توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   کنگره 2 رادیولوژی | بهمن 1388

دومین کنگره انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران با عنوان "رادیولوژی و دندانپزشکی نوین" چهارشنبه 28 بهمن 1388 تالار تلاش اداره کار - تهران پیام رئیس انجمن به نام خدا انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران افتخار دارد که دومین کنگره علمی خود را در حالی برگزار کند که نقش علوم...

ویرایش شده: 11/08/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت
کنگره 7 رادیولوژی | بهمن 1393

کنگره 7 انجمن رادیولوژی دهان وفک وصورت ایران 15 تا 17 بهمن 1393 هتل المپیک تهران شورای برگزاری رییس کنگره: دکتر مهرداد پنج نوش دبیر علمی: دکتر حوریه باشی زاده دبیر اجرایی: دکتر محمدامین توکلی، دکتر ساناز شریفی مسوول نمایشگاه: دکتر علی کاووسی مسوول ثبت نام:  دکتر سیما نیک نشان، دکتر...

ویرایش شده: 10/10/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   کنگره 2 رادیولوژی | بهمن 1388

دومین کنگره انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران با عنوان "رادیولوژی و دندانپزشکی نوین" چهارشنبه 28 بهمن 1388 تالار تلاش اداره کار - تهران پیام رئیس انجمن به نام خدا انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران افتخار دارد که دومین کنگره علمی خود را در حالی برگزار کند که نقش علوم...

ویرایش شده: 11/08/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت
کنگره 7 رادیولوژی | بهمن 1393

کنگره 7 انجمن رادیولوژی دهان وفک وصورت ایران 15 تا 17 بهمن 1393 هتل المپیک تهران شورای برگزاری رییس کنگره: دکتر مهرداد پنج نوش دبیر علمی: دکتر حوریه باشی زاده دبیر اجرایی: دکتر محمدامین توکلی، دکتر ساناز شریفی مسوول نمایشگاه: دکتر علی کاووسی مسوول ثبت نام:  دکتر سیما نیک نشان، دکتر...

ویرایش شده: 10/10/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت
کنگره 3 رادیولوژی | بهمن 1389

  سومین کنگره انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران  27 تا 29 بهمن ماه 1389 - مجموعه تلاش وزارت کار پیام رئیس کنگره نهایت خوشبختی اینجانب است که به نمایندگی از طرف انجمن رادیولوژی دهان فک و صورت شما را برای شرکت در سومین کنگره که در تاریخ 27-29 بهمن ماه سال 1389 در تهران برگزار خواهد شد...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت
کنگره 1 رادیولوژی | بهمن 1387

... دعوت می گردد با عضویت در انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت، در تقویت و ارتقاء آن سهیم باشند. دکتر احمدرضا طلایی پور رئیس هیئت مدیره و رئیس اولین کنگره رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران پیام دکتر مهرداد پنج نوش به نام خدا خداوند منان را شاکریم که در آستانه برگزاری اولین کنگره علمی انجمن ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت
کنگره 4 رادیولوژی | بهمن 1390

The 4th Congress Iranian Association of Oral and Maxillofacial Radiology February 15-17 2011 کنگره 4 انجمن رادیولوژی دهان وفک وصورت ایران 26 الی 28 بهمن ماه 1390- مركز همايش هاي علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان دبیر کنگره: دکتر مهناز شیخی دبیر اجرایی: دکتر مژده مهدی زاده محورهای کنگره: •کاربردهای کلینیکی CBCT •تکنیکهای...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   کنگره 2 رادیولوژی | بهمن 1388

دومین کنگره انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران با عنوان "رادیولوژی و دندانپزشکی نوین" چهارشنبه 28 بهمن 1388 تالار تلاش اداره کار - تهران پیام رئیس انجمن به نام خدا انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران افتخار دارد که دومین کنگره علمی خود را در حالی برگزار کند که نقش علوم...

ویرایش شده: 11/08/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت
کنگره 7 رادیولوژی | بهمن 1393

کنگره 7 انجمن رادیولوژی دهان وفک وصورت ایران 15 تا 17 بهمن 1393 هتل المپیک تهران شورای برگزاری رییس کنگره: دکتر مهرداد پنج نوش دبیر علمی: دکتر حوریه باشی زاده دبیر اجرایی: دکتر محمدامین توکلی، دکتر ساناز شریفی مسوول نمایشگاه: دکتر علی کاووسی مسوول ثبت نام:  دکتر سیما نیک نشان، دکتر...

ویرایش شده: 10/10/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت
کنگره 3 رادیولوژی | بهمن 1389

  سومین کنگره انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران  27 تا 29 بهمن ماه 1389 - مجموعه تلاش وزارت کار پیام رئیس کنگره نهایت خوشبختی اینجانب است که به نمایندگی از طرف انجمن رادیولوژی دهان فک و صورت شما را برای شرکت در سومین کنگره که در تاریخ 27-29 بهمن ماه سال 1389 در تهران برگزار خواهد شد...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت
کنگره 1 رادیولوژی | بهمن 1387

... دعوت می گردد با عضویت در انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت، در تقویت و ارتقاء آن سهیم باشند. دکتر احمدرضا طلایی پور رئیس هیئت مدیره و رئیس اولین کنگره رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران پیام دکتر مهرداد پنج نوش به نام خدا خداوند منان را شاکریم که در آستانه برگزاری اولین کنگره علمی انجمن ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت
کنگره 4 رادیولوژی | بهمن 1390

The 4th Congress Iranian Association of Oral and Maxillofacial Radiology February 15-17 2011 کنگره 4 انجمن رادیولوژی دهان وفک وصورت ایران 26 الی 28 بهمن ماه 1390- مركز همايش هاي علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان دبیر کنگره: دکتر مهناز شیخی دبیر اجرایی: دکتر مژده مهدی زاده محورهای کنگره: •کاربردهای کلینیکی CBCT •تکنیکهای...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید