توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   کمیسیون فارغ التحصیلان پزشکی آمریکا، پزشکان ایرانی را تحریم کرد

عبدالرحمان رستمیان نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در واکنش به تحریم پزشکان ایرانی از سوی کمیسیون آموزشی فارغ التحصیلان پزشکی آمریکا، گفـت: اینگونه رفتارهای سیاسی ...

ویرایش شده: 07/06/2015
مسیر: ایردن / خبر
هیچ‌وقت «نقد سازنده» را به حساب خصومت و تخریب نگذاریم

دکتر حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به نام گذاری سال 94  به عنوان "دولت و ملت، همدلی و همزبانی" تأکید کرد: ما هم باید به این ...

ویرایش شده: 12/04/2015
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   کمیسیون فارغ التحصیلان پزشکی آمریکا، پزشکان ایرانی را تحریم کرد

عبدالرحمان رستمیان نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در واکنش به تحریم پزشکان ایرانی از سوی کمیسیون آموزشی فارغ التحصیلان پزشکی آمریکا، گفـت: اینگونه رفتارهای سیاسی ...

ویرایش شده: 07/06/2015
مسیر: ایردن / خبر
هیچ‌وقت «نقد سازنده» را به حساب خصومت و تخریب نگذاریم

دکتر حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به نام گذاری سال 94  به عنوان "دولت و ملت، همدلی و همزبانی" تأکید کرد: ما هم باید به این ...

ویرایش شده: 12/04/2015
مسیر: ایردن / خبر
اولویت طرح تحول سلامت «بهداشت» بود اما مغفول واقع شده است

... نحوه عملکرد را مشخص کرده است اما امروز شاهد هستیم که قانون در اجرای این طرح اجرا نشده است. مسعود پزشکیان گفت: پیشنهاد اجرای این طرح از طرف کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح شد و به نتیجه رسید، اما امروز شاهد عدم اجرای قانون در اجرای این طرح هستیم. او با اشاره به بند ب ماده 34 قانون ...

ویرایش شده: 26/03/2015
مسیر: ایردن / خبر
اهمیت اولویت دهی به تامین منابع مالی دانشگاه ها و ایجاد عدالت در سلامت

دکتر عزیزی فارسانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: «اولویت اولی که از دیدگاه من باید از سوی کمیسیون برای وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی مطرح ...

ویرایش شده: 09/09/2013
مسیر: ایردن / خبر
طرح یکی کردن "پرستار دندان پزشک" با "بهداشتکار دهان" رد شد

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جلسه روز گذشته خود به کلیات طرح الحاق رشته «بهداشت‌دهان‌وپرستاری‌دندان‌پزشکی» به «بهداشت‌کاران‌دهان» ...

ویرایش شده: 29/07/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   کمیسیون فارغ التحصیلان پزشکی آمریکا، پزشکان ایرانی را تحریم کرد

عبدالرحمان رستمیان نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در واکنش به تحریم پزشکان ایرانی از سوی کمیسیون آموزشی فارغ التحصیلان پزشکی آمریکا، گفـت: اینگونه رفتارهای سیاسی ...

ویرایش شده: 07/06/2015
مسیر: ایردن / خبر
هیچ‌وقت «نقد سازنده» را به حساب خصومت و تخریب نگذاریم

دکتر حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به نام گذاری سال 94  به عنوان "دولت و ملت، همدلی و همزبانی" تأکید کرد: ما هم باید به این ...

ویرایش شده: 12/04/2015
مسیر: ایردن / خبر
اولویت طرح تحول سلامت «بهداشت» بود اما مغفول واقع شده است

... نحوه عملکرد را مشخص کرده است اما امروز شاهد هستیم که قانون در اجرای این طرح اجرا نشده است. مسعود پزشکیان گفت: پیشنهاد اجرای این طرح از طرف کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح شد و به نتیجه رسید، اما امروز شاهد عدم اجرای قانون در اجرای این طرح هستیم. او با اشاره به بند ب ماده 34 قانون ...

ویرایش شده: 26/03/2015
مسیر: ایردن / خبر
اهمیت اولویت دهی به تامین منابع مالی دانشگاه ها و ایجاد عدالت در سلامت

دکتر عزیزی فارسانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: «اولویت اولی که از دیدگاه من باید از سوی کمیسیون برای وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی مطرح ...

ویرایش شده: 09/09/2013
مسیر: ایردن / خبر
طرح یکی کردن "پرستار دندان پزشک" با "بهداشتکار دهان" رد شد

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جلسه روز گذشته خود به کلیات طرح الحاق رشته «بهداشت‌دهان‌وپرستاری‌دندان‌پزشکی» به «بهداشت‌کاران‌دهان» ...

ویرایش شده: 29/07/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید