توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   ارزش نسبى همه خدمات دندان‌پزشكى ايران احصا می‌شود

... اقتصادى و اعتماد بيشترى به هنگام مراجعه به دندانپزشكى برخوردار باشند. 179680 179398 179385 179179 179109 179031 179022 سازمان نظام پزشكي, تعرفه دندان پزشكي, وزارت رفاه, خدمات دندان پزشكي

ویرایش شده: 10/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
به زنان باردار و زیر ۱۴ ساله ها خدمات رایگان دندان پزشکی ارائه می شود

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/258/motamed-jamshid.jpg به زنان باردار و زیر ۱۴ ساله ها خدمات رایگان دندان پزشکی ارائه می شود دکتر جمشید معتمد، مدیر گسترش شبکه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: بر اساس نسخه جدید بیمه روستایی، امسال در مراکز بیمه روستایی به زنان باردار و افراد زیر...

ویرایش شده: 26/07/2014


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   رویکرد دولت نهم به وزارت رفاه و تامین اجتماعی، نگاه بنگاه داری بود

محمدرضا واعظ مهدوی، مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی و معاون وزیر بهداشت در دولت اصلاحات گفت: دولت نهم رویکردی که به وزارت رفاه و تامین اجتماعی داشت، رویکرد بنگاه داری بود و جاذبه های شرکت های تحت پوشش و شرکت های موجود در سازمان تامین اجتماعی، بیشتر از علایق ...

ویرایش شده: 29/04/2014
مسیر: ایردن / خبر
ارزش نسبى همه خدمات دندان‌پزشكى ايران احصا می‌شود

... اقتصادى و اعتماد بيشترى به هنگام مراجعه به دندانپزشكى برخوردار باشند. 179680 179398 179385 179179 179109 179031 179022 سازمان نظام پزشكي, تعرفه دندان پزشكي, وزارت رفاه, خدمات دندان پزشكي

ویرایش شده: 10/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
به زنان باردار و زیر ۱۴ ساله ها خدمات رایگان دندان پزشکی ارائه می شود

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/258/motamed-jamshid.jpg به زنان باردار و زیر ۱۴ ساله ها خدمات رایگان دندان پزشکی ارائه می شود دکتر جمشید معتمد، مدیر گسترش شبکه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: بر اساس نسخه جدید بیمه روستایی، امسال در مراکز بیمه روستایی به زنان باردار و افراد زیر...

ویرایش شده: 26/07/2014

به زنان باردار و زیر ۱۴ ساله ها خدمات رایگان دندان پزشکی ارائه می شود

... معتمد خاطرنشان کرد: در نسخه 15 برنامه، علاوه بر بهبود نظام پرداخت و افزایش چشم گیر حقوق پزشکان، بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که بین وزارت بهداشت، وزارت رفاه و سازمان بیمه سلامت ایرانیان منعقد شد، حق سرانه‌ای که به ازای افراد دارای دفترچه بیمه روستایی به شبکه‌ها تعلق می گیرد نیز افزایش ...

ویرایش شده: 20/07/2014
مسیر: ایردن / خبر
فشار بودجه انقباضی بخش سلامت بر دوش چه کسانی خواهد بود؟

.... در این شرائط اولین سوالاتی که به ذهن افراد متبادر می گردد این است که خب چه خواهد شد؟ دکتر رضا حسین پور سرپرست سابق دفتر بیمه های درمانی وزارت رفاه و تامین اجتماعی فشار بودجه انقباضی بخش سلامت بر دوش چه کسانی خواهد بود؟ همه شواهد و قرائن حاکی از آن است که در سال 92 بودجه های بخش ...

ویرایش شده: 04/05/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   رویکرد دولت نهم به وزارت رفاه و تامین اجتماعی، نگاه بنگاه داری بود

محمدرضا واعظ مهدوی، مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی و معاون وزیر بهداشت در دولت اصلاحات گفت: دولت نهم رویکردی که به وزارت رفاه و تامین اجتماعی داشت، رویکرد بنگاه داری بود و جاذبه های شرکت های تحت پوشش و شرکت های موجود در سازمان تامین اجتماعی، بیشتر از علایق ...

ویرایش شده: 29/04/2014
مسیر: ایردن / خبر
ارزش نسبى همه خدمات دندان‌پزشكى ايران احصا می‌شود

... اقتصادى و اعتماد بيشترى به هنگام مراجعه به دندانپزشكى برخوردار باشند. 179680 179398 179385 179179 179109 179031 179022 سازمان نظام پزشكي, تعرفه دندان پزشكي, وزارت رفاه, خدمات دندان پزشكي

ویرایش شده: 10/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
به زنان باردار و زیر ۱۴ ساله ها خدمات رایگان دندان پزشکی ارائه می شود

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/258/motamed-jamshid.jpg به زنان باردار و زیر ۱۴ ساله ها خدمات رایگان دندان پزشکی ارائه می شود دکتر جمشید معتمد، مدیر گسترش شبکه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: بر اساس نسخه جدید بیمه روستایی، امسال در مراکز بیمه روستایی به زنان باردار و افراد زیر...

0  
ویرایش شده: 26/07/2014

به زنان باردار و زیر ۱۴ ساله ها خدمات رایگان دندان پزشکی ارائه می شود

... معتمد خاطرنشان کرد: در نسخه 15 برنامه، علاوه بر بهبود نظام پرداخت و افزایش چشم گیر حقوق پزشکان، بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که بین وزارت بهداشت، وزارت رفاه و سازمان بیمه سلامت ایرانیان منعقد شد، حق سرانه‌ای که به ازای افراد دارای دفترچه بیمه روستایی به شبکه‌ها تعلق می گیرد نیز افزایش ...

ویرایش شده: 20/07/2014
مسیر: ایردن / خبر
فشار بودجه انقباضی بخش سلامت بر دوش چه کسانی خواهد بود؟

.... در این شرائط اولین سوالاتی که به ذهن افراد متبادر می گردد این است که خب چه خواهد شد؟ دکتر رضا حسین پور سرپرست سابق دفتر بیمه های درمانی وزارت رفاه و تامین اجتماعی فشار بودجه انقباضی بخش سلامت بر دوش چه کسانی خواهد بود؟ همه شواهد و قرائن حاکی از آن است که در سال 92 بودجه های بخش ...

ویرایش شده: 04/05/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید