توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   دکتر نینا رهشناس، دندان پزشک | دانشکده دندان پزشکی آزاد تهران

... بوم و پوست می زند نقشی که گوید دوست اوست رقص رقصان می روم سوی دیار عاشقان تا نماند هیچ از من در سرای خاکیان 19:10  خانم دکتر نینا رهشناس - عضوهیأت علمی دانشکده دندانپزشکی آزاد تهران - 4اردیبهشت1388 سرود " آرمان پزشک " اهدایی دکتر رهشناس به فارغ التحصیلان دندان پزشکی بـیـوگـرافـی ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / دکتر نینا رهشناس
در پذیرش دانشجوی پزشکی، جز دانش نظری،باید مسایل مهم دیگری نیز سنجش شوند

نادر ممتازمنش رییس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت با اشاره به گستردگی خدمات ارائه شده در زمینه آموزش علوم پزشکی در سال‌های اخیر، گفت: چالش‌های زیادی همچنان در این حوزه وجود دارد، اما مطرح کردن چالش‌ها و انتقادات راه حل نهایی نیست، بلکه باید پیشنهاداتی...

ویرایش شده: 07/09/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   عدم تناسب منطقی بین درآمد دانشگاهی و درآمد بخش خصوصی هیأت علمی

بهرام عين اللهي معاون آموزشي وزارت بهداشت گفت: سيستم ارزشگذاري اعضاي هيات علمي بر اساس شايستگي آنها نبوده و بين درآمد دانشگاهي و درآمد بخش خصوصي اين افراد تناسب منطقي وجود ندارد، به طوري كه اين افراد حقوق چند ماهه خود را در بخش خصوصي طي يك روز به دست مي آورند سيستم ارزشگذاري اعضاي...

ویرایش شده: 28/02/2013
مسیر: ایردن / خبر
استخدام 1700 عضو هیأت علمی گروه پزشکی

براي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي حدود 1700 مجوز جذب عضو هيات علمي در نظر گرفته شده است در حالي كه ميزان اعلام نياز دانشگاه‌ها 2500 نفر است. سرپرست دبيرخانه هيات مركزي جذب اعضاء هيات علمي وزارت بهداشت با اشاره به اتمام مهلت ثبت‌نام ششمين فراخوان جذب هيات علمي دانشگاه‌هاي علوم...

ویرایش شده: 29/10/2011
مسیر: ایردن / خبر
تمدید مهلت استخدام هیأت علمی پیمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مهلت استخدام عضو هیأت علمی پیمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران تمدید شد مهلت استخدام عضو هيات علمي پيماني در دانشگاه علوم پزشکي تهران تا پايان وقت اداري روز ...

ویرایش شده: 15/06/2011
مسیر: ایردن / خبر
دکتر نینا رهشناس، دندان پزشک | دانشکده دندان پزشکی آزاد تهران

... بوم و پوست می زند نقشی که گوید دوست اوست رقص رقصان می روم سوی دیار عاشقان تا نماند هیچ از من در سرای خاکیان 19:10  خانم دکتر نینا رهشناس - عضوهیأت علمی دانشکده دندانپزشکی آزاد تهران - 4اردیبهشت1388 سرود " آرمان پزشک " اهدایی دکتر رهشناس به فارغ التحصیلان دندان پزشکی بـیـوگـرافـی ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / دکتر نینا رهشناس
در پذیرش دانشجوی پزشکی، جز دانش نظری،باید مسایل مهم دیگری نیز سنجش شوند

نادر ممتازمنش رییس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت با اشاره به گستردگی خدمات ارائه شده در زمینه آموزش علوم پزشکی در سال‌های اخیر، گفت: چالش‌های زیادی همچنان در این حوزه وجود دارد، اما مطرح کردن چالش‌ها و انتقادات راه حل نهایی نیست، بلکه باید پیشنهاداتی...

ویرایش شده: 07/09/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   عدم تناسب منطقی بین درآمد دانشگاهی و درآمد بخش خصوصی هیأت علمی

بهرام عين اللهي معاون آموزشي وزارت بهداشت گفت: سيستم ارزشگذاري اعضاي هيات علمي بر اساس شايستگي آنها نبوده و بين درآمد دانشگاهي و درآمد بخش خصوصي اين افراد تناسب منطقي وجود ندارد، به طوري كه اين افراد حقوق چند ماهه خود را در بخش خصوصي طي يك روز به دست مي آورند سيستم ارزشگذاري اعضاي...

ویرایش شده: 28/02/2013
مسیر: ایردن / خبر
استخدام 1700 عضو هیأت علمی گروه پزشکی

براي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي حدود 1700 مجوز جذب عضو هيات علمي در نظر گرفته شده است در حالي كه ميزان اعلام نياز دانشگاه‌ها 2500 نفر است. سرپرست دبيرخانه هيات مركزي جذب اعضاء هيات علمي وزارت بهداشت با اشاره به اتمام مهلت ثبت‌نام ششمين فراخوان جذب هيات علمي دانشگاه‌هاي علوم...

ویرایش شده: 29/10/2011
مسیر: ایردن / خبر
تمدید مهلت استخدام هیأت علمی پیمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مهلت استخدام عضو هیأت علمی پیمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران تمدید شد مهلت استخدام عضو هيات علمي پيماني در دانشگاه علوم پزشکي تهران تا پايان وقت اداري روز ...

ویرایش شده: 15/06/2011
مسیر: ایردن / خبر
دکتر نینا رهشناس، دندان پزشک | دانشکده دندان پزشکی آزاد تهران

... بوم و پوست می زند نقشی که گوید دوست اوست رقص رقصان می روم سوی دیار عاشقان تا نماند هیچ از من در سرای خاکیان 19:10  خانم دکتر نینا رهشناس - عضوهیأت علمی دانشکده دندانپزشکی آزاد تهران - 4اردیبهشت1388 سرود " آرمان پزشک " اهدایی دکتر رهشناس به فارغ التحصیلان دندان پزشکی بـیـوگـرافـی ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / دکتر نینا رهشناس
در پذیرش دانشجوی پزشکی، جز دانش نظری،باید مسایل مهم دیگری نیز سنجش شوند

نادر ممتازمنش رییس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت با اشاره به گستردگی خدمات ارائه شده در زمینه آموزش علوم پزشکی در سال‌های اخیر، گفت: چالش‌های زیادی همچنان در این حوزه وجود دارد، اما مطرح کردن چالش‌ها و انتقادات راه حل نهایی نیست، بلکه باید پیشنهاداتی...

ویرایش شده: 07/09/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید