توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   سرک کشیدن به کار دیگران از مشکلات تاریخی کشور ماست

... مثال برای انجام عمل آپاندیس 29 هزار تومان، سزارین 72 هزار تومان و عمل لوزه 22 هزار تومان به پزشکان پرداخت می شد. ایجاد عدالت بین رشته ای با اجرای کتاب تعرفه سلامت دکتر هاشمی افزود: همچنین در گذشته به دلیل واقعی نبودن تعرفه ها و متناسب نبودن پرداخت ها تقاضایی برای شرکت در آزمون‌های بورد ...

ویرایش شده: 06/12/2014
مسیر: ایردن / خبر
معاینه دقیق پزشک، از اقدامات پاراکلینیک جلوگیری می‌کند

... سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری برای تمام وقت شدن پزشکان  داشته است 176039 176035 176031 176028 176025 175923 175910 175713 175716 وزارت بهداشت, سازمان نظام پزشکی, کتاب تعرفه سلامت

ویرایش شده: 30/11/2014
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   با کتاب تعرفه سلامت، همه کارکنان بهداشت و درمان مشمول عدالت نسبی می شوند

 دکتر محمد آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به اجرای کتاب تعرفه سلامت گفت: در قالب این کتاب، همه کارکنان بیمارستان اعم از پزشکان، پیراپزشکان، بهیاران، کمک پرستاران و پرستاران، تکنسین های بخش ...

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / خبر
سرک کشیدن به کار دیگران از مشکلات تاریخی کشور ماست

... مثال برای انجام عمل آپاندیس 29 هزار تومان، سزارین 72 هزار تومان و عمل لوزه 22 هزار تومان به پزشکان پرداخت می شد. ایجاد عدالت بین رشته ای با اجرای کتاب تعرفه سلامت دکتر هاشمی افزود: همچنین در گذشته به دلیل واقعی نبودن تعرفه ها و متناسب نبودن پرداخت ها تقاضایی برای شرکت در آزمون‌های بورد ...

ویرایش شده: 06/12/2014
مسیر: ایردن / خبر
معاینه دقیق پزشک، از اقدامات پاراکلینیک جلوگیری می‌کند

... سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری برای تمام وقت شدن پزشکان  داشته است 176039 176035 176031 176028 176025 175923 175910 175713 175716 وزارت بهداشت, سازمان نظام پزشکی, کتاب تعرفه سلامت

ویرایش شده: 30/11/2014
مسیر: ایردن / خبر
انتظار می رود سال آینده اعتبار بیشتری به بخش سلامت تخصیص یابد

... اعتبارات بیشتر و تخصیص های مناسب برای ارتقای سطح سلامت مردم و کاهش مشکلات نظام سلامت مصوب شود و به موقع تخصیص یابد. وزارت بهداشت, نظام پزشکی, کتاب تعرفه سلامت, طرح تحول نظام سلامت

ویرایش شده: 09/11/2014
مسیر: ایردن / خبر
روابط بین «صنف-حاکمیت» و «بیمار-درمانگر» تضادهای زیادی دارد

... که با یکسان شدن ارزش نسبی خدمات این تنازعات کم می شود و  هدف نهایی یعنی عدالت در سلامت محقق خواهد شد. رييس شوراي عالي نظام پزشكي گفت: ابلاغ کتاب تعرفه سلامت، اقدامی است برای اصلاح نظام تعرفه ای در کشور و بیش از این که یک مقوله اقتصادی باشد، یک پدیده رفتار ساز است. دکتر ایدنی رییس ...

ویرایش شده: 09/11/2014
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   با کتاب تعرفه سلامت، همه کارکنان بهداشت و درمان مشمول عدالت نسبی می شوند

 دکتر محمد آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به اجرای کتاب تعرفه سلامت گفت: در قالب این کتاب، همه کارکنان بیمارستان اعم از پزشکان، پیراپزشکان، بهیاران، کمک پرستاران و پرستاران، تکنسین های بخش ...

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / خبر
سرک کشیدن به کار دیگران از مشکلات تاریخی کشور ماست

... مثال برای انجام عمل آپاندیس 29 هزار تومان، سزارین 72 هزار تومان و عمل لوزه 22 هزار تومان به پزشکان پرداخت می شد. ایجاد عدالت بین رشته ای با اجرای کتاب تعرفه سلامت دکتر هاشمی افزود: همچنین در گذشته به دلیل واقعی نبودن تعرفه ها و متناسب نبودن پرداخت ها تقاضایی برای شرکت در آزمون‌های بورد ...

ویرایش شده: 06/12/2014
مسیر: ایردن / خبر
معاینه دقیق پزشک، از اقدامات پاراکلینیک جلوگیری می‌کند

... سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری برای تمام وقت شدن پزشکان  داشته است 176039 176035 176031 176028 176025 175923 175910 175713 175716 وزارت بهداشت, سازمان نظام پزشکی, کتاب تعرفه سلامت

ویرایش شده: 30/11/2014
مسیر: ایردن / خبر
انتظار می رود سال آینده اعتبار بیشتری به بخش سلامت تخصیص یابد

... اعتبارات بیشتر و تخصیص های مناسب برای ارتقای سطح سلامت مردم و کاهش مشکلات نظام سلامت مصوب شود و به موقع تخصیص یابد. وزارت بهداشت, نظام پزشکی, کتاب تعرفه سلامت, طرح تحول نظام سلامت

ویرایش شده: 09/11/2014
مسیر: ایردن / خبر
روابط بین «صنف-حاکمیت» و «بیمار-درمانگر» تضادهای زیادی دارد

... که با یکسان شدن ارزش نسبی خدمات این تنازعات کم می شود و  هدف نهایی یعنی عدالت در سلامت محقق خواهد شد. رييس شوراي عالي نظام پزشكي گفت: ابلاغ کتاب تعرفه سلامت، اقدامی است برای اصلاح نظام تعرفه ای در کشور و بیش از این که یک مقوله اقتصادی باشد، یک پدیده رفتار ساز است. دکتر ایدنی رییس ...

ویرایش شده: 09/11/2014
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید