توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   پاتولوژی عملی دهان و فک و صورت | کتاب

نگارنده: انتشارات رویان پژوه | Royan Pazhouh. /upload/iblock/024/Pathology-dahan.jpg پاتولوژی عملی دهان و فک و صورت | کتاب (/herfei/ketab/168746/)

ویرایش شده: 20/12/2016

کنگره 2 انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران | تیر 1392

دومین همایش علمی انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران 5 تا 7 تیر ماه 1392 در هتل المپیک تهران برگزار می شود.

ویرایش شده: 15/06/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   پاتولوژی دهان، فک و صورت نویل 2009 جلد 1 | کتاب

مترجمین: دکتر پوریا مطهری، استادیار دانشکده دندان پزشکی تهران دکتر مریم خلیلی، استادیار دانشکده دندان پزشکی تهران دکتر فرشته بلاَیی نایینی،دانشیار دانشکده دندان پزشکی تهران دکتر نصرت الله عشقیار، دانشیار دانشکده دندان پزشکی تهران دکتر محمد اسلامی، استاد دانشکده دندان پزشکی...

ویرایش شده: 29/04/2013
مسیر: ایردن / حرفه ای / کتاب ها
پاتولوژی دهان، فک و صورت نویل 2009 جلد 2 | کتاب

مترجمین: دکتر پوریا مطهری، استادیار دانشکده دندان پزشکی تهران دکتر مریم خلیلی، استادیار دانشکده دندان پزشکی تهران دکتر فرشته بلاَیی نایینی،دانشیار دانشکده دندان پزشکی تهران دکتر نصرت الله عشقیار، دانشیار دانشکده دندان پزشکی تهران دکتر محمد اسلامی، استاد دانشکده دندان پزشکی...

ویرایش شده: 29/04/2013
مسیر: ایردن / حرفه ای / کتاب ها
پاتولوژی عملی دهان و فک و صورت | کتاب

نگارنده: انتشارات رویان پژوه | Royan Pazhouh. /upload/iblock/024/Pathology-dahan.jpg پاتولوژی عملی دهان و فک و صورت | کتاب (/herfei/ketab/168746/)

ویرایش شده: 20/12/2016

کنگره 2 انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران | تیر 1392

دومین همایش علمی انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران 5 تا 7 تیر ماه 1392 در هتل المپیک تهران برگزار می شود.

ویرایش شده: 15/06/2013
مسیر: ایردن / خبر
ضایعات سرطان های دهان مردان بیشتر در زبان و در زنان در لثه ها دیده می شود

سرطان زبان يكي از سرطان هايي است كه پيشرفت هاي زيادي در مورد آن صورت نگرفته است، به افراد توصيه كرد: هرگونه تغيير ناگهاني در حركت زبان، تكلم، تغيير در غذا خوردن، تن صدا، بلع و در مجموع هرگونه تغيير در شكل ظاهري زبان را جدي بگيرند. يك متخصص بيماري هاي دهان، فك و صورت معتقد است: هرگونه...

ویرایش شده: 04/03/2013
مسیر: ایردن / آموزش

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   پاتولوژی عملی دهان و فک و صورت | کتاب

نگارنده: انتشارات رویان پژوه | Royan Pazhouh. /upload/iblock/024/Pathology-dahan.jpg پاتولوژی عملی دهان و فک و صورت | کتاب (/herfei/ketab/168746/)

0  
ویرایش شده: 20/12/2016

کنگره 2 انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران | تیر 1392

دومین همایش علمی انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران 5 تا 7 تیر ماه 1392 در هتل المپیک تهران برگزار می شود.

ویرایش شده: 15/06/2013
مسیر: ایردن / خبر
ضایعات سرطان های دهان مردان بیشتر در زبان و در زنان در لثه ها دیده می شود

سرطان زبان يكي از سرطان هايي است كه پيشرفت هاي زيادي در مورد آن صورت نگرفته است، به افراد توصيه كرد: هرگونه تغيير ناگهاني در حركت زبان، تكلم، تغيير در غذا خوردن، تن صدا، بلع و در مجموع هرگونه تغيير در شكل ظاهري زبان را جدي بگيرند. يك متخصص بيماري هاي دهان، فك و صورت معتقد است: هرگونه...

ویرایش شده: 04/03/2013
مسیر: ایردن / آموزش

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید