توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   ارتباط با ایردن، پایگاه دندان پزشکی

این فرم برای مشاوره دندان پزشکی نیست. برای مشورت های درمانی به بخش مشاوره مراجعه کنید. لطفاً پیام ها و نظرات خود را برای ایردن، از این طریق ارسال فرمایید. با تشکر از عزیزانی که با صرف وقت، نظرات ارزشمند خود را برای پایگاه خود ارسال می کنند، لطفاً نوشتن ایمیل و تلفن برای امکان تماس...

ویرایش شده: 17/12/2016
مسیر: ایردن / درباره
ارتباط با ایردن، پایگاه دندان پزشکی

این فرم برای مشاوره دندان پزشکی نیست. برای مشورت های درمانی به بخش مشاوره مراجعه کنید. لطفاً پیام ها و نظرات خود را برای ایردن، از این طریق ارسال فرمایید. با تشکر از عزیزانی که با صرف وقت، نظرات ارزشمند خود را برای پایگاه خود ارسال می کنند، لطفاً نوشتن ایمیل و تلفن برای امکان تماس...

ویرایش شده: 16/09/2015
مسیر: ایردن / درباره

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   ارتباط با ایردن، پایگاه دندان پزشکی

این فرم برای مشاوره دندان پزشکی نیست. برای مشورت های درمانی به بخش مشاوره مراجعه کنید. لطفاً پیام ها و نظرات خود را برای ایردن، از این طریق ارسال فرمایید. با تشکر از عزیزانی که با صرف وقت، نظرات ارزشمند خود را برای پایگاه خود ارسال می کنند، لطفاً نوشتن ایمیل و تلفن برای امکان تماس...

ویرایش شده: 17/12/2016
مسیر: ایردن / درباره
ارتباط با ایردن، پایگاه دندان پزشکی

این فرم برای مشاوره دندان پزشکی نیست. برای مشورت های درمانی به بخش مشاوره مراجعه کنید. لطفاً پیام ها و نظرات خود را برای ایردن، از این طریق ارسال فرمایید. با تشکر از عزیزانی که با صرف وقت، نظرات ارزشمند خود را برای پایگاه خود ارسال می کنند، لطفاً نوشتن ایمیل و تلفن برای امکان تماس...

ویرایش شده: 16/09/2015
مسیر: ایردن / درباره
ارتباط با ایردن، پایگاه دندان پزشکی

سالن پذیرش و جلسات اتحادیه آلبوم تصاویر

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی / اتحادیه صنف
ارتباط با ایردن، پایگاه دندان پزشکی

تجهيرات و مواد مصرفي دندانپزشكي تهران رضا ليلاز مهر آبادي (رئيس اتحاديه صنف تهيه و توزيع كنندگان تجهيزات و مواد مصرفي دندانپزشكي شهرستان تهران انگيزه تشكيل اتحاديه اينجانب با حدود نيم قرن سابقه اشتغال در ارتباط با امر دندانپزشكي كه اگر حمل بر خود ستايي نباشد جزء چند نفر معدودي...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی / اتحادیه صنف
ارتباط با ایردن، پایگاه دندان پزشکی

ا Email: [email protected] TEL/SMS:00 - 00 =+00 FACEBOOK: IRDEN-INC GOOGLE: INFO.IRDEN تهران، خیابان آزادی، مقابل دانشکده دام پزشکی

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی / اتحادیه صنف

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   ارتباط با ایردن، پایگاه دندان پزشکی

این فرم برای مشاوره دندان پزشکی نیست. برای مشورت های درمانی به بخش مشاوره مراجعه کنید. لطفاً پیام ها و نظرات خود را برای ایردن، از این طریق ارسال فرمایید. با تشکر از عزیزانی که با صرف وقت، نظرات ارزشمند خود را برای پایگاه خود ارسال می کنند، لطفاً نوشتن ایمیل و تلفن برای امکان تماس...

ویرایش شده: 17/12/2016
مسیر: ایردن / درباره
ارتباط با ایردن، پایگاه دندان پزشکی

این فرم برای مشاوره دندان پزشکی نیست. برای مشورت های درمانی به بخش مشاوره مراجعه کنید. لطفاً پیام ها و نظرات خود را برای ایردن، از این طریق ارسال فرمایید. با تشکر از عزیزانی که با صرف وقت، نظرات ارزشمند خود را برای پایگاه خود ارسال می کنند، لطفاً نوشتن ایمیل و تلفن برای امکان تماس...

ویرایش شده: 16/09/2015
مسیر: ایردن / درباره
ارتباط با ایردن، پایگاه دندان پزشکی

سالن پذیرش و جلسات اتحادیه آلبوم تصاویر

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی / اتحادیه صنف
ارتباط با ایردن، پایگاه دندان پزشکی

تجهيرات و مواد مصرفي دندانپزشكي تهران رضا ليلاز مهر آبادي (رئيس اتحاديه صنف تهيه و توزيع كنندگان تجهيزات و مواد مصرفي دندانپزشكي شهرستان تهران انگيزه تشكيل اتحاديه اينجانب با حدود نيم قرن سابقه اشتغال در ارتباط با امر دندانپزشكي كه اگر حمل بر خود ستايي نباشد جزء چند نفر معدودي...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی / اتحادیه صنف
ارتباط با ایردن، پایگاه دندان پزشکی

ا Email: [email protected] TEL/SMS:00 - 00 =+00 FACEBOOK: IRDEN-INC GOOGLE: INFO.IRDEN تهران، خیابان آزادی، مقابل دانشکده دام پزشکی

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی / اتحادیه صنف

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید