توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   کنگره 3 لیزر

کنگره 3 انجمن علمی پزشکی لیزری ایران [email protected]

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن علمی پزشکی لیزر ایران
کنگره 1 لیزر

اولین کنگره انجمن علمی پزشکی لیزری ایران 27 تا 29 بهمن اولین کنگره بین المللی مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی ایران توسط جهاد دانشگاهی تهران با همکاری انجمن علمی پزشکی لیزری ایران، مر کز تحقیقات کاربردی لیزر  پزشکی دانشگاه بهشتی و مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی در تالار عقیق (تالار امام)...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن علمی پزشکی لیزر ایران

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   کنگره 3 لیزر

کنگره 3 انجمن علمی پزشکی لیزری ایران [email protected]

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن علمی پزشکی لیزر ایران
کنگره 1 لیزر

اولین کنگره انجمن علمی پزشکی لیزری ایران 27 تا 29 بهمن اولین کنگره بین المللی مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی ایران توسط جهاد دانشگاهی تهران با همکاری انجمن علمی پزشکی لیزری ایران، مر کز تحقیقات کاربردی لیزر  پزشکی دانشگاه بهشتی و مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی در تالار عقیق (تالار امام)...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن علمی پزشکی لیزر ایران
کنگره 7 لیزر | دی 13910

7th Annual Conference of Association of Medical Laser هفتمین کنگره انجمن لیزر پزشکی ایران 27 تا 29 دی ماه 1391 تالار شهید احمد هدایت، دانشکده دندان پزشکی تهران به نام خالق نور انجمن علمي پزشكي ليزري ايران با هدف ارائه تازه هاي ليزر پزشكي و آشنايي با  ايمني و عوارض ليزر طبق روال هرساله اقدام به برگزاري ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن علمی پزشکی لیزر ایران
کنگره 4 لیزر

کنگره 4 انجمن علمی پزشکی لیزری ایران [email protected]

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن علمی پزشکی لیزر ایران
کنگره 5 لیزر | دی 1389

آلبوم عکس کنگره نظرات درمورد کنگره اخبار کنگره کنگره 5 انجمن علمی پزشکی لیزری ایران 2 و 3 دی ماه 1389 در تالار شاد روان دکتر غرضی انجمن علمي پزشكي ليزري ايران با هدف ارائه تازه هاي ليزر پزشكي و آشنايي با ايمني و عوارض ليزر و همچنين گرامي داشت پنجاهمين سال ورود ليزر به عرصه پزشكي اقدام...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن علمی پزشکی لیزر ایران

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   کنگره 3 لیزر

کنگره 3 انجمن علمی پزشکی لیزری ایران [email protected]

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن علمی پزشکی لیزر ایران
کنگره 1 لیزر

اولین کنگره انجمن علمی پزشکی لیزری ایران 27 تا 29 بهمن اولین کنگره بین المللی مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی ایران توسط جهاد دانشگاهی تهران با همکاری انجمن علمی پزشکی لیزری ایران، مر کز تحقیقات کاربردی لیزر  پزشکی دانشگاه بهشتی و مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی در تالار عقیق (تالار امام)...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن علمی پزشکی لیزر ایران
کنگره 7 لیزر | دی 13910

7th Annual Conference of Association of Medical Laser هفتمین کنگره انجمن لیزر پزشکی ایران 27 تا 29 دی ماه 1391 تالار شهید احمد هدایت، دانشکده دندان پزشکی تهران به نام خالق نور انجمن علمي پزشكي ليزري ايران با هدف ارائه تازه هاي ليزر پزشكي و آشنايي با  ايمني و عوارض ليزر طبق روال هرساله اقدام به برگزاري ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن علمی پزشکی لیزر ایران
کنگره 4 لیزر

کنگره 4 انجمن علمی پزشکی لیزری ایران [email protected]

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن علمی پزشکی لیزر ایران
کنگره 5 لیزر | دی 1389

آلبوم عکس کنگره نظرات درمورد کنگره اخبار کنگره کنگره 5 انجمن علمی پزشکی لیزری ایران 2 و 3 دی ماه 1389 در تالار شاد روان دکتر غرضی انجمن علمي پزشكي ليزري ايران با هدف ارائه تازه هاي ليزر پزشكي و آشنايي با ايمني و عوارض ليزر و همچنين گرامي داشت پنجاهمين سال ورود ليزر به عرصه پزشكي اقدام...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن علمی پزشکی لیزر ایران

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید