توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   کنگره 5 بیماری های دهان

کنگره 5 انجمن متخصصین تشخیص و بیماری های دهان ایران و اولین همایش تخصصی کشوری دردهای دهان، سر و صورت 23 تا 25 مهر 1393 کرمان اهداف و محورهای همایش 1-مطالب مرتبط با سلامت دهان 2-تازهای بیماری های دهان ، فک ، و صورت 3-زخمهای مخاط دهان 4-سرطان و ضایعات پیش سرطانی دهان 5-لیکن پلان و ضایعات...

ویرایش شده: 09/10/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن بیماری های دهان
کنگره 3 بیماری های دهان

کنگره 3 انجمن متخصصین تشخیص و بیماری های دهان ایران [email protected]

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن بیماری های دهان

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   کنگره 5 بیماری های دهان

کنگره 5 انجمن متخصصین تشخیص و بیماری های دهان ایران و اولین همایش تخصصی کشوری دردهای دهان، سر و صورت 23 تا 25 مهر 1393 کرمان اهداف و محورهای همایش 1-مطالب مرتبط با سلامت دهان 2-تازهای بیماری های دهان ، فک ، و صورت 3-زخمهای مخاط دهان 4-سرطان و ضایعات پیش سرطانی دهان 5-لیکن پلان و ضایعات...

ویرایش شده: 09/10/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن بیماری های دهان
کنگره 3 بیماری های دهان

کنگره 3 انجمن متخصصین تشخیص و بیماری های دهان ایران [email protected]

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن بیماری های دهان
کنگره 1 بیماری های دهان

کنگره 1 انجمن متخصصین تشخیص و بیماری های دهان ایران [email protected]

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن بیماری های دهان
کنگره 4 بیماری های دهان | دی 1388

آلبوم عکس های کنگره 4 انجمن بیماری های دهان ایران اخبار همایش 10-11 دی ماه 1388 دانشکده دندان پزشکی دانشگاه تهران شوراي برگزاري رئیس همايش: دكتر ماندانا خطيبي دبير همايش: دكتر آرش منصوريان مدير اجرايي و مالي: دكتر رضا حسين پور دبير كميته علمي: دكتر احمد قائم مقامي مدير كميته انتشارات:...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن بیماری های دهان
کنگره 2 بیماری های دهان

کنگره 2 انجمن متخصصین تشخیص و بیماری های دهان ایران [email protected]

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن بیماری های دهان

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   کنگره 5 بیماری های دهان

کنگره 5 انجمن متخصصین تشخیص و بیماری های دهان ایران و اولین همایش تخصصی کشوری دردهای دهان، سر و صورت 23 تا 25 مهر 1393 کرمان اهداف و محورهای همایش 1-مطالب مرتبط با سلامت دهان 2-تازهای بیماری های دهان ، فک ، و صورت 3-زخمهای مخاط دهان 4-سرطان و ضایعات پیش سرطانی دهان 5-لیکن پلان و ضایعات...

ویرایش شده: 09/10/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن بیماری های دهان
کنگره 3 بیماری های دهان

کنگره 3 انجمن متخصصین تشخیص و بیماری های دهان ایران [email protected]

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن بیماری های دهان
کنگره 1 بیماری های دهان

کنگره 1 انجمن متخصصین تشخیص و بیماری های دهان ایران [email protected]

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن بیماری های دهان
کنگره 4 بیماری های دهان | دی 1388

آلبوم عکس های کنگره 4 انجمن بیماری های دهان ایران اخبار همایش 10-11 دی ماه 1388 دانشکده دندان پزشکی دانشگاه تهران شوراي برگزاري رئیس همايش: دكتر ماندانا خطيبي دبير همايش: دكتر آرش منصوريان مدير اجرايي و مالي: دكتر رضا حسين پور دبير كميته علمي: دكتر احمد قائم مقامي مدير كميته انتشارات:...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن بیماری های دهان
کنگره 2 بیماری های دهان

کنگره 2 انجمن متخصصین تشخیص و بیماری های دهان ایران [email protected]

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن بیماری های دهان

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید