توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   صدور پروانه مطب خاص؛ به ۹ گروه محدود شد

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/eae/nezampezeshki-logo.jpg صدور پروانه مطب خاص؛ به ۹ گروه محدود شد (/khabar/180245/) بر اساس اطلاعیه سازمان نظام‌پزشکی از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ تشکیل پرونده‌های متقاضیان تبصره ۷ ماده ...

ویرایش شده: 02/11/2016

پروانه پزشکان؛ آدرس مشخص می‌شود

... دارد. همچنین بیشترین تابلوهای پزشکی نیز به ترتیب به متخصصان داخلی، جراحان عمومی، متخصص زنان و کودکان اختصاص یافته است. سازمان نظام پزشكي, پروانه مطب

ویرایش شده: 17/06/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   صدور پروانه مطب خاص؛ به ۹ گروه محدود شد

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/eae/nezampezeshki-logo.jpg صدور پروانه مطب خاص؛ به ۹ گروه محدود شد (/khabar/180245/) بر اساس اطلاعیه سازمان نظام‌پزشکی از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ تشکیل پرونده‌های متقاضیان تبصره ۷ ماده ...

ویرایش شده: 02/11/2016

صدور پروانه مطب خاص؛ به ۹ گروه محدود شد

... دندانپزشک عمومی متاهل جهت اشتغال در مراکز بهداشتی درمانی دولتی (دانشگاهی) در شهر محل اشتغال همسر ۳. خانم‌های پزشک و دندانپزشک عمومی دارای پروانه مطب که به استناد ۲ سال سابقه کار مشروط به اقامت همسر، پروانه دریافت کرده‌اند و اکنون مطلقه یا همسرشان فوت گردیده است جهت تمدید پروانه ...

ویرایش شده: 18/02/2016
مسیر: ایردن / خبر
در شرایط صدور پروانه مطب متخصصین دندان‌پزشکی بازنگری کنید

... سراسر کشور، طی نامه ای با 430 امضا نسبت به بخشنامه های جدید وزارت بهداشت درباره افزایش مدت طرح اجباری خدمت دور از مرکز، محدودیت صدور و تمدید پروانه مطب و اجبار متخصصین به کار در کلینیک ویژه دانشکده ها اعتراض شدید خود را اعلام کردند. بیش از 430 نفر ازدستیاران دوره های تخصصی، متخصصین ...

ویرایش شده: 06/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
پروانه پزشکان؛ آدرس مشخص می‌شود

... دارد. همچنین بیشترین تابلوهای پزشکی نیز به ترتیب به متخصصان داخلی، جراحان عمومی، متخصص زنان و کودکان اختصاص یافته است. سازمان نظام پزشكي, پروانه مطب

ویرایش شده: 17/06/2016
مسیر: ایردن / خبر
شکایات پزشکی، با آنکال ۲۴ساعته رسیدگی می‌شود

دکتر عطیه ربیعی، رییس اداره نظارت بر امور درمان وزارت بهداشت گفت: "تیم رسیدگی فوری به شکایات و چالش های نظارتی در سطح وزارتی ایجاد شده است. ایجاد برنامه آنکالی 24 ساعته دفتر نظارت و اعتبار بخشی از دیگر اقدامات صورت گرفته است. کلیه مسائل گزارش شده از سوی مدیران در سطح کشور از این...

ویرایش شده: 01/02/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   صدور پروانه مطب خاص؛ به ۹ گروه محدود شد

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/eae/nezampezeshki-logo.jpg صدور پروانه مطب خاص؛ به ۹ گروه محدود شد (/khabar/180245/) بر اساس اطلاعیه سازمان نظام‌پزشکی از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ تشکیل پرونده‌های متقاضیان تبصره ۷ ماده ...

0  
ویرایش شده: 02/11/2016

صدور پروانه مطب خاص؛ به ۹ گروه محدود شد

... دندانپزشک عمومی متاهل جهت اشتغال در مراکز بهداشتی درمانی دولتی (دانشگاهی) در شهر محل اشتغال همسر ۳. خانم‌های پزشک و دندانپزشک عمومی دارای پروانه مطب که به استناد ۲ سال سابقه کار مشروط به اقامت همسر، پروانه دریافت کرده‌اند و اکنون مطلقه یا همسرشان فوت گردیده است جهت تمدید پروانه ...

ویرایش شده: 18/02/2016
مسیر: ایردن / خبر
در شرایط صدور پروانه مطب متخصصین دندان‌پزشکی بازنگری کنید

... سراسر کشور، طی نامه ای با 430 امضا نسبت به بخشنامه های جدید وزارت بهداشت درباره افزایش مدت طرح اجباری خدمت دور از مرکز، محدودیت صدور و تمدید پروانه مطب و اجبار متخصصین به کار در کلینیک ویژه دانشکده ها اعتراض شدید خود را اعلام کردند. بیش از 430 نفر ازدستیاران دوره های تخصصی، متخصصین ...

ویرایش شده: 06/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
پروانه پزشکان؛ آدرس مشخص می‌شود

... دارد. همچنین بیشترین تابلوهای پزشکی نیز به ترتیب به متخصصان داخلی، جراحان عمومی، متخصص زنان و کودکان اختصاص یافته است. سازمان نظام پزشكي, پروانه مطب

ویرایش شده: 17/06/2016
مسیر: ایردن / خبر
شکایات پزشکی، با آنکال ۲۴ساعته رسیدگی می‌شود

دکتر عطیه ربیعی، رییس اداره نظارت بر امور درمان وزارت بهداشت گفت: "تیم رسیدگی فوری به شکایات و چالش های نظارتی در سطح وزارتی ایجاد شده است. ایجاد برنامه آنکالی 24 ساعته دفتر نظارت و اعتبار بخشی از دیگر اقدامات صورت گرفته است. کلیه مسائل گزارش شده از سوی مدیران در سطح کشور از این...

ویرایش شده: 01/02/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید