توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   کنگره 2 پاتو

کنگره 2 انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران 5 تا 7 تیر ماه 1392، هتل المپیک تهران موضوع کنگره: آسیب‌شناسی دهان در درمان‌های نوین دندان‌پزشکی [email protected]

ویرایش شده: 05/06/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت
کنگره 3 پاتو

کنگره 3 انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران [email protected]

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   کنگره 2 پاتو

کنگره 2 انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران 5 تا 7 تیر ماه 1392، هتل المپیک تهران موضوع کنگره: آسیب‌شناسی دهان در درمان‌های نوین دندان‌پزشکی [email protected]

ویرایش شده: 05/06/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت
کنگره 3 پاتو

کنگره 3 انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران [email protected]

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت
کنگره 1 پاتو | بهمن 1386

اولین کنگره انجمن آسیب شناسی دهان، فک و صورت ایران 25 و 26 بهمن 86 موزه ملي تاريخ علوم پزشكي دبیر کنگره: دکتر نسیم تقوی محورهاي مورد بررسي در اين كنگره : تومورهاي دهان و فك و صورت روشهاي نوين تشخيص در آسيب شناسي درد شناسي ناحيه دهان و فك و صورت عوارض پيش آمده حين درمان‌هاي دندان پزشكي...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت
کنگره 4 پاتو

کنگره 4 انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران [email protected]

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت
کنگره 5 پاتو

کنگره 5 انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران [email protected]

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   کنگره 2 پاتو

کنگره 2 انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران 5 تا 7 تیر ماه 1392، هتل المپیک تهران موضوع کنگره: آسیب‌شناسی دهان در درمان‌های نوین دندان‌پزشکی [email protected]

ویرایش شده: 05/06/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت
کنگره 3 پاتو

کنگره 3 انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران [email protected]

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت
کنگره 1 پاتو | بهمن 1386

اولین کنگره انجمن آسیب شناسی دهان، فک و صورت ایران 25 و 26 بهمن 86 موزه ملي تاريخ علوم پزشكي دبیر کنگره: دکتر نسیم تقوی محورهاي مورد بررسي در اين كنگره : تومورهاي دهان و فك و صورت روشهاي نوين تشخيص در آسيب شناسي درد شناسي ناحيه دهان و فك و صورت عوارض پيش آمده حين درمان‌هاي دندان پزشكي...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت
کنگره 4 پاتو

کنگره 4 انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران [email protected]

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت
کنگره 5 پاتو

کنگره 5 انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران [email protected]

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید