توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   کنگره 13 کودکان | مرداد 1393

13th Congress of Iranian Association of Pediatric Dentistry 2014 کنگره 13 انجمن دندان پزشکی کودکان ایران 15 تا 17 مرداد 1393 هتل پردیسان مشهد موضوع کنگره: کنترل رفتار کودک کلید درمان موفق و ماندگار رئیس هیئت مدیره انجمن: دکتر حسين افشار دبیر کنگره: دکتر حسین نعمت اللهی  

ویرایش شده: 26/05/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی کودکان
کنگره 12 کودکان | مرداد 1392

12th Congress of Iranian Association of Pediatric Dentistry 2013 کنگره 12 انجمن دندان پزشکی کودکان ایران 30 مرداد تا 1 شهریور 1392، دانشکده دندان پزشکی تهران موضوعات کنگره : 1-     درمان پالپ دندان­ هاي قدامي 2-     ترميم دندان­ هاي قدامي با پوسيدگي­ هاي وسيع 3-     گزارش مورد (Case Report) در كليه زمينه­ هاي مرتبط...

ویرایش شده: 26/05/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی کودکان

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   کنگره 13 کودکان | مرداد 1393

13th Congress of Iranian Association of Pediatric Dentistry 2014 کنگره 13 انجمن دندان پزشکی کودکان ایران 15 تا 17 مرداد 1393 هتل پردیسان مشهد موضوع کنگره: کنترل رفتار کودک کلید درمان موفق و ماندگار رئیس هیئت مدیره انجمن: دکتر حسين افشار دبیر کنگره: دکتر حسین نعمت اللهی  

ویرایش شده: 26/05/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی کودکان
کنگره 12 کودکان | مرداد 1392

12th Congress of Iranian Association of Pediatric Dentistry 2013 کنگره 12 انجمن دندان پزشکی کودکان ایران 30 مرداد تا 1 شهریور 1392، دانشکده دندان پزشکی تهران موضوعات کنگره : 1-     درمان پالپ دندان­ هاي قدامي 2-     ترميم دندان­ هاي قدامي با پوسيدگي­ هاي وسيع 3-     گزارش مورد (Case Report) در كليه زمينه­ هاي مرتبط...

ویرایش شده: 26/05/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی کودکان
کنگره 11 کودکان | تیر 1391

یازدهمین کنگره انجمن دندان پزشکی ایران- 21 تا 23 تیر ماه 1391 The 11th Annual Congress of Iranian Academy of Pediatric Dentistry 11-13 July 2012 مرکز همایش های بیمارستان میلاد تهران پیام رئیس کنگره به نام خداوند سبحان در شرایطی به استقبال کنگره یازدهم انجمن دندانپزشکی کودکان ایران می ­رویم که به موفقیت های چشمگیری...

ویرایش شده: 25/05/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی کودکان
کنگره 3 کودکان

سومین کنگره انجمن دندان پزشکی کودکان ایران [email protected]

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی کودکان
کنگره 1 کودکان

اولین کنگره انجمن دندان پزشکی کودکان ایران [email protected]

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی کودکان

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   کنگره 13 کودکان | مرداد 1393

13th Congress of Iranian Association of Pediatric Dentistry 2014 کنگره 13 انجمن دندان پزشکی کودکان ایران 15 تا 17 مرداد 1393 هتل پردیسان مشهد موضوع کنگره: کنترل رفتار کودک کلید درمان موفق و ماندگار رئیس هیئت مدیره انجمن: دکتر حسين افشار دبیر کنگره: دکتر حسین نعمت اللهی  

ویرایش شده: 26/05/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی کودکان
کنگره 12 کودکان | مرداد 1392

12th Congress of Iranian Association of Pediatric Dentistry 2013 کنگره 12 انجمن دندان پزشکی کودکان ایران 30 مرداد تا 1 شهریور 1392، دانشکده دندان پزشکی تهران موضوعات کنگره : 1-     درمان پالپ دندان­ هاي قدامي 2-     ترميم دندان­ هاي قدامي با پوسيدگي­ هاي وسيع 3-     گزارش مورد (Case Report) در كليه زمينه­ هاي مرتبط...

ویرایش شده: 26/05/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی کودکان
کنگره 11 کودکان | تیر 1391

یازدهمین کنگره انجمن دندان پزشکی ایران- 21 تا 23 تیر ماه 1391 The 11th Annual Congress of Iranian Academy of Pediatric Dentistry 11-13 July 2012 مرکز همایش های بیمارستان میلاد تهران پیام رئیس کنگره به نام خداوند سبحان در شرایطی به استقبال کنگره یازدهم انجمن دندانپزشکی کودکان ایران می ­رویم که به موفقیت های چشمگیری...

ویرایش شده: 25/05/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی کودکان
کنگره 3 کودکان

سومین کنگره انجمن دندان پزشکی کودکان ایران [email protected]

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی کودکان
کنگره 1 کودکان

اولین کنگره انجمن دندان پزشکی کودکان ایران [email protected]

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی کودکان

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید