توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   تحصیل و اشتغال پرستار دندان پزشک و بهداشتکار دهان

Author: مهمان. اینجانب پرستار دندانپزشکی دانشگاه شهیدبهشتی سال1372 میباشم .علیرغم علاقه به ادامه تحصیل وکاردراین رشته به علت به کار گیری نیروهای غیر متخصص ازجانب دندانپزشکان سرخورده شده ودست از کارکشیده ام.تقاضا دارم برای ادامه تحصیل دراین رشته چاره ای بیاندیشید

ویرایش شده: 08/04/2016

تصمیم داریم در حوزه بهداشت دهان نیروهای میانی تربیت کنیم

دکتر علی اکبر سیاری، معاون بهداشتی وزارت بهداشت، با تاکید بر این که یک نفر که تحصیلات بالا دارد نمی تواند به تنهایی برای توسعه بهداشت دهان کاری از پیش ببرد و باید کمکش کنیم، گفت: تصمیم داریم نیروهای میانی در حوزه بهداشت دهان را در بدنه شبکه بازسازی و تربیت کنیم. معاون بهداشتی...

ویرایش شده: 10/01/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   تحصیل و اشتغال پرستار دندان پزشک و بهداشتکار دهان

Author: مهمان. اینجانب پرستار دندانپزشکی دانشگاه شهیدبهشتی سال1372 میباشم .علیرغم علاقه به ادامه تحصیل وکاردراین رشته به علت به کار گیری نیروهای غیر متخصص ازجانب دندانپزشکان سرخورده شده ودست از کارکشیده ام.تقاضا دارم برای ادامه تحصیل دراین رشته چاره ای بیاندیشید

ویرایش شده: 08/04/2016

طرح یکی کردن "پرستار دندان پزشک" با "بهداشتکار دهان" رد شد

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جلسه روز گذشته خود به کلیات طرح الحاق رشته «بهداشت‌دهان‌وپرستاری‌دندان‌پزشکی» به «بهداشت‌کاران‌دهان» رای نداد. مراد هاشم‌زهی نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت؛ با توجه به اینکه طرح الحاق رشته بهداشت دهان و پرستاری...

ویرایش شده: 29/07/2013
مسیر: ایردن / خبر
تصمیم داریم در حوزه بهداشت دهان نیروهای میانی تربیت کنیم

دکتر علی اکبر سیاری، معاون بهداشتی وزارت بهداشت، با تاکید بر این که یک نفر که تحصیلات بالا دارد نمی تواند به تنهایی برای توسعه بهداشت دهان کاری از پیش ببرد و باید کمکش کنیم، گفت: تصمیم داریم نیروهای میانی در حوزه بهداشت دهان را در بدنه شبکه بازسازی و تربیت کنیم. معاون بهداشتی...

ویرایش شده: 10/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
دستورالعمل به‌کارگیری تکنیسین‌های دهان به دانشگاه‌ها ارسال شد

دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزیر بهداشت در اجلاس روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، تربیت نیروهای حد واسط را یکی دیگر از زمینه های توسعه آموزش علوم پزشکی عنوان کرد و گفت: اخیرا دستورالعمل بکارگیری تکنسین ها برای دانشگاه‌ها ارسال گردیده است و بی شک این نیروها تاثیر مثبتی...

ویرایش شده: 08/09/2015
مسیر: ایردن / خبر
حادثه | شیوع آلودگی با سرسوزن آلوده به HIV در پرستاران کم تجربه

دکتر مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری ایدز ضمن تشریح شرایط استفاده از کیت‌های تشخیص سریع HIV، نسبت به وجود موارد متعدد وارداتی این تست‌ها که ممکن است جواب مثبت کاذب را ایجاد کنند، هشدار داد و گفت: بر همین اساس وزارت بهداشت تاکید دارد که انجام تست HIV باید با مشاوره لازم همراه باشد...

ویرایش شده: 03/09/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   تحصیل و اشتغال پرستار دندان پزشک و بهداشتکار دهان

Author: مهمان. اینجانب پرستار دندانپزشکی دانشگاه شهیدبهشتی سال1372 میباشم .علیرغم علاقه به ادامه تحصیل وکاردراین رشته به علت به کار گیری نیروهای غیر متخصص ازجانب دندانپزشکان سرخورده شده ودست از کارکشیده ام.تقاضا دارم برای ادامه تحصیل دراین رشته چاره ای بیاندیشید

0  
ویرایش شده: 08/04/2016

طرح یکی کردن "پرستار دندان پزشک" با "بهداشتکار دهان" رد شد

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جلسه روز گذشته خود به کلیات طرح الحاق رشته «بهداشت‌دهان‌وپرستاری‌دندان‌پزشکی» به «بهداشت‌کاران‌دهان» رای نداد. مراد هاشم‌زهی نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت؛ با توجه به اینکه طرح الحاق رشته بهداشت دهان و پرستاری...

ویرایش شده: 29/07/2013
مسیر: ایردن / خبر
تصمیم داریم در حوزه بهداشت دهان نیروهای میانی تربیت کنیم

دکتر علی اکبر سیاری، معاون بهداشتی وزارت بهداشت، با تاکید بر این که یک نفر که تحصیلات بالا دارد نمی تواند به تنهایی برای توسعه بهداشت دهان کاری از پیش ببرد و باید کمکش کنیم، گفت: تصمیم داریم نیروهای میانی در حوزه بهداشت دهان را در بدنه شبکه بازسازی و تربیت کنیم. معاون بهداشتی...

ویرایش شده: 10/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
دستورالعمل به‌کارگیری تکنیسین‌های دهان به دانشگاه‌ها ارسال شد

دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزیر بهداشت در اجلاس روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، تربیت نیروهای حد واسط را یکی دیگر از زمینه های توسعه آموزش علوم پزشکی عنوان کرد و گفت: اخیرا دستورالعمل بکارگیری تکنسین ها برای دانشگاه‌ها ارسال گردیده است و بی شک این نیروها تاثیر مثبتی...

ویرایش شده: 08/09/2015
مسیر: ایردن / خبر
حادثه | شیوع آلودگی با سرسوزن آلوده به HIV در پرستاران کم تجربه

دکتر مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری ایدز ضمن تشریح شرایط استفاده از کیت‌های تشخیص سریع HIV، نسبت به وجود موارد متعدد وارداتی این تست‌ها که ممکن است جواب مثبت کاذب را ایجاد کنند، هشدار داد و گفت: بر همین اساس وزارت بهداشت تاکید دارد که انجام تست HIV باید با مشاوره لازم همراه باشد...

ویرایش شده: 03/09/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید