توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   نشستی به نام مجمع عمومی

... بخواهد اقدام به دعوت از مجمع عمومي جهت انتخاب مديران بنمايد . ماخذ: پرتال وزارت کشور انجمن دندان پزشکی ایران, اساسنامه انجمن, مجمع عمومی, هیأت مدیره انجمن

ویرایش شده: 05/06/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
وابینی یک فرهنگ

... به دوره ای باز نگردیم که بر سر انجمن آن آوردند که تا کنون نوشتم و باز هم خواهم نوشت. انجمن دندان پزشکی ایران, اساسنامه انجمن, خبرنامه انجمن, هیأت مدیره انجمن

ویرایش شده: 16/05/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   نشستی به نام مجمع عمومی

... بخواهد اقدام به دعوت از مجمع عمومي جهت انتخاب مديران بنمايد . ماخذ: پرتال وزارت کشور انجمن دندان پزشکی ایران, اساسنامه انجمن, مجمع عمومی, هیأت مدیره انجمن

ویرایش شده: 05/06/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
وابینی یک فرهنگ

... به دوره ای باز نگردیم که بر سر انجمن آن آوردند که تا کنون نوشتم و باز هم خواهم نوشت. انجمن دندان پزشکی ایران, اساسنامه انجمن, خبرنامه انجمن, هیأت مدیره انجمن

ویرایش شده: 16/05/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
افتتاح انجمن دندان پزشکی ایران، شعبه گیلان

جمعه 28 بهمن1390 دندان‌پزشکان استان گیلان صاحبخانه شدند بنا به تصمیم هیئت مدیره انجمن دندان‌پزشکی ایران، از این پس تلاش خواهد شد با مشارکت دندان‌پزشکان هر استان، محل مناسبی برای برگزاری نشست‌ها و فعالیت روزمره دندان‌پزشکان خریداری شود. چنین مکانی، نقش با اهمیت دیگری...

ویرایش شده: 18/02/2012
مسیر: ایردن / خبر
تأکید عضو شورای عالی انجمن بر سهم مهم مخالفین درشوروحال انتخابات

... شور وحالی که در جمع انتخاباتی بود مخالفین ما هم درآن سهم داشتند چون خود برخورد آرا وعقاید، باعث این هیجان می شود. انجمن دندان پزشکی ایران, هیأت مدیره انجمن, شورای عالی انجمن دندان پزشکی, دکتر غلامعباس مرتضوی, Irden | ایردن، پایگاه دندان پزشکی 136493 136188 136117 135410 135653

ویرایش شده: 03/08/2011
مسیر: ایردن / خبر
تجلی وحدت و درایت در انتخاب رئیس انجمن دندان پزشکی ایران

در اولین جلسه رسمی دوره جدید هیأت مدیره انجمن دندان پزشکی ایران، دکتر اخوان آذری به عنوان رئیس و دکتر علی تاجرنیا به عنوان مدیر اجرایی قبول مسؤولیت نمودند. ایردن، پایگاه ...

ویرایش شده: 02/08/2011
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   نشستی به نام مجمع عمومی

... بخواهد اقدام به دعوت از مجمع عمومي جهت انتخاب مديران بنمايد . ماخذ: پرتال وزارت کشور انجمن دندان پزشکی ایران, اساسنامه انجمن, مجمع عمومی, هیأت مدیره انجمن

ویرایش شده: 05/06/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
وابینی یک فرهنگ

... به دوره ای باز نگردیم که بر سر انجمن آن آوردند که تا کنون نوشتم و باز هم خواهم نوشت. انجمن دندان پزشکی ایران, اساسنامه انجمن, خبرنامه انجمن, هیأت مدیره انجمن

ویرایش شده: 16/05/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
افتتاح انجمن دندان پزشکی ایران، شعبه گیلان

جمعه 28 بهمن1390 دندان‌پزشکان استان گیلان صاحبخانه شدند بنا به تصمیم هیئت مدیره انجمن دندان‌پزشکی ایران، از این پس تلاش خواهد شد با مشارکت دندان‌پزشکان هر استان، محل مناسبی برای برگزاری نشست‌ها و فعالیت روزمره دندان‌پزشکان خریداری شود. چنین مکانی، نقش با اهمیت دیگری...

ویرایش شده: 18/02/2012
مسیر: ایردن / خبر
تأکید عضو شورای عالی انجمن بر سهم مهم مخالفین درشوروحال انتخابات

... شور وحالی که در جمع انتخاباتی بود مخالفین ما هم درآن سهم داشتند چون خود برخورد آرا وعقاید، باعث این هیجان می شود. انجمن دندان پزشکی ایران, هیأت مدیره انجمن, شورای عالی انجمن دندان پزشکی, دکتر غلامعباس مرتضوی, Irden | ایردن، پایگاه دندان پزشکی 136493 136188 136117 135410 135653

ویرایش شده: 03/08/2011
مسیر: ایردن / خبر
تجلی وحدت و درایت در انتخاب رئیس انجمن دندان پزشکی ایران

در اولین جلسه رسمی دوره جدید هیأت مدیره انجمن دندان پزشکی ایران، دکتر اخوان آذری به عنوان رئیس و دکتر علی تاجرنیا به عنوان مدیر اجرایی قبول مسؤولیت نمودند. ایردن، پایگاه ...

ویرایش شده: 02/08/2011
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید