توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   پس از ۱۸ماه انتخابات انجمن دندان پزشکی بصورت شفاهی تأیید شد

... عمومی بسیار طولانی شده و تأخیر آن نیز بیش از حد متعارف بوده است. ممتاز‌منش افزود: انتخابات انجمن دندانپزشکی با انجمنهای صنفی زیرمجموعه وزارت کشور همزمان برگزار شد و نماینده وزارت کشور در این انتخابات حضور داشت به همین دلیل اعتراضاتی انجام گرفت و در نتیجه رأی را بر ابطال این ...

ویرایش شده: 28/12/2012
مسیر: ایردن / خبر
ششمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی ایران

... روز یکشنبه سوم دی ماه فعالیت خود را آغاز کرد که این هیات شامل سه نماینده مجلس، دو نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یک نفر نماینده وزارت کشور و یک نفر نماینده دادستان کل کشور می باشد که ریاست آن برعهده دکتر مراد هاشم زهی متخصص جراحی و نماینده مجلس است. همچنین ریاست ستاد ...

ویرایش شده: 25/12/2012
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   پس از ۱۸ماه انتخابات انجمن دندان پزشکی بصورت شفاهی تأیید شد

... عمومی بسیار طولانی شده و تأخیر آن نیز بیش از حد متعارف بوده است. ممتاز‌منش افزود: انتخابات انجمن دندانپزشکی با انجمنهای صنفی زیرمجموعه وزارت کشور همزمان برگزار شد و نماینده وزارت کشور در این انتخابات حضور داشت به همین دلیل اعتراضاتی انجام گرفت و در نتیجه رأی را بر ابطال این ...

ویرایش شده: 28/12/2012
مسیر: ایردن / خبر
ششمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی ایران

... روز یکشنبه سوم دی ماه فعالیت خود را آغاز کرد که این هیات شامل سه نماینده مجلس، دو نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یک نفر نماینده وزارت کشور و یک نفر نماینده دادستان کل کشور می باشد که ریاست آن برعهده دکتر مراد هاشم زهی متخصص جراحی و نماینده مجلس است. همچنین ریاست ستاد ...

ویرایش شده: 25/12/2012
مسیر: ایردن / خبر
صدور رأی بدوی دادگاه در تأبید انتخابات 30 تیر انجمن دندان پزشکی ایران

شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران، طی حکمی، مصوبه کمیسیون ماده ده وزارت کشور، مبنی بر عدم تایید نتایج انتخابات هیات مدیره انجمن دندان‌پزشکی ایران را باطل کرد. دادگاه رسیدگی به پرونده نتایج انتخابات هیات ...

ویرایش شده: 02/10/2012
مسیر: ایردن / خبر
پرمشارکت ترین انتخابات انجمن دندان پزشکی تایید نشد

سید محمد علی پور موسوی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور، طی نامه رسمی به انجمن دندان پزشکی ایران، ضمن اعلام ابطال انتخابات اخیر آن انجمن، مهلت سه ماهه ای را برای تجدید انتخابات تعیین کرد ...

ویرایش شده: 08/01/2012
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   پس از ۱۸ماه انتخابات انجمن دندان پزشکی بصورت شفاهی تأیید شد

... عمومی بسیار طولانی شده و تأخیر آن نیز بیش از حد متعارف بوده است. ممتاز‌منش افزود: انتخابات انجمن دندانپزشکی با انجمنهای صنفی زیرمجموعه وزارت کشور همزمان برگزار شد و نماینده وزارت کشور در این انتخابات حضور داشت به همین دلیل اعتراضاتی انجام گرفت و در نتیجه رأی را بر ابطال این ...

ویرایش شده: 28/12/2012
مسیر: ایردن / خبر
ششمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی ایران

... روز یکشنبه سوم دی ماه فعالیت خود را آغاز کرد که این هیات شامل سه نماینده مجلس، دو نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یک نفر نماینده وزارت کشور و یک نفر نماینده دادستان کل کشور می باشد که ریاست آن برعهده دکتر مراد هاشم زهی متخصص جراحی و نماینده مجلس است. همچنین ریاست ستاد ...

ویرایش شده: 25/12/2012
مسیر: ایردن / خبر
صدور رأی بدوی دادگاه در تأبید انتخابات 30 تیر انجمن دندان پزشکی ایران

شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران، طی حکمی، مصوبه کمیسیون ماده ده وزارت کشور، مبنی بر عدم تایید نتایج انتخابات هیات مدیره انجمن دندان‌پزشکی ایران را باطل کرد. دادگاه رسیدگی به پرونده نتایج انتخابات هیات ...

ویرایش شده: 02/10/2012
مسیر: ایردن / خبر
پرمشارکت ترین انتخابات انجمن دندان پزشکی تایید نشد

سید محمد علی پور موسوی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور، طی نامه رسمی به انجمن دندان پزشکی ایران، ضمن اعلام ابطال انتخابات اخیر آن انجمن، مهلت سه ماهه ای را برای تجدید انتخابات تعیین کرد ...

ویرایش شده: 08/01/2012
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید