توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   کنگره 15 پروستودنتیست ها | آذر 1394

کنگره 15 انجمن علمی پروستودنتیست‌های ایران 24 تا 27 آذر 1394 تهران، مرکز همایش های برج میلاد موضوع کنگره: ارتقای علمی، تعالی بالینی شورای برگزاری پانزدهمین کنگره رئیس کنگره: دکتر عباس منزوی قائم مقام اول: دکتر اسماعیل اسدزاده دبیر اجرایی: دکتر اکبر فاضل قائم مقام دبیر اجرایی: دکتر...

ویرایش شده: 12/09/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پروستودنتیست ها
کنگره 14 پرستودنتیست ها | آذر 1393

کنگره 14 انجمن علمی پروستودنتیست‌های ایران 11 تا 14 آذر 1393 تهران، مرکز همایشهای برج میلاد

ویرایش شده: 10/10/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پروستودنتیست ها

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   کنگره 15 پروستودنتیست ها | آذر 1394

کنگره 15 انجمن علمی پروستودنتیست‌های ایران 24 تا 27 آذر 1394 تهران، مرکز همایش های برج میلاد موضوع کنگره: ارتقای علمی، تعالی بالینی شورای برگزاری پانزدهمین کنگره رئیس کنگره: دکتر عباس منزوی قائم مقام اول: دکتر اسماعیل اسدزاده دبیر اجرایی: دکتر اکبر فاضل قائم مقام دبیر اجرایی: دکتر...

ویرایش شده: 12/09/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پروستودنتیست ها
کنگره 14 پرستودنتیست ها | آذر 1393

کنگره 14 انجمن علمی پروستودنتیست‌های ایران 11 تا 14 آذر 1393 تهران، مرکز همایشهای برج میلاد

ویرایش شده: 10/10/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پروستودنتیست ها
کنگره 13 پرستودنتیست ها | آذر 1392

کنگره 13 انجمن علمی پروستودنتیست‌های ایران 5 تا 8 آذر 1392 تهران، هتل المپیک موضوع کنگره: دانش در قالب هنر و تکنولوژی رئیس کنگره: دکتر ظفر مهدوی ایزدی

ویرایش شده: 10/10/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پروستودنتیست ها
کنگره 10 پروستودنتیست ها | بهمن 1389

... سراسر کشور برگزار می شود،بتواند مقداری از این فاصله ها را پر نموده راهکارهای درمانی علمی و جدید را عرضه نماید . به امید دیدار شما در دهمین کنگره پروستودنتیست های ایران  دبیر علمی کنگره دهم دکتر مجید ناصر خاکی  ‫ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺷﺎﻫﺮودي‬ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﯾﻢ ﺑﺎ ...

ویرایش شده: 30/05/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پروستودنتیست ها
ویژه نامه کنگره 11 پروستودنتیست ها | دی 1390

ویژه نامه| کنگره 11 انجمن پروستودنتیست های ایران   فهرست چرا کیفیت؟ مشکل کجاست؟ پیام دبیر علمی کنگره  بازسازی استخوان امکان ایمپلنت برای دیابتی ها  پروتز در گستره تاریخ درمان های پیشرفته ایمپلنت چالش های طرح درمان پروتز لیزر در پروتز اخلاق پزشکی رستوریشن های زیرکونیا پیام های...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پروستودنتیست ها

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   کنگره 15 پروستودنتیست ها | آذر 1394

کنگره 15 انجمن علمی پروستودنتیست‌های ایران 24 تا 27 آذر 1394 تهران، مرکز همایش های برج میلاد موضوع کنگره: ارتقای علمی، تعالی بالینی شورای برگزاری پانزدهمین کنگره رئیس کنگره: دکتر عباس منزوی قائم مقام اول: دکتر اسماعیل اسدزاده دبیر اجرایی: دکتر اکبر فاضل قائم مقام دبیر اجرایی: دکتر...

ویرایش شده: 12/09/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پروستودنتیست ها
کنگره 14 پرستودنتیست ها | آذر 1393

کنگره 14 انجمن علمی پروستودنتیست‌های ایران 11 تا 14 آذر 1393 تهران، مرکز همایشهای برج میلاد

ویرایش شده: 10/10/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پروستودنتیست ها
کنگره 13 پرستودنتیست ها | آذر 1392

کنگره 13 انجمن علمی پروستودنتیست‌های ایران 5 تا 8 آذر 1392 تهران، هتل المپیک موضوع کنگره: دانش در قالب هنر و تکنولوژی رئیس کنگره: دکتر ظفر مهدوی ایزدی

ویرایش شده: 10/10/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پروستودنتیست ها
کنگره 10 پروستودنتیست ها | بهمن 1389

... سراسر کشور برگزار می شود،بتواند مقداری از این فاصله ها را پر نموده راهکارهای درمانی علمی و جدید را عرضه نماید . به امید دیدار شما در دهمین کنگره پروستودنتیست های ایران  دبیر علمی کنگره دهم دکتر مجید ناصر خاکی  ‫ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺷﺎﻫﺮودي‬ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﯾﻢ ﺑﺎ ...

ویرایش شده: 30/05/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پروستودنتیست ها
ویژه نامه کنگره 11 پروستودنتیست ها | دی 1390

ویژه نامه| کنگره 11 انجمن پروستودنتیست های ایران   فهرست چرا کیفیت؟ مشکل کجاست؟ پیام دبیر علمی کنگره  بازسازی استخوان امکان ایمپلنت برای دیابتی ها  پروتز در گستره تاریخ درمان های پیشرفته ایمپلنت چالش های طرح درمان پروتز لیزر در پروتز اخلاق پزشکی رستوریشن های زیرکونیا پیام های...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پروستودنتیست ها

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید