توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   پالپ دندان عقل در کاهش مشکل کمر موثر است

سلول‌های دندانی به ترمیم آسیب‌های وارده به ستون فقرات کمک می‌کنند.  به نقل از دیلی میرر، محققان ژاپنی دریافتند تزریق سلول‌های ریشه پالپ دندان به داخل کمر آسیب دیده موش‌ها، سبب بهبود در وضعیت راه رفتن آنها می‌شود. محققان ژاپنی اعلام کرند نتایج تحقیق بر موشها نشان...

ویرایش شده: 11/11/2012
مسیر: ایردن / آموزش
ارگونومی در دندان پزشکی

  دکتر همایون فراست کمتر فعالیتی را بتوان یافت که عاری از هر گونه عامل تهیه کننده ای باشد. از این رو حفظ صیانت نیروی انسانی به عنوان رسالتی مهم مطرح می گردد و در این بین بخش عمده ای از مواردی که سلامت جسمی و روحی کاربران را به خطر می اندازد مربوط به شرایط ارگونومی محیط های کار می...

ویرایش شده: 09/11/2011
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   پالپ دندان عقل در کاهش مشکل کمر موثر است

سلول‌های دندانی به ترمیم آسیب‌های وارده به ستون فقرات کمک می‌کنند.  به نقل از دیلی میرر، محققان ژاپنی دریافتند تزریق سلول‌های ریشه پالپ دندان به داخل کمر آسیب دیده موش‌ها، سبب بهبود در وضعیت راه رفتن آنها می‌شود. محققان ژاپنی اعلام کرند نتایج تحقیق بر موشها نشان...

ویرایش شده: 11/11/2012
مسیر: ایردن / آموزش
ارگونومی در دندان پزشکی

  دکتر همایون فراست کمتر فعالیتی را بتوان یافت که عاری از هر گونه عامل تهیه کننده ای باشد. از این رو حفظ صیانت نیروی انسانی به عنوان رسالتی مهم مطرح می گردد و در این بین بخش عمده ای از مواردی که سلامت جسمی و روحی کاربران را به خطر می اندازد مربوط به شرایط ارگونومی محیط های کار می...

ویرایش شده: 09/11/2011
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
رخش دندان پزشکان

اسم دندان‌پزشکي براي خود دندان‌پزشکان، هميشه قرين درد کمر، گردن، مچ دست و خطر ايدز و هپاتيت و اينهاست! در اين مطلب کوتاه تنها به نکات مهم در انتخاب و حفظ و نگهداري تابوره خواهيم پرداخت.... اسم دندان‌پزشکي براي خود دندان‌پزشکان، هميشه قرين درد کمر، گردن، مچ دست و خطر ايدز...

ویرایش شده: 06/11/2011
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   پالپ دندان عقل در کاهش مشکل کمر موثر است

سلول‌های دندانی به ترمیم آسیب‌های وارده به ستون فقرات کمک می‌کنند.  به نقل از دیلی میرر، محققان ژاپنی دریافتند تزریق سلول‌های ریشه پالپ دندان به داخل کمر آسیب دیده موش‌ها، سبب بهبود در وضعیت راه رفتن آنها می‌شود. محققان ژاپنی اعلام کرند نتایج تحقیق بر موشها نشان...

ویرایش شده: 11/11/2012
مسیر: ایردن / آموزش
ارگونومی در دندان پزشکی

  دکتر همایون فراست کمتر فعالیتی را بتوان یافت که عاری از هر گونه عامل تهیه کننده ای باشد. از این رو حفظ صیانت نیروی انسانی به عنوان رسالتی مهم مطرح می گردد و در این بین بخش عمده ای از مواردی که سلامت جسمی و روحی کاربران را به خطر می اندازد مربوط به شرایط ارگونومی محیط های کار می...

ویرایش شده: 09/11/2011
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
رخش دندان پزشکان

اسم دندان‌پزشکي براي خود دندان‌پزشکان، هميشه قرين درد کمر، گردن، مچ دست و خطر ايدز و هپاتيت و اينهاست! در اين مطلب کوتاه تنها به نکات مهم در انتخاب و حفظ و نگهداري تابوره خواهيم پرداخت.... اسم دندان‌پزشکي براي خود دندان‌پزشکان، هميشه قرين درد کمر، گردن، مچ دست و خطر ايدز...

ویرایش شده: 06/11/2011
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید