توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   کنگره51 انجمن دندان‌پزشکی ایران_گفتگو با مسؤول پوستر

کاربردی بودن موضوع پوستر اهمیت خاصی دارد بخش پوستر از جمله بخش های کنگره است که هر چند به تدریج هویت خودش را تثبیت می کند هنوز برای بسیاری ناشناخته و کم اهمیت است. برای آگاهی از جایگاه روش ارائه مقاله و اهمیت آن و جزئیات این بخش در کنگره آینده مصاحبه ای با دکتر بابک فرزانه، مسئول...

ویرایش شده: 09/04/2011
مسیر: ایردن / خبر
کنگره51 انجمن دندان‌پزشکی ایران_تفاوت کنگره 51 با کنگره های قبلی، نظم و انضباط آن خواهدبود

نشست خبری مدیران کنگره51 انجمن دندان‌پزشکی ایران ، ظهرروز پنج شنبه 18 فروردین 90 با حضورمدیران پنجاهمین کنگره، در محل انجمن، واقع در گیشا، خیابان پیروزی غربی برگزار گردید. ایردن، پایگاه دندان پزشکی ایرانیان - در کنفرانس مطبوعاتی بعدازظهر 5شنبه، هشت تن ازمدیران کنگره پنجاه...

ویرایش شده: 08/04/2011
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   کنگره51 انجمن دندان‌پزشکی ایران_گفتگو با مسؤول پوستر

کاربردی بودن موضوع پوستر اهمیت خاصی دارد بخش پوستر از جمله بخش های کنگره است که هر چند به تدریج هویت خودش را تثبیت می کند هنوز برای بسیاری ناشناخته و کم اهمیت است. برای آگاهی از جایگاه روش ارائه مقاله و اهمیت آن و جزئیات این بخش در کنگره آینده مصاحبه ای با دکتر بابک فرزانه، مسئول...

ویرایش شده: 09/04/2011
مسیر: ایردن / خبر
کنگره51 انجمن دندان‌پزشکی ایران_تفاوت کنگره 51 با کنگره های قبلی، نظم و انضباط آن خواهدبود

نشست خبری مدیران کنگره51 انجمن دندان‌پزشکی ایران ، ظهرروز پنج شنبه 18 فروردین 90 با حضورمدیران پنجاهمین کنگره، در محل انجمن، واقع در گیشا، خیابان پیروزی غربی برگزار گردید. ایردن، پایگاه دندان پزشکی ایرانیان - در کنفرانس مطبوعاتی بعدازظهر 5شنبه، هشت تن ازمدیران کنگره پنجاه...

ویرایش شده: 08/04/2011
مسیر: ایردن / خبر
کنگره51 انجمن دندان‌پزشکی ایران_محدودیت های پارکینگ، ثبت نام و رفتار شرکت کنندگان

رفتار دندان پزشکان و ثبت نام در محل برگزاری کنگره پنجاه و یکم می تواند باعث عدم پیشرفت در روند برنامه شود. دکتر شفیع جعفری، قائم مقام دبیر اجرایی کنگره درنشست خبری مدیران پنجاه و یکمین همایش بین المللی انجمن دندان پزشکی ایران به پرسش های مربوط به برگزاری این همایش باسابقه و...

ویرایش شده: 08/04/2011
مسیر: ایردن / خبر
کنگره51 انجمن دندان‌پزشکی ایران_ گفتگو با دبیر اجرایی

گفتگوی دکترقناد با دکتر بهزاد فرخ زاد دبیر اجرایی کنگره ۵۱ از همه دندانپزشكان دعوت مي كنم دبير اجرايي پنجاه ويكمين کنگره انجمن دندانپزشكي ايران باشند آشنایی من با دکتر فرخ زاد به۱۶ -۱۵ سال پیش برمی گردد وقتی که در پادگان ۰۱ ارتش ، برای گذراندن خدمت سربازی هم خدمتی شدیم. برای من...

ویرایش شده: 08/03/2011
مسیر: ایردن / خبر
کنگره51 انجمن دندان‌پزشکی ایران_ثبت نام اینترنتی

در فاصله سه ماه تا برگزاری پنجاه و یکمین کنگره انجمن دندان‌پزشکی ایران، ثبت‌نام این همایش علمی آغاز شد. امسال برای اولین بار ثبت نام کنگره انجمن دندان پزشکی ایران تنها به شکل اینترنتی و از طریق سایت انجمن قابل انجام است. ایردن، پایگاه دندان‌پزشکی ایرانیان- ثبت‌نام اینترنتی...

ویرایش شده: 18/02/2011
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   کنگره51 انجمن دندان‌پزشکی ایران_گفتگو با مسؤول پوستر

کاربردی بودن موضوع پوستر اهمیت خاصی دارد بخش پوستر از جمله بخش های کنگره است که هر چند به تدریج هویت خودش را تثبیت می کند هنوز برای بسیاری ناشناخته و کم اهمیت است. برای آگاهی از جایگاه روش ارائه مقاله و اهمیت آن و جزئیات این بخش در کنگره آینده مصاحبه ای با دکتر بابک فرزانه، مسئول...

ویرایش شده: 09/04/2011
مسیر: ایردن / خبر
کنگره51 انجمن دندان‌پزشکی ایران_تفاوت کنگره 51 با کنگره های قبلی، نظم و انضباط آن خواهدبود

نشست خبری مدیران کنگره51 انجمن دندان‌پزشکی ایران ، ظهرروز پنج شنبه 18 فروردین 90 با حضورمدیران پنجاهمین کنگره، در محل انجمن، واقع در گیشا، خیابان پیروزی غربی برگزار گردید. ایردن، پایگاه دندان پزشکی ایرانیان - در کنفرانس مطبوعاتی بعدازظهر 5شنبه، هشت تن ازمدیران کنگره پنجاه...

ویرایش شده: 08/04/2011
مسیر: ایردن / خبر
کنگره51 انجمن دندان‌پزشکی ایران_محدودیت های پارکینگ، ثبت نام و رفتار شرکت کنندگان

رفتار دندان پزشکان و ثبت نام در محل برگزاری کنگره پنجاه و یکم می تواند باعث عدم پیشرفت در روند برنامه شود. دکتر شفیع جعفری، قائم مقام دبیر اجرایی کنگره درنشست خبری مدیران پنجاه و یکمین همایش بین المللی انجمن دندان پزشکی ایران به پرسش های مربوط به برگزاری این همایش باسابقه و...

ویرایش شده: 08/04/2011
مسیر: ایردن / خبر
کنگره51 انجمن دندان‌پزشکی ایران_ گفتگو با دبیر اجرایی

گفتگوی دکترقناد با دکتر بهزاد فرخ زاد دبیر اجرایی کنگره ۵۱ از همه دندانپزشكان دعوت مي كنم دبير اجرايي پنجاه ويكمين کنگره انجمن دندانپزشكي ايران باشند آشنایی من با دکتر فرخ زاد به۱۶ -۱۵ سال پیش برمی گردد وقتی که در پادگان ۰۱ ارتش ، برای گذراندن خدمت سربازی هم خدمتی شدیم. برای من...

ویرایش شده: 08/03/2011
مسیر: ایردن / خبر
کنگره51 انجمن دندان‌پزشکی ایران_ثبت نام اینترنتی

در فاصله سه ماه تا برگزاری پنجاه و یکمین کنگره انجمن دندان‌پزشکی ایران، ثبت‌نام این همایش علمی آغاز شد. امسال برای اولین بار ثبت نام کنگره انجمن دندان پزشکی ایران تنها به شکل اینترنتی و از طریق سایت انجمن قابل انجام است. ایردن، پایگاه دندان‌پزشکی ایرانیان- ثبت‌نام اینترنتی...

ویرایش شده: 18/02/2011
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید