توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   کنگره 10 ارتو | آبان 1391

مصاحبه ایردن با مدیران کنگره 10 انجمن ارتدنتیست های ایران دکتر حمید عادلی نجفی - رئیس کنگره 10 انجمن ارتدنتیست های ایران دکتر عبدالجواد رحیم پور عضو هیات مدیره انجمن دندان پزشکی ایران، عضو شورایعالی انجمن و مدیر تشریفات دهمین کنگره انجمن ارتدنتیست های ایران دکتر رحمان شوکت بخش...

ویرایش شده: 27/11/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن ارتدنتیست ها
کنگره 10 ارتودنسی | آبان 1391

... بازآموزی است. هر كارگاه داراى ٣ امتياز مدون مي باشد. برای مشاهده کلیپ کنگره، روی دکمه وسط کادر زیز کلیک فرمایید: هتل های محل سکونت مهمانان کنگره 10 ارتو اجرای زنده و پرنشاط موسیقی مراسم افتتاحیه دهمین کنگره بین المللی انجمن ارتدنتیست های ایران گروه موسیقی دبدبه پیام سرپرست علمی ...

ویرایش شده: 27/11/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن ارتدنتیست ها

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   کنگره 10 ارتو | آبان 1391

مصاحبه ایردن با مدیران کنگره 10 انجمن ارتدنتیست های ایران دکتر حمید عادلی نجفی - رئیس کنگره 10 انجمن ارتدنتیست های ایران دکتر عبدالجواد رحیم پور عضو هیات مدیره انجمن دندان پزشکی ایران، عضو شورایعالی انجمن و مدیر تشریفات دهمین کنگره انجمن ارتدنتیست های ایران دکتر رحمان شوکت بخش...

ویرایش شده: 27/11/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن ارتدنتیست ها
کنگره 10 ارتودنسی | آبان 1391

... بازآموزی است. هر كارگاه داراى ٣ امتياز مدون مي باشد. برای مشاهده کلیپ کنگره، روی دکمه وسط کادر زیز کلیک فرمایید: هتل های محل سکونت مهمانان کنگره 10 ارتو اجرای زنده و پرنشاط موسیقی مراسم افتتاحیه دهمین کنگره بین المللی انجمن ارتدنتیست های ایران گروه موسیقی دبدبه پیام سرپرست علمی ...

ویرایش شده: 27/11/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن ارتدنتیست ها
کنگره 10 ارتو | آبان 1391

هدف کنگره تحول در ارتودنسی , از " ادعا " تا " واقعیت "  اهداف فرعی کنگره ·  TAD Placement ·  Laser Surgery ·  3D Imaging in Orthodontics ·  Self- ligating Concept ·  Lingual Orthodontics ·  Indirect Bonding Techniques · Orthognathic Surgery ·  Free Topics برنامه سالن ها در زیر آمده است. برای بزرگ شدن برنامه، روی...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن ارتدنتیست ها
کنگره 10 ارتو | آبان 1391

دهمین همایش بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایران آبان ۱۳۹ ۱ در تهران برگزار می شود. 10 th International Congress of Iranian Association of Orthodontists 24-26 October 2012, Tehran رئیس همایش: دکتر حمید عادلی نحفی دبیر علمی: دکتر عبدالرحمان شوکت بخش دبیر اجرایی: دکتر حسین ارباب زاده امور بین الملل: دکتر مهتاب نوری ارسال...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن ارتدنتیست ها
کنگره 10 ارتو | آبان 1391

  رییس کنگره دکتر حمید عادلی نجفی دبیر علمی دکتر رحمن شوکت بخش   دبیر اجرائی دکتر حسین ارباب زاد روابط بین الملل و آی‌تی دکتر مهتاب نوری مسئول کارگاه های تخصصی دکتر احمد شیبانی نیا قائم مقام دبیر علمی و  مسئول کارگاه دور میز  دکتر مسعود سیفی مسئول کارگاه های عمومی  دکتر مرتضی...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن ارتدنتیست ها

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   کنگره 10 ارتو | آبان 1391

مصاحبه ایردن با مدیران کنگره 10 انجمن ارتدنتیست های ایران دکتر حمید عادلی نجفی - رئیس کنگره 10 انجمن ارتدنتیست های ایران دکتر عبدالجواد رحیم پور عضو هیات مدیره انجمن دندان پزشکی ایران، عضو شورایعالی انجمن و مدیر تشریفات دهمین کنگره انجمن ارتدنتیست های ایران دکتر رحمان شوکت بخش...

ویرایش شده: 27/11/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن ارتدنتیست ها
کنگره 10 ارتودنسی | آبان 1391

... بازآموزی است. هر كارگاه داراى ٣ امتياز مدون مي باشد. برای مشاهده کلیپ کنگره، روی دکمه وسط کادر زیز کلیک فرمایید: هتل های محل سکونت مهمانان کنگره 10 ارتو اجرای زنده و پرنشاط موسیقی مراسم افتتاحیه دهمین کنگره بین المللی انجمن ارتدنتیست های ایران گروه موسیقی دبدبه پیام سرپرست علمی ...

ویرایش شده: 27/11/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن ارتدنتیست ها
کنگره 10 ارتو | آبان 1391

هدف کنگره تحول در ارتودنسی , از " ادعا " تا " واقعیت "  اهداف فرعی کنگره ·  TAD Placement ·  Laser Surgery ·  3D Imaging in Orthodontics ·  Self- ligating Concept ·  Lingual Orthodontics ·  Indirect Bonding Techniques · Orthognathic Surgery ·  Free Topics برنامه سالن ها در زیر آمده است. برای بزرگ شدن برنامه، روی...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن ارتدنتیست ها
کنگره 10 ارتو | آبان 1391

دهمین همایش بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایران آبان ۱۳۹ ۱ در تهران برگزار می شود. 10 th International Congress of Iranian Association of Orthodontists 24-26 October 2012, Tehran رئیس همایش: دکتر حمید عادلی نحفی دبیر علمی: دکتر عبدالرحمان شوکت بخش دبیر اجرایی: دکتر حسین ارباب زاده امور بین الملل: دکتر مهتاب نوری ارسال...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن ارتدنتیست ها
کنگره 10 ارتو | آبان 1391

  رییس کنگره دکتر حمید عادلی نجفی دبیر علمی دکتر رحمن شوکت بخش   دبیر اجرائی دکتر حسین ارباب زاد روابط بین الملل و آی‌تی دکتر مهتاب نوری مسئول کارگاه های تخصصی دکتر احمد شیبانی نیا قائم مقام دبیر علمی و  مسئول کارگاه دور میز  دکتر مسعود سیفی مسئول کارگاه های عمومی  دکتر مرتضی...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن ارتدنتیست ها

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید