توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   Yazdanpanah, Mahdi دکتریزدان پناه، مهدی

* نقاشی سینما دکترمهدی یزدان پناه دكترمهدي يزدان پناه کاشمر Kashmar Mahdee Mehdy Mehdi Yazdanpanah Iazdanpanah آقا 21 بهمن 1344.0000 خراسان رضوی خراسان رضوي Khorasan Razavi Razavee Razavy Razavea تهران طهران Teheran Tehran تهران طهران Teheran Tehran تهران آبرنگ / انیمیشن

ویرایش شده: 14/08/2015
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
سرشت سرنوشتم | دکتر سندوزی

... هیچ نبودن است. ا.ا.س "این فضای خالی و پروازها این شب خاموش و این آوازها" "فروغ" سپاس از مهر و مهربانی های ارباب کرم و محبت    رهبران   هنرمندان    ارباب و بخشندگان مِهر ریشه را میل به تاریکی است ساقه امّا جذبه خورشید به خود می کشدش آرام ساقه می خواهد از خاک جدا باشد... تا خلوت ...

ویرایش شده: 20/04/2015
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   من هرگز هنرمند نبوده ام | دکتر سندوزی

هنرمند کسی است که نمای عشق و زندگی اش را با هنرش آغاز کند و با هنرش به پایان برد. جز به هنر نپردازد ونیاندیشد. به ژِن و توارث ژنتیکی معتقدم ولی ...

ویرایش شده: 05/04/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
Yazdanpanah, Mahdi دکتریزدان پناه، مهدی

* نقاشی سینما دکترمهدی یزدان پناه دكترمهدي يزدان پناه کاشمر Kashmar Mahdee Mehdy Mehdi Yazdanpanah Iazdanpanah آقا 21 بهمن 1344.0000 خراسان رضوی خراسان رضوي Khorasan Razavi Razavee Razavy Razavea تهران طهران Teheran Tehran تهران طهران Teheran Tehran تهران آبرنگ / انیمیشن

ویرایش شده: 14/08/2015
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
سرشت سرنوشتم | دکتر سندوزی

... هیچ نبودن است. ا.ا.س "این فضای خالی و پروازها این شب خاموش و این آوازها" "فروغ" سپاس از مهر و مهربانی های ارباب کرم و محبت    رهبران   هنرمندان    ارباب و بخشندگان مِهر ریشه را میل به تاریکی است ساقه امّا جذبه خورشید به خود می کشدش آرام ساقه می خواهد از خاک جدا باشد... تا خلوت ...

ویرایش شده: 20/04/2015
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
بیوگرافی | سرشت سرنوشتم | سندوزی

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/028/seresh-savnevesht.png بیوگرافی | سرشت سرنوشتم | سندوزی من در بدن های دیگری زیسته ام نگاهی از اکنون به گذشته وقتی به گذشته می نگری سرنوشت خود را می بینی که خود ساخته ای نه روزگار.

ویرایش شده: 27/05/2012


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   من هرگز هنرمند نبوده ام | دکتر سندوزی

هنرمند کسی است که نمای عشق و زندگی اش را با هنرش آغاز کند و با هنرش به پایان برد. جز به هنر نپردازد ونیاندیشد. به ژِن و توارث ژنتیکی معتقدم ولی ...

ویرایش شده: 05/04/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
Yazdanpanah, Mahdi دکتریزدان پناه، مهدی

* نقاشی سینما دکترمهدی یزدان پناه دكترمهدي يزدان پناه کاشمر Kashmar Mahdee Mehdy Mehdi Yazdanpanah Iazdanpanah آقا 21 بهمن 1344.0000 خراسان رضوی خراسان رضوي Khorasan Razavi Razavee Razavy Razavea تهران طهران Teheran Tehran تهران طهران Teheran Tehran تهران آبرنگ / انیمیشن

ویرایش شده: 14/08/2015
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک
سرشت سرنوشتم | دکتر سندوزی

... هیچ نبودن است. ا.ا.س "این فضای خالی و پروازها این شب خاموش و این آوازها" "فروغ" سپاس از مهر و مهربانی های ارباب کرم و محبت    رهبران   هنرمندان    ارباب و بخشندگان مِهر ریشه را میل به تاریکی است ساقه امّا جذبه خورشید به خود می کشدش آرام ساقه می خواهد از خاک جدا باشد... تا خلوت ...

ویرایش شده: 20/04/2015
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
بیوگرافی | سرشت سرنوشتم | سندوزی

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/028/seresh-savnevesht.png بیوگرافی | سرشت سرنوشتم | سندوزی من در بدن های دیگری زیسته ام نگاهی از اکنون به گذشته وقتی به گذشته می نگری سرنوشت خود را می بینی که خود ساخته ای نه روزگار.

0  
ویرایش شده: 27/05/2012


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید