توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   بدون حضور دانشجویان عملن نمی‌توان کنگره‌ای را مناسب برگزار کرد

... است.  چهاردهمین کنگره دانشجویان دندانپزشکی کشور17 و 18 مهرماه جاری در تهران برگزار می‌شود. سحر عبدالله زاده، مسوول کمیته اطلاع رسانی این کنگره دانشجویی اعلام کرد: همزمان با این کنگره که با حمایت انجمن دندانپزشکی ایران برگزار می‌شود، مسابقات علمی دانشجویی دندانپزشکی نیز برپا ...

ویرایش شده: 09/10/2014
مسیر: ایردن / خبر
کنگره 4 دانشکده دندان پزشکی آزاد تهران

چهارمین کنگره سراسری دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 9 تا 11 مهر 1393 دانشکده دندان‌پزشکی آزاد تهران محور کنگره: ارتباط بین رشته ای در دندانپزشکی نوین رییس کنگره: دکتر مهران نوربخش دبیر علمی: دکتر عزت الله جلالیان

ویرایش شده: 08/10/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / همایش های دستیاران و دانشجویان

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   بدون حضور دانشجویان عملن نمی‌توان کنگره‌ای را مناسب برگزار کرد

... است.  چهاردهمین کنگره دانشجویان دندانپزشکی کشور17 و 18 مهرماه جاری در تهران برگزار می‌شود. سحر عبدالله زاده، مسوول کمیته اطلاع رسانی این کنگره دانشجویی اعلام کرد: همزمان با این کنگره که با حمایت انجمن دندانپزشکی ایران برگزار می‌شود، مسابقات علمی دانشجویی دندانپزشکی نیز برپا ...

ویرایش شده: 09/10/2014
مسیر: ایردن / خبر
کنگره 4 دانشکده دندان پزشکی آزاد تهران

چهارمین کنگره سراسری دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 9 تا 11 مهر 1393 دانشکده دندان‌پزشکی آزاد تهران محور کنگره: ارتباط بین رشته ای در دندانپزشکی نوین رییس کنگره: دکتر مهران نوربخش دبیر علمی: دکتر عزت الله جلالیان

ویرایش شده: 08/10/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / همایش های دستیاران و دانشجویان
چهارمین کنگره سراسری دندان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد

 دکتر مهران نوربخش رئیس کنگره چهارم دانشکده دندان پزشکی دانشگاه آزاد، گزارشی از برگزاری کنگره ارائه داد و گفت: سالانه 2 هزار نفر دانشجوی دندان پزشکی وارد دانشگاه آزاد اسلامی می‌شوند اما هنوز از نظر سرانه و بهداشت در کشور، نسبت به کشورهای پیشرفته دنیا عقب‌تریم. رئیس واحد دندان...

ویرایش شده: 01/10/2014
مسیر: ایردن / خبر
کنگره 14 دانشجویان دندان پزشکی | مهر 1393

چهاردهمین کنگره دانشجویان دندان پزشکی 17 و 18 مهر 1393 در هتل المپیک تهران برگزار می‌شود.

ویرایش شده: 04/06/2014
مسیر: ایردن / خبر
کنگره 4 سراسری دندان پزشکی دانشگاه آزاد | مهر 1393

چهارمین کنگره سراسری دندان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 9 تا 11 مهر ماه 1393 برگزار می شود.

ویرایش شده: 20/05/2014
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   بدون حضور دانشجویان عملن نمی‌توان کنگره‌ای را مناسب برگزار کرد

... است.  چهاردهمین کنگره دانشجویان دندانپزشکی کشور17 و 18 مهرماه جاری در تهران برگزار می‌شود. سحر عبدالله زاده، مسوول کمیته اطلاع رسانی این کنگره دانشجویی اعلام کرد: همزمان با این کنگره که با حمایت انجمن دندانپزشکی ایران برگزار می‌شود، مسابقات علمی دانشجویی دندانپزشکی نیز برپا ...

ویرایش شده: 09/10/2014
مسیر: ایردن / خبر
کنگره 4 دانشکده دندان پزشکی آزاد تهران

چهارمین کنگره سراسری دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 9 تا 11 مهر 1393 دانشکده دندان‌پزشکی آزاد تهران محور کنگره: ارتباط بین رشته ای در دندانپزشکی نوین رییس کنگره: دکتر مهران نوربخش دبیر علمی: دکتر عزت الله جلالیان

ویرایش شده: 08/10/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / همایش های دستیاران و دانشجویان
چهارمین کنگره سراسری دندان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد

 دکتر مهران نوربخش رئیس کنگره چهارم دانشکده دندان پزشکی دانشگاه آزاد، گزارشی از برگزاری کنگره ارائه داد و گفت: سالانه 2 هزار نفر دانشجوی دندان پزشکی وارد دانشگاه آزاد اسلامی می‌شوند اما هنوز از نظر سرانه و بهداشت در کشور، نسبت به کشورهای پیشرفته دنیا عقب‌تریم. رئیس واحد دندان...

ویرایش شده: 01/10/2014
مسیر: ایردن / خبر
کنگره 14 دانشجویان دندان پزشکی | مهر 1393

چهاردهمین کنگره دانشجویان دندان پزشکی 17 و 18 مهر 1393 در هتل المپیک تهران برگزار می‌شود.

ویرایش شده: 04/06/2014
مسیر: ایردن / خبر
کنگره 4 سراسری دندان پزشکی دانشگاه آزاد | مهر 1393

چهارمین کنگره سراسری دندان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 9 تا 11 مهر ماه 1393 برگزار می شود.

ویرایش شده: 20/05/2014
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید