توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   محل کنگره 56 انجمن دندان پزشکی ایران مناسب انتخاب نشد, کنگره56 در محل اجلاس سران اسلامی، بالاتر از پمپ بنزین ولنجک برگزار می شود

Author: دکتر عماد زحمتکش. با سلام خدمت اساتید عزیز،  امروز بعد از چند ساعت سرگردانی تو ترافیک اطراف کنگره با کلی تاخیر موفق شدم خودمو به کنگره برسونم. اونجا هم حسابی سردرگم شدم. به نظر من بدترین تصمیم ممکن رو در انتخاب محل کنگره داشته اند. همزمانی این برنامه مهم با چند نمایشگاه و همچنین...

ویرایش شده: 18/05/2016

کنگره 48 انجمن دندان پزشکی

کنگره48 انجمن دندان پزشکی ایران 30 مهر تا 3 آبان 1387 - سالن همایش های برج میلاد شورای اجرایی چهل و هشتمین کنگره علمی سالانه انجمن دندان پزشکی ایران رئیس کنگره 48: دکتر محمدرضا طاهریان دبیر علمی: دکتر مسعود اجلالی دبیراجرایی: دکتر علی تاجرنیا مسئول کمیته مالی: دکتر غلامرضا غزنوی مسئول...

ویرایش شده: 26/04/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان پزشکی | انجمن دندان پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   محل کنگره 56 انجمن دندان پزشکی ایران مناسب انتخاب نشد, کنگره56 در محل اجلاس سران اسلامی، بالاتر از پمپ بنزین ولنجک برگزار می شود

Author: دکتر عماد زحمتکش. با سلام خدمت اساتید عزیز،  امروز بعد از چند ساعت سرگردانی تو ترافیک اطراف کنگره با کلی تاخیر موفق شدم خودمو به کنگره برسونم. اونجا هم حسابی سردرگم شدم. به نظر من بدترین تصمیم ممکن رو در انتخاب محل کنگره داشته اند. همزمانی این برنامه مهم با چند نمایشگاه و همچنین...

ویرایش شده: 18/05/2016

کنگره 48 انجمن دندان پزشکی

کنگره48 انجمن دندان پزشکی ایران 30 مهر تا 3 آبان 1387 - سالن همایش های برج میلاد شورای اجرایی چهل و هشتمین کنگره علمی سالانه انجمن دندان پزشکی ایران رئیس کنگره 48: دکتر محمدرضا طاهریان دبیر علمی: دکتر مسعود اجلالی دبیراجرایی: دکتر علی تاجرنیا مسئول کمیته مالی: دکتر غلامرضا غزنوی مسئول...

ویرایش شده: 26/04/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان پزشکی | انجمن دندان پزشکی
کنگره 46 انجمن دندان پزشکی

کنگره46 انجمن دندان پزشکی ایران در دوره تغییر نام و تشکیلات جامعه، با این نام خوانده شد: چهل و ششمین کنگره علمی سالانه و سیزدهمین کنگره بین المللی انجمن دندان پزشکی ایران تهران | 13الی16تیر1385 | سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی با رویکرد: نقش دندان پزشکی در ارتقاء کیفیت حیات خلاصه...

ویرایش شده: 02/07/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان پزشکی | انجمن دندان پزشکی
کنگره ها و گردهمایی های دندان پزشکی

در ایردن، تلاش بر این است که هرگونه اطلاعات در مورد یادمان های دندان پزشکی ایران گردآوری و حفظ گردد تا گذشت دوران موجب زوال آن نشود. اطلاعات مربوط به همایش های دندان پزشکی ایران تا حدی که در این صفحه و صفحات مرتبط ملاحظه می شود جمع آوری شده، اما نقائص فراوانی نیز در این اطلاعات وجود...

ویرایش شده: 08/05/2014
مسیر: ایردن / همایش ها
کنگره 49 انجمن دندان پزشکی

    دکتر محمود ترابی نژاد 1:18:27 مصاحبه با دكترعلی تاجرنیا دکتر غلامرضاغزنوی 52:58   01:18:49 سخنان شرکت کنندگان در پنل "آینده انجمن، نیازهای ساختاری" سمینار بازنگری اساسنامه انجمن دندان پزشکی ایران

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان پزشکی | انجمن دندان پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   محل کنگره 56 انجمن دندان پزشکی ایران مناسب انتخاب نشد, کنگره56 در محل اجلاس سران اسلامی، بالاتر از پمپ بنزین ولنجک برگزار می شود

Author: دکتر عماد زحمتکش. با سلام خدمت اساتید عزیز،  امروز بعد از چند ساعت سرگردانی تو ترافیک اطراف کنگره با کلی تاخیر موفق شدم خودمو به کنگره برسونم. اونجا هم حسابی سردرگم شدم. به نظر من بدترین تصمیم ممکن رو در انتخاب محل کنگره داشته اند. همزمانی این برنامه مهم با چند نمایشگاه و همچنین...

0  
ویرایش شده: 18/05/2016

کنگره 48 انجمن دندان پزشکی

کنگره48 انجمن دندان پزشکی ایران 30 مهر تا 3 آبان 1387 - سالن همایش های برج میلاد شورای اجرایی چهل و هشتمین کنگره علمی سالانه انجمن دندان پزشکی ایران رئیس کنگره 48: دکتر محمدرضا طاهریان دبیر علمی: دکتر مسعود اجلالی دبیراجرایی: دکتر علی تاجرنیا مسئول کمیته مالی: دکتر غلامرضا غزنوی مسئول...

ویرایش شده: 26/04/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان پزشکی | انجمن دندان پزشکی
کنگره 46 انجمن دندان پزشکی

کنگره46 انجمن دندان پزشکی ایران در دوره تغییر نام و تشکیلات جامعه، با این نام خوانده شد: چهل و ششمین کنگره علمی سالانه و سیزدهمین کنگره بین المللی انجمن دندان پزشکی ایران تهران | 13الی16تیر1385 | سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی با رویکرد: نقش دندان پزشکی در ارتقاء کیفیت حیات خلاصه...

ویرایش شده: 02/07/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان پزشکی | انجمن دندان پزشکی
کنگره ها و گردهمایی های دندان پزشکی

در ایردن، تلاش بر این است که هرگونه اطلاعات در مورد یادمان های دندان پزشکی ایران گردآوری و حفظ گردد تا گذشت دوران موجب زوال آن نشود. اطلاعات مربوط به همایش های دندان پزشکی ایران تا حدی که در این صفحه و صفحات مرتبط ملاحظه می شود جمع آوری شده، اما نقائص فراوانی نیز در این اطلاعات وجود...

ویرایش شده: 08/05/2014
مسیر: ایردن / همایش ها
کنگره 49 انجمن دندان پزشکی

    دکتر محمود ترابی نژاد 1:18:27 مصاحبه با دكترعلی تاجرنیا دکتر غلامرضاغزنوی 52:58   01:18:49 سخنان شرکت کنندگان در پنل "آینده انجمن، نیازهای ساختاری" سمینار بازنگری اساسنامه انجمن دندان پزشکی ایران

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان پزشکی | انجمن دندان پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید