توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   کنگره 15 ترمیمی | آبان 94

کنگره 15 انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران 19 تا 22 آبان 1394 هتل المپیک تهران محور کنگره: آفرینش لبخندی زیبا در اجتماعی فاقد پوسیدگی کارگاه ها: Bleaching از جمله روشهاي محافظه کارانه و بسيار کارا در درمان تغيير رنگهاي دنداني bleaching است با توجه به تنوع مواد موجود در بازار، شناخت کافي از عملکرد...

ویرایش شده: 29/05/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی ترمیمی
کنگره 14 ترمیمی | آبان 1393

کنگره 14 انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران 20 تا 23 آبان 1393 هتل المپیک تهران محور کنگره: ارتقا سلامت اجتماعی همگام با درمان زیبا و ماندگار شورای برگزاری رئیس کنگره :دکتر وحید رضایی موید قائم مقام کنگره: دکتر مسعود صانعی دبیر علمی: دکتر محمد باقر رضوانی دبیر اجرایی: دکتر کیوان ساعتی...

ویرایش شده: 29/05/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی ترمیمی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   کنگره 15 ترمیمی | آبان 94

کنگره 15 انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران 19 تا 22 آبان 1394 هتل المپیک تهران محور کنگره: آفرینش لبخندی زیبا در اجتماعی فاقد پوسیدگی کارگاه ها: Bleaching از جمله روشهاي محافظه کارانه و بسيار کارا در درمان تغيير رنگهاي دنداني bleaching است با توجه به تنوع مواد موجود در بازار، شناخت کافي از عملکرد...

ویرایش شده: 29/05/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی ترمیمی
کنگره 14 ترمیمی | آبان 1393

کنگره 14 انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران 20 تا 23 آبان 1393 هتل المپیک تهران محور کنگره: ارتقا سلامت اجتماعی همگام با درمان زیبا و ماندگار شورای برگزاری رئیس کنگره :دکتر وحید رضایی موید قائم مقام کنگره: دکتر مسعود صانعی دبیر علمی: دکتر محمد باقر رضوانی دبیر اجرایی: دکتر کیوان ساعتی...

ویرایش شده: 29/05/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی ترمیمی
کنگره 13 ترمیمی | آبان 1392

کنگره 13  انجمن دندان‌پزشکی ترمیمی ایران 1 تا 3 آبان 1392 هتل المپیک تهران موضوع کنگره: کلیدهای موفقیت درمان‌های ترمیمی و زیبایی رئیس کنگره: دکتر اسماعیل یاسینی

ویرایش شده: 09/10/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی ترمیمی
کنگره 3 ترمیمی | بهمن 1382

کنگره 3 انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران 21 الی 23 بهمن 1382- تهران شورای برگزار کننده: مشاوران: دکتر خسرو گلشن- دکتر علی یزدانی- دکتر ایوب پهلوان دبیر کنگره: دکتر احمد نجفی سرپرست کمیته علمی: دکتر امیر قاسمی سرپرست دوره های ویژه عملی و تئوری: دکتر شهبازی مقدم سرپرست کمیته اجرایی:دکتر...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی ترمیمی
کنگره 1 ترمیمی

اولین کنگره انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران [email protected]

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی ترمیمی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   کنگره 15 ترمیمی | آبان 94

کنگره 15 انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران 19 تا 22 آبان 1394 هتل المپیک تهران محور کنگره: آفرینش لبخندی زیبا در اجتماعی فاقد پوسیدگی کارگاه ها: Bleaching از جمله روشهاي محافظه کارانه و بسيار کارا در درمان تغيير رنگهاي دنداني bleaching است با توجه به تنوع مواد موجود در بازار، شناخت کافي از عملکرد...

ویرایش شده: 29/05/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی ترمیمی
کنگره 14 ترمیمی | آبان 1393

کنگره 14 انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران 20 تا 23 آبان 1393 هتل المپیک تهران محور کنگره: ارتقا سلامت اجتماعی همگام با درمان زیبا و ماندگار شورای برگزاری رئیس کنگره :دکتر وحید رضایی موید قائم مقام کنگره: دکتر مسعود صانعی دبیر علمی: دکتر محمد باقر رضوانی دبیر اجرایی: دکتر کیوان ساعتی...

ویرایش شده: 29/05/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی ترمیمی
کنگره 13 ترمیمی | آبان 1392

کنگره 13  انجمن دندان‌پزشکی ترمیمی ایران 1 تا 3 آبان 1392 هتل المپیک تهران موضوع کنگره: کلیدهای موفقیت درمان‌های ترمیمی و زیبایی رئیس کنگره: دکتر اسماعیل یاسینی

ویرایش شده: 09/10/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی ترمیمی
کنگره 3 ترمیمی | بهمن 1382

کنگره 3 انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران 21 الی 23 بهمن 1382- تهران شورای برگزار کننده: مشاوران: دکتر خسرو گلشن- دکتر علی یزدانی- دکتر ایوب پهلوان دبیر کنگره: دکتر احمد نجفی سرپرست کمیته علمی: دکتر امیر قاسمی سرپرست دوره های ویژه عملی و تئوری: دکتر شهبازی مقدم سرپرست کمیته اجرایی:دکتر...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی ترمیمی
کنگره 1 ترمیمی

اولین کنگره انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران [email protected]

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی ترمیمی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید