توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   کنگره 11 جراحان دهان، فک و صورت | خرداد 1391

  کنگره 11 انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران | تهران 26 تا 28 مهر 1391 11th International Congress of Iranian Society of Oral & Maxillofacial Surgeons و سومین همایش بین المللی ایمپلنت خلیج فارس 3th International Persian Gulf Implant Sysposium دکتر حسین مرتضوی رئیس انجمن دکتر عباس خدایاری رئیس کنگره دکتر فرزین سرکارات دبیرعلمی کنگره‌ایمپلنت...

ویرایش شده: 20/06/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن جراحان فک و صورت
کنگره 11 جراحان دهان، فک و صورت | خرداد 1391

Web Toolbar by Wibiya کنگره 11 انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران | تهران 26 تا 28 مهر 1391 11th International Congress of Iranian Society of Oral & Maxillofacial Surgeons و سومین همایش بین المللی ایمپلنت خلیج فارس 3th International Persian Gulf Implant Sysposium توجه: ثبت نام کنگره از طریق ایردن مشمول 40 درصد تخفیف می باشد. به جای 100 هزارتومان، 60 هزار...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن جراحان فک و صورت

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   کنگره 11 جراحان دهان، فک و صورت | خرداد 1391

  کنگره 11 انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران | تهران 26 تا 28 مهر 1391 11th International Congress of Iranian Society of Oral & Maxillofacial Surgeons و سومین همایش بین المللی ایمپلنت خلیج فارس 3th International Persian Gulf Implant Sysposium دکتر حسین مرتضوی رئیس انجمن دکتر عباس خدایاری رئیس کنگره دکتر فرزین سرکارات دبیرعلمی کنگره‌ایمپلنت...

ویرایش شده: 20/06/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن جراحان فک و صورت
کنگره 11 جراحان دهان، فک و صورت | خرداد 1391

Web Toolbar by Wibiya کنگره 11 انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران | تهران 26 تا 28 مهر 1391 11th International Congress of Iranian Society of Oral & Maxillofacial Surgeons و سومین همایش بین المللی ایمپلنت خلیج فارس 3th International Persian Gulf Implant Sysposium توجه: ثبت نام کنگره از طریق ایردن مشمول 40 درصد تخفیف می باشد. به جای 100 هزارتومان، 60 هزار...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن جراحان فک و صورت
کنگره 11 جراحان دهان، فک و صورت | مهر1391

کنگره 11 انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران | تهران 26 تا 28 مهر 1391 11th International Congress of Iranian Society of Oral & Maxillofacial Surgeons و سومین همایش بین المللی ایمپلنت خلیج فارس 3th International Persian Gulf Implant Sysposium محل برگزاری کنگره: هتل المپیک تهران . ضلغ غربی مجموعه ورزشی آزادی . بلوار دهکده خبرنامه کنگره 10 جراحان...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن جراحان فک و صورت
کنگره 11 جراحان دهان، فک و صورت | خرداد 1391

کنگره 11 انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران | تهران 26 تا 28 مهر 1391 11th International Congress of Iranian Society of Oral & Maxillofacial Surgeons و سومین همایش بین المللی ایمپلنت خلیج فارس 3th International Persian Gulf Implant Sysposium دکتر حسین مرتضوی رئیس انجمن دکتر عباس خدایاری رئیس کنگره دکتر بهنام بهلولی دبیرعلمی کنگره‌جراحی...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن جراحان فک و صورت

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   کنگره 11 جراحان دهان، فک و صورت | خرداد 1391

  کنگره 11 انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران | تهران 26 تا 28 مهر 1391 11th International Congress of Iranian Society of Oral & Maxillofacial Surgeons و سومین همایش بین المللی ایمپلنت خلیج فارس 3th International Persian Gulf Implant Sysposium دکتر حسین مرتضوی رئیس انجمن دکتر عباس خدایاری رئیس کنگره دکتر فرزین سرکارات دبیرعلمی کنگره‌ایمپلنت...

ویرایش شده: 20/06/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن جراحان فک و صورت
کنگره 11 جراحان دهان، فک و صورت | خرداد 1391

Web Toolbar by Wibiya کنگره 11 انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران | تهران 26 تا 28 مهر 1391 11th International Congress of Iranian Society of Oral & Maxillofacial Surgeons و سومین همایش بین المللی ایمپلنت خلیج فارس 3th International Persian Gulf Implant Sysposium توجه: ثبت نام کنگره از طریق ایردن مشمول 40 درصد تخفیف می باشد. به جای 100 هزارتومان، 60 هزار...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن جراحان فک و صورت
کنگره 11 جراحان دهان، فک و صورت | مهر1391

کنگره 11 انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران | تهران 26 تا 28 مهر 1391 11th International Congress of Iranian Society of Oral & Maxillofacial Surgeons و سومین همایش بین المللی ایمپلنت خلیج فارس 3th International Persian Gulf Implant Sysposium محل برگزاری کنگره: هتل المپیک تهران . ضلغ غربی مجموعه ورزشی آزادی . بلوار دهکده خبرنامه کنگره 10 جراحان...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن جراحان فک و صورت
کنگره 11 جراحان دهان، فک و صورت | خرداد 1391

کنگره 11 انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران | تهران 26 تا 28 مهر 1391 11th International Congress of Iranian Society of Oral & Maxillofacial Surgeons و سومین همایش بین المللی ایمپلنت خلیج فارس 3th International Persian Gulf Implant Sysposium دکتر حسین مرتضوی رئیس انجمن دکتر عباس خدایاری رئیس کنگره دکتر بهنام بهلولی دبیرعلمی کنگره‌جراحی...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن جراحان فک و صورت

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید