توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   کنگره 3 اندو | شهریور 1378

سومین کنگره انجمن اندودنتیست های ایران شیراز- 17 تا 19 شهریور 1378

ویرایش شده: 29/05/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن اندودنتیست ها
کنگره 14 اندو | فروردین 1390

چهاردهمین کنگره سالیانه انجمن اندودنتیست هاي ایران- شیراز 31 فروردین تا 2 اردیبهشت1390  آلبوم عکس کنگره نظرات درمورد کنگره اخبار کنگره   President's Message Akbar Khayat The 13 th Biennial General meeting and the 16 th Scientific meeting of APEC April 20-22, 2011 in Shiraz, Iran . By changing the venue from Kish Island to Shiraz, all participants will have the opportunity to visit the center...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن اندودنتیست ها

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   کنگره 3 اندو | شهریور 1378

سومین کنگره انجمن اندودنتیست های ایران شیراز- 17 تا 19 شهریور 1378

ویرایش شده: 29/05/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن اندودنتیست ها
کنگره 14 اندو | فروردین 1390

چهاردهمین کنگره سالیانه انجمن اندودنتیست هاي ایران- شیراز 31 فروردین تا 2 اردیبهشت1390  آلبوم عکس کنگره نظرات درمورد کنگره اخبار کنگره   President's Message Akbar Khayat The 13 th Biennial General meeting and the 16 th Scientific meeting of APEC April 20-22, 2011 in Shiraz, Iran . By changing the venue from Kish Island to Shiraz, all participants will have the opportunity to visit the center...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن اندودنتیست ها
کنگره 15 اندو | خرداد 1391

کنگره 15 انجمن اندودنتیست های ایران | همدان 24-26 خرداد 1391 15th Annual Congress of Iranian Association of Endodontist 13-15 June 2012 | Hamadan, Iran پیام دبیر همایش اساتید بزرگوار، محققین و فرهیختگان گرامی، همکاران محترم و دانشجویان عزیز ، سلام و احترام اینجانب و همکاران برگزارکننده پانزدهمین همایش سالانه انجمن اندودنتیست...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن اندودنتیست ها
کنگره 13 اندو | مرداد 1389

  برای قطع صدا، روی تصویر زیر کلیک کنید خبرنگاران: میثم حسن زاده، امیرگیلانی   آلبوم عکس کنگره نظرات درمورد کنگره اخبار کنگره کنگره 13 انجمن اندودنتیست های ایران مشهد 6 تا 8  مرداد 1389   پیام رئیس کنگره بسم الله الرحمن الرحیم “فرشتگان، بالهای خود را برای جوینده دانش می گسترانند...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن اندودنتیست ها
کنگره 1 اندو | شهریور 1376

اولین کنگره انجمن اندودنتیست های ایران شهریور 1376

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن اندودنتیست ها

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   کنگره 3 اندو | شهریور 1378

سومین کنگره انجمن اندودنتیست های ایران شیراز- 17 تا 19 شهریور 1378

ویرایش شده: 29/05/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن اندودنتیست ها
کنگره 14 اندو | فروردین 1390

چهاردهمین کنگره سالیانه انجمن اندودنتیست هاي ایران- شیراز 31 فروردین تا 2 اردیبهشت1390  آلبوم عکس کنگره نظرات درمورد کنگره اخبار کنگره   President's Message Akbar Khayat The 13 th Biennial General meeting and the 16 th Scientific meeting of APEC April 20-22, 2011 in Shiraz, Iran . By changing the venue from Kish Island to Shiraz, all participants will have the opportunity to visit the center...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن اندودنتیست ها
کنگره 15 اندو | خرداد 1391

کنگره 15 انجمن اندودنتیست های ایران | همدان 24-26 خرداد 1391 15th Annual Congress of Iranian Association of Endodontist 13-15 June 2012 | Hamadan, Iran پیام دبیر همایش اساتید بزرگوار، محققین و فرهیختگان گرامی، همکاران محترم و دانشجویان عزیز ، سلام و احترام اینجانب و همکاران برگزارکننده پانزدهمین همایش سالانه انجمن اندودنتیست...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن اندودنتیست ها
کنگره 13 اندو | مرداد 1389

  برای قطع صدا، روی تصویر زیر کلیک کنید خبرنگاران: میثم حسن زاده، امیرگیلانی   آلبوم عکس کنگره نظرات درمورد کنگره اخبار کنگره کنگره 13 انجمن اندودنتیست های ایران مشهد 6 تا 8  مرداد 1389   پیام رئیس کنگره بسم الله الرحمن الرحیم “فرشتگان، بالهای خود را برای جوینده دانش می گسترانند...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن اندودنتیست ها
کنگره 1 اندو | شهریور 1376

اولین کنگره انجمن اندودنتیست های ایران شهریور 1376

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن اندودنتیست ها

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید