X |  The Irden, dental web services - 2014

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / دندان پزشکی جهان
همایش های دندان پزشکی جهان

World Dental Meetings 2013 5-7 February | The 17th edition of the UAE International Dental Conference & Arab Dental Exhibition (AEEDC) _ AEEDC Dubai 2013, Dubai International Convention and Exhibition Centre, United Arab Emirates 10–13 February |  The 66th Indian Dental Conference. -  Kolkata, India 7–9 March |  Pacific Dental Conference Location TBC 12_16 March | IDS - International Dental Show _ Koelnmesse Exhibition Center, Cologne (Germany) 16–19 March | American Dental...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / دندان پزشکی جهان
همایش های دندان پزشکی جهان

World Dental Meetings 2013 2014 2015 Irden, dental web services - 2013

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / دندان پزشکی جهان
انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت

تعریف انواع گردهمایی های حرفه ای کنگره های انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت  کنگره 5   کنگره 4 کنگره 3   کنگره 2   کنگره 1

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   همایش انجمن علمی بیمار‌ی‌های دهان ایران

تعریف انواع گردهمایی های حرفه ای کنگره های انجمن متخصصین بیماری های دهان ایران    کنگره 5 کنگره 4 کنگره 3 کنگره 2   کنگره 1

ویرایش شده: 09/10/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن بیماری های دهان
همایش های دندان پزشکی جهان در سال 2014

World Dental Meetings 2014 2–5 July | The 61st Congress of European Organisation for Caries Research (ORCA) – Greifswald, Germany 0 X |  The Irden, dental web services - 2014

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / دندان پزشکی جهان
همایش های دندان پزشکی جهان

World Dental Meetings 2013 5-7 February | The 17th edition of the UAE International Dental Conference & Arab Dental Exhibition (AEEDC) _ AEEDC Dubai 2013, Dubai International Convention and Exhibition Centre, United Arab Emirates 10–13 February |  The 66th Indian Dental Conference. -  Kolkata, India 7–9 March |  Pacific Dental Conference Location TBC 12_16 March | IDS - International Dental Show _ Koelnmesse Exhibition Center, Cologne (Germany) 16–19 March | American Dental...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / دندان پزشکی جهان
همایش های دندان پزشکی جهان

World Dental Meetings 2013 2014 2015 Irden, dental web services - 2013

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / دندان پزشکی جهان
انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت

تعریف انواع گردهمایی های حرفه ای کنگره های انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت  کنگره 5   کنگره 4 کنگره 3   کنگره 2   کنگره 1

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید