توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   کامپوزیت حاوی شیشه برای ترمیم دندان به بازار می‌آید

... مواددندانی، حتی بهترین مواد برای پر کردن پوسیدگی‌ های دندانی نیز پس از مدتی از بین می‌روند؛ اکنون دانشکده های دندان‌پزشکی اورگان و میدوسترن، کامپوزیت های حاوی شیشه زیستی را به عنوان جایگزین بادوامتر برای این کار معرفی کرده‌اند. در حال حاضر کامپوزیت‌های پرکننده دندان از ترکیبی ...

ویرایش شده: 01/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
ترمیم دندان با کامپوزیت یا آمالگام؟

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/f37/firoozeh-golsorkhi.jpg ترمیم دندان با کامپوزیت یا آمالگام؟ (/amoozesh/dandanpezeshki/143246/) یکی از سوالاتی که اغلب دندان پزشکان با آن مواجه می شوند این است که آمالگام بهتر است یا ماده سفید( ...

ویرایش شده: 21/04/2014


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   کامپوزیت حاوی شیشه برای ترمیم دندان به بازار می‌آید

... مواددندانی، حتی بهترین مواد برای پر کردن پوسیدگی‌ های دندانی نیز پس از مدتی از بین می‌روند؛ اکنون دانشکده های دندان‌پزشکی اورگان و میدوسترن، کامپوزیت های حاوی شیشه زیستی را به عنوان جایگزین بادوامتر برای این کار معرفی کرده‌اند. در حال حاضر کامپوزیت‌های پرکننده دندان از ترکیبی ...

ویرایش شده: 01/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
ترمیم دندان با کامپوزیت یا آمالگام؟

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/f37/firoozeh-golsorkhi.jpg ترمیم دندان با کامپوزیت یا آمالگام؟ (/amoozesh/dandanpezeshki/143246/) یکی از سوالاتی که اغلب دندان پزشکان با آن مواجه می شوند این است که آمالگام بهتر است یا ماده سفید( ...

ویرایش شده: 21/04/2014

ساخت کامپوزیت ترمیم دندان توسط یک زن و شوهر ایرانی

... ایردن: موضوع این خبر که به نقل از یک روزنامه خبری منتشر شده، تا زمان تایید از سوی مراجع رسمی دندان پزشکی نمی تواند مورد اعتنای جدی قرار گیرد کامپوزیت دندان, مواد دندانی, مواد تزمیمی, امالگام, 143246

ویرایش شده: 27/02/2013
مسیر: ایردن / خبر
Valux Plus/ کامپوزیت ولوکس پلاس یا Z100

مناسب برای ترمیم دندان های خلفی و قدامی Universal کامپوزیت  با سال ها سابقه کاربرد کلینیکی Universal کامپوزیت کاربرد در ترمیم های مستقیم قدامی و خلفی دارای حداکثر مقاومت در برابر سایش و شکستگی ...

ویرایش شده: 16/07/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
Filtek P90/ کامپوزیت P90

Low Shrink  کامپوزیت خلفی 3M ESPE محصولی جدید از  برای کاربرد در ترمیم های خلفی Shrinkage با حداقل حداقل %1 Shrinkage اولین کامپوزیت با :که منجر به ایجاد حداکثر تطابق ...

ویرایش شده: 16/07/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   کامپوزیت حاوی شیشه برای ترمیم دندان به بازار می‌آید

... مواددندانی، حتی بهترین مواد برای پر کردن پوسیدگی‌ های دندانی نیز پس از مدتی از بین می‌روند؛ اکنون دانشکده های دندان‌پزشکی اورگان و میدوسترن، کامپوزیت های حاوی شیشه زیستی را به عنوان جایگزین بادوامتر برای این کار معرفی کرده‌اند. در حال حاضر کامپوزیت‌های پرکننده دندان از ترکیبی ...

ویرایش شده: 01/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
ترمیم دندان با کامپوزیت یا آمالگام؟

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/f37/firoozeh-golsorkhi.jpg ترمیم دندان با کامپوزیت یا آمالگام؟ (/amoozesh/dandanpezeshki/143246/) یکی از سوالاتی که اغلب دندان پزشکان با آن مواجه می شوند این است که آمالگام بهتر است یا ماده سفید( ...

0  
ویرایش شده: 21/04/2014

ساخت کامپوزیت ترمیم دندان توسط یک زن و شوهر ایرانی

... ایردن: موضوع این خبر که به نقل از یک روزنامه خبری منتشر شده، تا زمان تایید از سوی مراجع رسمی دندان پزشکی نمی تواند مورد اعتنای جدی قرار گیرد کامپوزیت دندان, مواد دندانی, مواد تزمیمی, امالگام, 143246

ویرایش شده: 27/02/2013
مسیر: ایردن / خبر
ترمیم دندان با کامپوزیت یا آمالگام؟

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/f37/firoozeh-golsorkhi.jpg ترمیم دندان با کامپوزیت یا آمالگام؟ یکی از سوالاتی که اغلب دندان پزشکان با آن مواجه می شوند این است که آمالگام بهتر است یا ماده سفید( کامپوزیت

0  
ویرایش شده: 27/10/2012
مسیر: ایردن / تالارهای گفتگو Forums
Valux Plus/ کامپوزیت ولوکس پلاس یا Z100

مناسب برای ترمیم دندان های خلفی و قدامی Universal کامپوزیت  با سال ها سابقه کاربرد کلینیکی Universal کامپوزیت کاربرد در ترمیم های مستقیم قدامی و خلفی دارای حداکثر مقاومت در برابر سایش و شکستگی ...

ویرایش شده: 16/07/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید