توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   همایش های علوم پزشکی

... ۱۳۹۲ زمستان ۱۳۹۲ بهار ۱۳۹۳ تابستان ۱۳۹۳ پاییز ۱۳۹۳ زمستان ۱۳۹۳ بهار ۱۳۹۴ تابستان ۱۳۹۴ پاییز ۱۳۹۴ زمستان ۱۳۹۴   سمینار 1 ملی نقش علوم پایه پزشکی در ارتقای سلامت   سمینار 2 ملی نقش علوم پایه پزشکی در ارتقای سلامت همایش 9 دانشجویان علوم مدیریت و اقتصاد سلامت همایش 8 ایمنی و بهداشت ...

ویرایش شده: 02/06/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / همایش های علوم پزشکی
همایش های علوم پزشکی

تعریف انواع گردهمایی های حرفه ای برنامه های گذشته  بهار 1392 تابستان 1392 پاییز 1392 زمستان 1392   سمینار 1 ملی نقش علوم پایه پزشکی در ارتقای سلامت   سمینار 2 ملی نقش علوم پایه پزشکی در ارتقای سلامت همایش 9 دانشجویان علوم مدیریت و اقتصاد سلامت همایش 8 ایمنی و بهداشت ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / همایش های علوم پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   همایش های علوم پزشکی

... ۱۳۹۲ زمستان ۱۳۹۲ بهار ۱۳۹۳ تابستان ۱۳۹۳ پاییز ۱۳۹۳ زمستان ۱۳۹۳ بهار ۱۳۹۴ تابستان ۱۳۹۴ پاییز ۱۳۹۴ زمستان ۱۳۹۴   سمینار 1 ملی نقش علوم پایه پزشکی در ارتقای سلامت   سمینار 2 ملی نقش علوم پایه پزشکی در ارتقای سلامت همایش 9 دانشجویان علوم مدیریت و اقتصاد سلامت همایش 8 ایمنی و بهداشت ...

ویرایش شده: 02/06/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / همایش های علوم پزشکی
همایش های علوم پزشکی

تعریف انواع گردهمایی های حرفه ای برنامه های گذشته  بهار 1392 تابستان 1392 پاییز 1392 زمستان 1392   سمینار 1 ملی نقش علوم پایه پزشکی در ارتقای سلامت   سمینار 2 ملی نقش علوم پایه پزشکی در ارتقای سلامت همایش 9 دانشجویان علوم مدیریت و اقتصاد سلامت همایش 8 ایمنی و بهداشت ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / همایش های علوم پزشکی
برنامه های پیراپزشکی

تعریف انواع گردهمایی های حرفه ای همایش های علوم پایه پزشکی سمینار 5 سمینار 4 سمینار 3 سمینار2 نقش علوم پایه در سلامت   سمینار1 نقش علوم پایه در سلامت  برای ارسال هرگونه اطلاعات خود لطفاً برای ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / دانشکده پیراپزشکی
Mortazavi, Hosein | دکتر حسین مرتضوی

نگارنده: مدیر بخش دیگر عرصه ها. /upload/iblock/e1e/mortazavi-hosein.jpg Mortazavi, Hosein | دکتر حسین مرتضوی مدیریت: سازمانی | پزشکی: پزشک جراح

ویرایش شده: 29/08/2012
مسیر: ایردن / تالارهای گفتگو Forums
Mortazavi, Hosein | دکتر حسین مرتضوی

مدیریت: سازمانی | پزشکی: پزشک جراح پزشک و دندان پزشک رئیس بخش جراحی فک و صورت دانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی دبیر و عضو هیٱت عالی انتظامی و هیٱت مدیره نظام پزشکی ...

ویرایش شده: 07/07/2012
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندان‌پزشک و همکار

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   همایش های علوم پزشکی

... ۱۳۹۲ زمستان ۱۳۹۲ بهار ۱۳۹۳ تابستان ۱۳۹۳ پاییز ۱۳۹۳ زمستان ۱۳۹۳ بهار ۱۳۹۴ تابستان ۱۳۹۴ پاییز ۱۳۹۴ زمستان ۱۳۹۴   سمینار 1 ملی نقش علوم پایه پزشکی در ارتقای سلامت   سمینار 2 ملی نقش علوم پایه پزشکی در ارتقای سلامت همایش 9 دانشجویان علوم مدیریت و اقتصاد سلامت همایش 8 ایمنی و بهداشت ...

ویرایش شده: 02/06/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / همایش های علوم پزشکی
همایش های علوم پزشکی

تعریف انواع گردهمایی های حرفه ای برنامه های گذشته  بهار 1392 تابستان 1392 پاییز 1392 زمستان 1392   سمینار 1 ملی نقش علوم پایه پزشکی در ارتقای سلامت   سمینار 2 ملی نقش علوم پایه پزشکی در ارتقای سلامت همایش 9 دانشجویان علوم مدیریت و اقتصاد سلامت همایش 8 ایمنی و بهداشت ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / همایش های علوم پزشکی
برنامه های پیراپزشکی

تعریف انواع گردهمایی های حرفه ای همایش های علوم پایه پزشکی سمینار 5 سمینار 4 سمینار 3 سمینار2 نقش علوم پایه در سلامت   سمینار1 نقش علوم پایه در سلامت  برای ارسال هرگونه اطلاعات خود لطفاً برای ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / دانشکده پیراپزشکی
Mortazavi, Hosein | دکتر حسین مرتضوی

نگارنده: مدیر بخش دیگر عرصه ها. /upload/iblock/e1e/mortazavi-hosein.jpg Mortazavi, Hosein | دکتر حسین مرتضوی مدیریت: سازمانی | پزشکی: پزشک جراح

0  
ویرایش شده: 29/08/2012
مسیر: ایردن / تالارهای گفتگو Forums
Mortazavi, Hosein | دکتر حسین مرتضوی

مدیریت: سازمانی | پزشکی: پزشک جراح پزشک و دندان پزشک رئیس بخش جراحی فک و صورت دانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی دبیر و عضو هیٱت عالی انتظامی و هیٱت مدیره نظام پزشکی ...

ویرایش شده: 07/07/2012
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندان‌پزشک و همکار

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید