توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   کنگره 10 بین المللی سلول های بنیادی رویان | شهریور 1393

دهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی رویان 12 تا 14 شهریور 1393 در مرکز همایش های رازی برگزار می شود.

ویرایش شده: 12/05/2014
مسیر: ایردن / خبر
همایش 8 پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل رویان | شهریور 1392

هشتمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل رویان 13 تا 15 شهریور 1392 به میزبانی پژوهشگاه رویان در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود.

ویرایش شده: 25/03/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   کنگره 10 بین المللی سلول های بنیادی رویان | شهریور 1393

دهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی رویان 12 تا 14 شهریور 1393 در مرکز همایش های رازی برگزار می شود.

ویرایش شده: 12/05/2014
مسیر: ایردن / خبر
همایش 8 پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل رویان | شهریور 1392

هشتمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل رویان 13 تا 15 شهریور 1392 به میزبانی پژوهشگاه رویان در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود.

ویرایش شده: 25/03/2013
مسیر: ایردن / خبر
با آمیختن سلول‌های لثه انسان و موش، رویاندن دندان انجام شد

گروهی از پژوهشگران با آمیختن سلول‌های لثه انسان بالغ با سلول‌هایی از موش موفق به رویاندن دندان شده‌اند گروهی از پژوهشگران بریتانیایی می‌گویند ممکن است روزی دندان پزشکان قادر باشند دندان‌های از دست رفته افراد را با دندان‌هایی که از سلول‌های لثه ساخته‌اند جایگزین...

ویرایش شده: 21/03/2013
مسیر: ایردن / خبر
کشف سلول های بنیادین سرطانی موثر در پیشرفت بیماری

محققان سلول هایی را در تومورهای سرطانی کشف کرده اند که به نظر می رسد مسئول رشد دوباره تومورها هستند این کشف می تواند راه جدیدی برای درمان سرطان باشد. سه مطالعه جداگانه بر روی موش ها تایید کننده این نظر بود که رشد تومورها توسط سلول های بنیادی سرطان صورت می گیرد. محققان سلول هایی...

ویرایش شده: 03/08/2012
مسیر: ایردن / خبر
موفقیت دانشمندان در پرورش دندان كامل با سلول‌های بنیادی

محقان ژاپنی دندان هایی کامل با الیاف اتصالی و استخوان هایی با استفاده از سلول های بنیادی موش ساختند. دانشمندان ژاپنی از موفقیت در ساخت دندان های كامل با الیاف اتصالی و استخوان‌ها با استفاده از سلول های بنیادی موش خبر دادند. این دندان ها كه توسط دانشمندان دانشگاه علوم توكیو...

ویرایش شده: 20/07/2011
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   کنگره 10 بین المللی سلول های بنیادی رویان | شهریور 1393

دهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی رویان 12 تا 14 شهریور 1393 در مرکز همایش های رازی برگزار می شود.

ویرایش شده: 12/05/2014
مسیر: ایردن / خبر
همایش 8 پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل رویان | شهریور 1392

هشتمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل رویان 13 تا 15 شهریور 1392 به میزبانی پژوهشگاه رویان در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود.

ویرایش شده: 25/03/2013
مسیر: ایردن / خبر
با آمیختن سلول‌های لثه انسان و موش، رویاندن دندان انجام شد

گروهی از پژوهشگران با آمیختن سلول‌های لثه انسان بالغ با سلول‌هایی از موش موفق به رویاندن دندان شده‌اند گروهی از پژوهشگران بریتانیایی می‌گویند ممکن است روزی دندان پزشکان قادر باشند دندان‌های از دست رفته افراد را با دندان‌هایی که از سلول‌های لثه ساخته‌اند جایگزین...

ویرایش شده: 21/03/2013
مسیر: ایردن / خبر
کشف سلول های بنیادین سرطانی موثر در پیشرفت بیماری

محققان سلول هایی را در تومورهای سرطانی کشف کرده اند که به نظر می رسد مسئول رشد دوباره تومورها هستند این کشف می تواند راه جدیدی برای درمان سرطان باشد. سه مطالعه جداگانه بر روی موش ها تایید کننده این نظر بود که رشد تومورها توسط سلول های بنیادی سرطان صورت می گیرد. محققان سلول هایی...

ویرایش شده: 03/08/2012
مسیر: ایردن / خبر
موفقیت دانشمندان در پرورش دندان كامل با سلول‌های بنیادی

محقان ژاپنی دندان هایی کامل با الیاف اتصالی و استخوان هایی با استفاده از سلول های بنیادی موش ساختند. دانشمندان ژاپنی از موفقیت در ساخت دندان های كامل با الیاف اتصالی و استخوان‌ها با استفاده از سلول های بنیادی موش خبر دادند. این دندان ها كه توسط دانشمندان دانشگاه علوم توكیو...

ویرایش شده: 20/07/2011
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید