توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   همایش های انجمن پروستودنتیست های ایران

تعریف انواع گردهمایی های حرفه ای کنگره های انجمن پروستودنتیست های ایران کنگره 15 کنگره 14 کنگره 13 کنگره 12 کنگره11 کنگره10 کنگره9 کنگره8 کنگره7 کنگره6 کنگره5 کنگره4 کنگره3 کنگره2 ...

ویرایش شده: 24/08/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پروستودنتیست ها
همایش های انجمن رادیولوژیست های دهان، فک و صورت ایران

تعریف انواع گردهمایی های حرفه ای کنگره های انجمن رادیولوژیست های دهان، فک و صورت ایران کنگره 5 کنگره 4 کنگره 3 کنگره 2 کنگره 1 کنگره 7 کنگره 6 برای ارسال هرگونه اطلاعات خود لطفاً ...

ویرایش شده: 10/10/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   کنگره 1 مواد دندانی | آذر 1391

اولین کنگره بیومواد دندانی ایران 15 تا 17 آذر 1391 دانشکده دندان پزشکی تهران رئیس کنگره: دکتر اکبر فاضل دبیر اجرایی: دکتر مصطفی فاطمی Iranian International Congress ...

ویرایش شده: 27/05/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / مواد دندانی
کنگره های جامعه دندانپزشکی ایران

جامعه دندانپزشکی ایران از سال 1342 بنیان اولین کنگره علمی ایران را گذاشت و از آن پس تا کنون همه ساله از سوی این تشکل با اقتدار دندان پزشکی یک کنگره جامع برگزار شده است. تا فروردین 1372 که کنگره ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان‌پزشکی
اولین کنگره بین المللی پزشکی قانونی- خرداد 1388

تعریف انواع گردهمایی های حرفه ای کنگره های پزشکی قانونی کنگره 14 کنگره 13 کنگره 12 کنگره 11

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / پزشکی قانونی
کنگره های جامعه و انجمن دندان پزشکی ایران

جامعه دندانپزشکی ایران از سال 1342 بنیان اولین کنگره علمی ایران را گذاشت و از آن پس تا کنون همه ساله از سوی این تشکل با اقتدار دندان پزشکی یک کنگره جامع برگزار شده است. از سال 1363 انجمن دندان ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان پزشکی | انجمن دندان پزشکی
کنگره هنر و تکنولوژی دندان پزشکی مدرن- شیراز

دومین کنگره کشوری انجمن دندان پزشکی ایران – شعبه فارس با موضوع «هنر و تکنولوژی دندان پزشکی مدرن تا سال 2020» در روزهای ۲۶ تا ۲۸ آبان ماه در ...

ویرایش شده: 17/11/2010
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   کنگره 1 مواد دندانی | آذر 1391

اولین کنگره بیومواد دندانی ایران 15 تا 17 آذر 1391 دانشکده دندان پزشکی تهران رئیس کنگره: دکتر اکبر فاضل دبیر اجرایی: دکتر مصطفی فاطمی Iranian International Congress ...

ویرایش شده: 27/05/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / مواد دندانی
کنگره های جامعه دندانپزشکی ایران

جامعه دندانپزشکی ایران از سال 1342 بنیان اولین کنگره علمی ایران را گذاشت و از آن پس تا کنون همه ساله از سوی این تشکل با اقتدار دندان پزشکی یک کنگره جامع برگزار شده است. تا فروردین 1372 که کنگره ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان‌پزشکی
اولین کنگره بین المللی پزشکی قانونی- خرداد 1388

تعریف انواع گردهمایی های حرفه ای کنگره های پزشکی قانونی کنگره 14 کنگره 13 کنگره 12 کنگره 11

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / پزشکی قانونی
کنگره های جامعه و انجمن دندان پزشکی ایران

جامعه دندانپزشکی ایران از سال 1342 بنیان اولین کنگره علمی ایران را گذاشت و از آن پس تا کنون همه ساله از سوی این تشکل با اقتدار دندان پزشکی یک کنگره جامع برگزار شده است. از سال 1363 انجمن دندان ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان پزشکی | انجمن دندان پزشکی
کنگره هنر و تکنولوژی دندان پزشکی مدرن- شیراز

دومین کنگره کشوری انجمن دندان پزشکی ایران – شعبه فارس با موضوع «هنر و تکنولوژی دندان پزشکی مدرن تا سال 2020» در روزهای ۲۶ تا ۲۸ آبان ماه در ...

ویرایش شده: 17/11/2010
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید