توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   کنگره 3 دندان پزشکی نیروهای مسلح

سومین کنگره سالیانه نیروهای مسلح ایران [email protected]

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / نیروهای مسلح
کنگره 1 دندان پزشکی نیروهای مسلح

اولین کنگره سالیانه نیروهای مسلح ایران [email protected]

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / نیروهای مسلح

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   کنگره 3 دندان پزشکی نیروهای مسلح

سومین کنگره سالیانه نیروهای مسلح ایران [email protected]

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / نیروهای مسلح
کنگره 1 دندان پزشکی نیروهای مسلح

اولین کنگره سالیانه نیروهای مسلح ایران [email protected]

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / نیروهای مسلح
کنگره 4 دندان پزشکی نیروهای مسلح | اردیبهشت 1387

چهارمین کنگره سالیانه نیروهای مسلح ایران- 31 ارديبهشت تا 2 خرداد 1387  آلبوم عکس کنگره نظرات درمورد کنگره اخبار کنگره شعار کنگره: «دهان سالم، بدن سالم، دفاع پايدار»

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / نیروهای مسلح
همایش های سالیانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

تعریف انواع گردهمایی های حرفه ای همایش های سالیانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران کنگره 6 کنگره 5 کنگره 4 کنگره 3 کنگره 2 کنگره 1

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / نیروهای مسلح
کنگره 5 دندان پزشکی نیروهای مسلح | مهر 1388

پنجمین کنگره سالیانه نیروهای مسلح ایران- مرکز همایش های صدا و سیما - 8 تا 10 مهرماه 1388   آلبوم عکس کنگره نظرات درمورد کنگره اخبار کنگره شعار کنگره: «درمان‌هاي مبتني بر شکست» دبیر همایش: دكتر قاسم رجب بلوكات رییس کنگره: دکتر مهدوی زاده  

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / نیروهای مسلح

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   کنگره 3 دندان پزشکی نیروهای مسلح

سومین کنگره سالیانه نیروهای مسلح ایران [email protected]

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / نیروهای مسلح
کنگره 1 دندان پزشکی نیروهای مسلح

اولین کنگره سالیانه نیروهای مسلح ایران [email protected]

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / نیروهای مسلح
کنگره 4 دندان پزشکی نیروهای مسلح | اردیبهشت 1387

چهارمین کنگره سالیانه نیروهای مسلح ایران- 31 ارديبهشت تا 2 خرداد 1387  آلبوم عکس کنگره نظرات درمورد کنگره اخبار کنگره شعار کنگره: «دهان سالم، بدن سالم، دفاع پايدار»

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / نیروهای مسلح
همایش های سالیانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

تعریف انواع گردهمایی های حرفه ای همایش های سالیانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران کنگره 6 کنگره 5 کنگره 4 کنگره 3 کنگره 2 کنگره 1

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / نیروهای مسلح
کنگره 5 دندان پزشکی نیروهای مسلح | مهر 1388

پنجمین کنگره سالیانه نیروهای مسلح ایران- مرکز همایش های صدا و سیما - 8 تا 10 مهرماه 1388   آلبوم عکس کنگره نظرات درمورد کنگره اخبار کنگره شعار کنگره: «درمان‌هاي مبتني بر شکست» دبیر همایش: دكتر قاسم رجب بلوكات رییس کنگره: دکتر مهدوی زاده  

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / نیروهای مسلح

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید