توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   نشریه دندان پزشکی | نوروز ۱۳۹٢

  پیام ایردن پایگاه دندان‌پزشکی شماره ۴٧ ، فروردین ۱۳۹٢ . March 2013 آرشیو | تماس با ایردن | درباره ایردن   فهرست مرور اخبار ۱۳۹۱ پنجره ای رو به ...

ویرایش شده: 26/04/2020
مسیر: ایردن / خبر
نشریه دندان پزشکی | فروردین۱۳۹۱

پیام ایردن | پایگاه دندان‌پزشکی شماره ۳۵ ، نوروز ۱۳۹۱ . March 2012 آرشیو | تماس با ایردن | درباره ایردن فهرست پروفیلاکسی رویدادهای 90 آرزوهای ...

ویرایش شده: 25/04/2020
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   نشریه دندان پزشکی | نوروز ۱۳۹٢

  پیام ایردن پایگاه دندان‌پزشکی شماره ۴٧ ، فروردین ۱۳۹٢ . March 2013 آرشیو | تماس با ایردن | درباره ایردن   فهرست مرور اخبار ۱۳۹۱ پنجره ای رو به ...

ویرایش شده: 26/04/2020
مسیر: ایردن / خبر
نشریه دندان پزشکی | فروردین۱۳۹۱

پیام ایردن | پایگاه دندان‌پزشکی شماره ۳۵ ، نوروز ۱۳۹۱ . March 2012 آرشیو | تماس با ایردن | درباره ایردن فهرست پروفیلاکسی رویدادهای 90 آرزوهای ...

ویرایش شده: 25/04/2020
مسیر: ایردن / خبر
نشریه دندان پزشکی | مهر ۱۳۹٢

بهداشت حرفه ای در دندان پزشکی پیام ایردن پایگاه دندان‌پزشکی شماره ۵۳ ، مهر ۱۳۹٢ . October 2013 آرشیو | تماس با ایردن | درباره ایردن فهرست بیانیه مطالبات بهداشت دهان پست های ...

ویرایش شده: 24/04/2020
مسیر: ایردن / خبر
نشریه دندان پزشکی | بهمن 1390

پیام ایردن | پایگاه دندان‌پزشکی شماره ۳۳ ، بهمن ماه ۱۳۹۰ . January 2012 آرشیو | تماس با ایردن | درباره ایردن فهرست بازی روزگار ارتودنسی پیشگیری ...

ویرایش شده: 20/02/2016
مسیر: ایردن / خبر
نشریه دندان پزشکی | اردیبهشت ۱۳۹٢

ویژه نامه همراه این شماره: سفر بیست وهفت روزه به سرزمین بنفشه های جاودان لطفا اینجا کلیک کنید   پیام ایردن پایگاه دندان‌پزشکی شماره ۴۸ ، اردیبهشت ۱۳۹٢ . April 2013 آرشیو | تماس با ایردن | درباره ایردن   فهرست سفرنامه دکتر سندوزی خطاهای ...

ویرایش شده: 31/12/2015
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   نشریه دندان پزشکی | نوروز ۱۳۹٢

  پیام ایردن پایگاه دندان‌پزشکی شماره ۴٧ ، فروردین ۱۳۹٢ . March 2013 آرشیو | تماس با ایردن | درباره ایردن   فهرست مرور اخبار ۱۳۹۱ پنجره ای رو به ...

ویرایش شده: 26/04/2020
مسیر: ایردن / خبر
نشریه دندان پزشکی | فروردین۱۳۹۱

پیام ایردن | پایگاه دندان‌پزشکی شماره ۳۵ ، نوروز ۱۳۹۱ . March 2012 آرشیو | تماس با ایردن | درباره ایردن فهرست پروفیلاکسی رویدادهای 90 آرزوهای ...

ویرایش شده: 25/04/2020
مسیر: ایردن / خبر
نشریه دندان پزشکی | مهر ۱۳۹٢

بهداشت حرفه ای در دندان پزشکی پیام ایردن پایگاه دندان‌پزشکی شماره ۵۳ ، مهر ۱۳۹٢ . October 2013 آرشیو | تماس با ایردن | درباره ایردن فهرست بیانیه مطالبات بهداشت دهان پست های ...

ویرایش شده: 24/04/2020
مسیر: ایردن / خبر
نشریه دندان پزشکی | بهمن 1390

پیام ایردن | پایگاه دندان‌پزشکی شماره ۳۳ ، بهمن ماه ۱۳۹۰ . January 2012 آرشیو | تماس با ایردن | درباره ایردن فهرست بازی روزگار ارتودنسی پیشگیری ...

ویرایش شده: 20/02/2016
مسیر: ایردن / خبر
نشریه دندان پزشکی | اردیبهشت ۱۳۹٢

ویژه نامه همراه این شماره: سفر بیست وهفت روزه به سرزمین بنفشه های جاودان لطفا اینجا کلیک کنید   پیام ایردن پایگاه دندان‌پزشکی شماره ۴۸ ، اردیبهشت ۱۳۹٢ . April 2013 آرشیو | تماس با ایردن | درباره ایردن   فهرست سفرنامه دکتر سندوزی خطاهای ...

ویرایش شده: 31/12/2015
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید